2008-08-10

Mona Sahlin förtydligar ytterligare

Ett ytterligare förtydligat ställningstagande gjordes den 9 augusti av Mona Sahlin (s) under sommartalet i Vita Bergsparken i Stockholm. Det innebar ett klart besked till regeringen om att Socialdemokraterna inte kommer att diskutera FRA-frågan så länge den nuvarande lagstiftningen inte rivs upp.

Sahlin krävde även att eventuell avlyssning enbart ska få ske vid tydlig brottsmisstanke och efter domstolsbeslut om avlyssning. Därmed närmar sig Sahlin kritikerna och sätter också ribban för Socialdemokraternas fortsatta arbete kring denna frågan och kommande diskussioner om andra intrång i den personliga integriteten och de mänskliga fri-och rättigheterna.

Sahlin står fortfarande fast vid sitt besked att lagen ska rivas upp och att en parlamentarisk utredning ska tillsättas.

Vi kan inte annat än vara glada över det tydliggörande Sahlin nu gjort och hoppas att regeringen och statsministern nu tar sig en funderare på sin politiska situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik