2008-09-26

Om sanningen ska fram

...så väntar jag med spänning på att se det fullständiga resultatet av den här senaste FRA-uppgörelsen. Jag vet ännu inte alla detaljer kring vad exempelvis Mark Klamberg säger sig veta. Han kan ha tillgång till mer information än jag själv har och jag borde kanske ta en lång prata där och på andra håll närmsta tiden. Det finns mycket att göra ännu.

Missta er inte på vart jag står i detta. Jag tycker vi kommit en bra bit på väg och mycket är fixat som var nödvändigt att fixa. Vi har tagit ett par steg framåt. Men vi har låååååååång väg kvar att gå. Och när det gäller omgivande lagar, förordningar och kommande förslag, har vi en än längre väg att traska innan vi nått in i mål...

För att kunna göra det måste vi kunna arbeta långsiktigt. Jag har valt att göra detta genom att gruppera om och inleda en utvecking som ger möjligheter att tänka på ett helt annat vis. Agera på ett helt annat vis.

En notis kring mig som person och som ledare av Nätverket Svart Måndag...

Jag har länge varit tydlig med att jag faktiskt uppbär en politisk grund i det jag gör. Att jag idag är medlem i ett politiskt parti och att jag är kopplad till en ideologisk övertygelse. Jag har hittills valt att inte gå ut med den övertygelsen, då jag sett ett behov av att kunna agera politiskt obundet i just FRA-frågan. Nu är vi dock på väg in i en annan fas rent politiskt och utvecklingen ser annorlunda ut idag. Jag kommer därför inom kort att avslöja vart jag står. Om inte annat, så till svar åt exempelvis Jessica Presits (Luf), som kritiserat mig för att jag faktiskt alls har någon som helst koppling till politiken. Men jag menar... det är faktiskt inte så himla konstigt. Det är klart jag har en koppling till politiken.

Min trovärdighet hade varit mindre om jag aldrig varit engagerad på något plan alls och bara var en opolitisk gnällspik som gnällde bara för att gnälla. Att åstadkomma vad jag åstadkommit på så kort tid kräver absolut ett kontaktnät som man bara får via ett politiskt engagemang. Jag är relativt öppen för diskussioner över hela det politiska spektrat och jag tror att jag är en bra lyssnare och att jag har ett väldigt evidensbaserat tänk när det kommer till politiken. Det har jag nytta av i mitt arbete och jag tror inte att Svart Måndag hade skett om jag inte arbetat så tydligt som jag gjort kring detta och utnyttjat de kunskaper om politiken och de nätverk jag ändå har.

Jag är långt ifrån det enda politiska djur som varit engagerad i FRA-frågan och att jag skulle misstänkliggöras på grund av att jag faktiskt är engagerad politiskt är en väldigt märklig pseudotankeställning på något vis.

Dessutom vill jag framhäva att Nätverket Svart Måndag inte enbart består av mig. Svart Måndag har idag medlemmar som härstammar från samtliga sju riksdagspartier, men även från PP, Junilistan, F! och ett antal andra partier. Vi har människor som är engagerade i Svart Måndag som tidigare kallat sig soffliggare, vi har folk som inte har en fast hållning politiskt, men som ändå engagerar sig i den här frågan. Vi har hela spektrat från (V) till (Kd) representerade och jag är stolt över den diversifiering en sådan mångfald ger. Jag är stolt över att kunna samla så mycket kompetens och så mycket erfarenhet på en och samma plats. 

Vad jag själv har för politisk övertygelse är därför inte riktigt så relevant som Presits och ett par till hävdar. Jag har börjat inse det nu och jag kommer därför att inom kort alltså ta upp min politiska och ideologiska tillhörighet för er att basha bäst ni vill. ;-)

Nätverket Svart Måndag kommer för övrigt att bestå. Oavsett om jag "kommer ut" som politiker och oavsett vad jag har för mig i övrigt. 

Men kärntrupperna i Svart Måndag kommer att behöva en stabil och långsiktig bas att stå på. Vi kan komma att behöva söka resurser för att arbeta långsiktigt kring dessa och kommande frågor som påverkar demokratin, integriteten och andra bitar som rör våra liv i allra högsta grad.

Det innebär följande:

* Jag kommer att kvarstå som aktiv i Nätverket Svart Måndag.

* Jag agerar nu för att formalisera kärntrupperna inom Svart Måndag i stiftelseform. Handlingar är inlämnade till Skattemyndigheten för att registrera Stiftelsen Framtid och Utveckling, som kommer att fortsätta ta arbetet till nästa nivå. Kampen ska föras med än fastare hand och på ett tydligare vis än hittills.

* Freedom Not Fear kommer att bli av. Vi vet inte ännu riktigt hur omfattande demonstrationen blir och vi har en del andra idéer som vi hoppas kunna genomföra. In i det sista är det som vanligt stora förändringar. Men sikta på att ta dig till Kungsträdgården i Stockholm klockan 14.00-19.00 den 11 oktober. Jag vill hemskt gärna se er där!

* 5 November firar vi Remember-fest på Stortorget i Stockholm. Jag har ansökt om möjlighet att anordna ett hav av ljus runt statyn/fontänen mitt på torget för att symbolisera ljuset och kraften i den kamp vi fört och kommer att fortsätta föra. Detta kommer bli en något mindre tillställning, men det kan absolut bli sevärt och jag hoppas att ni dyker upp, allihopa. Tiden är satt till 17.00-20.00.

Så ser planerna ut för den närmsta tiden. Jag hoppas att vi fortsätter ses därute i samband med arbetet för demokratin, integriteten och våra fri- och rättigheter en stund ännu.

Analys av FRA-förslaget från den 25 september

Här är de uppspaltade punkterna, kompletterade med mina egna kommentarer och min egen analys:1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

A: Ingen vet idag hur den specificeringen kommer att se ut. Jag hoppas på att den blir betydligt rakare och tydligare än den är idag. Att den dessutom arbetas fram utifrån ett rättssäkert perspektiv som tar hänsyn till lagrummet och till skyddet av individer och grupperingar utifrån även ett integritetsperspektiv. Det behövs någon form av proportionalitet kring vart och ett av de ändamål som anges. Är det värt det tunga ingrepp lagen fortfarande innebär för större grupper och för privata och juridiska personer utifrån vad det är man efterforskar? En sådan hänsyn till proportion är livsviktig.
Jag tänker avvakta i den frågan. Det kan bli hur bra som helst, och det kan bli rätt så illa. Eftersom varken jag eller någon annan vet, tänker jag inte uttala mig kritiskt kring denna punkten ännu - annat än att jag tänker fortsätta arbeta för att min vinkel på den här problematiken ska tas med och beaktas i det fortsatta arbetet.2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

A: Bravo! Men hur ska domstolen se ut och hur ska kompetensen se ut? Vilka krav har domstolen på sig? En specialistdomstol är förmodligen bra, men kan ge dåliga vibbar historiskt också. Dock behöver vi domstolsbiten för att skydda integriteten i det här fallet. Jag har alltid tyckt att specialdomstolar känns som om de bär med sig tysta röster tillbaka från Guantanamo eller Tyskland under 30-40-talen. Men jag har själv insett att vi har behov av en sådan lösning för att i detta fallet lösa den svåra balansgången mellan effektivitetet och integritet. I brist på bättre, så är vi trots allt bundna till en sådan lösning och jag tycker det är bra att FRA inte får direkt tillgång till data (oavsett om den är bearbetad eller obearbetad) utan att ha ett domstolsbeslut på det hela. Detta är grundläggande och ett av de livsviktiga portalkrav kritikerna har ställt väldigt länge. Nu har vi fått det, och då är det bara att gilla läget och acceptera det. 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

A: Detta är skitbra. Ska vi ändå ha någon form av signalspaning, och det tror jag faktiskt är nödvändigt, är detta ett bra sätt att skydda individer och grupperingar från intrång i den privata eller personliga sfären. 
Nu gäller det bara att få en tydlig specifikation av vad FRA i så fall får tillgång till. Vilken typ av data? Vilken nivå kommer avgränsningarna att läggas på?
Kan det vara så att man kan söka tillstånd att övervaka all trafik mellan två städer eller två land (högst osannolikt, visserligen), eller kommer det att vara mycket begränsad tillgång som bygger på en viss individ eller en viss juridisk person (företag, organisation eller liknande som är misstänkt för att hota rikets säkerhet, osv). Det sistnämnda alternativet är godtagbart. Det första är det inte. Enkelt, egentligen.4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.


A: Återigen... Vad innebär ett trafikstråk i det här fallet. Ett förtydligande måste till för att vi ska kunna ta ställning till om vi anser att detta är ok eller inte. 
Jag vill ogärna uttala mig om något, varken positivt eller negativt, innan jag vet vad det konkret innebär i detta fallet. Man har uttryckt sig klumpigt tidigare och jag ger litet dispens för det och hävdar att vi fortfarande måste se till att få tydliga specifikationer och förklaringar...
Därefter kommer jag att hylla eller såga, men jag väntar på svar innan dess. Jag vill veta vart detta leder.5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.


A: Ja, om detta nu går att genomföra, så är det bra. Men det är skitsvårt att avgöra det på basis av ip-nummer. Vi har inte möjlighet att styra det på dns-nivå alla gånger och mac-adresser är uteslutna för att göra den bedömningen. Om trafik går via msn eller mellan två hotmailkonton, finns risk att den trafiken sållas ut även fortsättningsvis. Tanken är bra, men detta är i praktiken omöjligt att genomföra. Visst kan det finnas en policy som säger att denna data ska raderas i förekommande fall av misstagen trafik som filtreras ut, men faktum kvarstår att brottet mot integriteten redan är utfört. Detta kräver ytterligare en lång funderare, och en tydlig specifikation kring vad som är fysiskt möjligt att göra för att skydda individer och juridiska personer från att sådana problem uppstår.
Innan dess är jag inte övertygad.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

A: Mycket bra! Det här är ett av mina allra viktigaste krav. Det innebär ett stopp för kopplingen mellan militär och polisiär verksamhet. Det innebär också ett stort första steg mot att stänga FRA-shopen. 
Dock har vi avtal med länder som USA, Saudiarabien, med flera. De avtalen gör gällande att vi alltså har förbundit oss att sälja vidare information till dessa statsmakter. Det här är vanskligt. Bryter Sverige mot de lagarna, begår vi avtalsbrott mot andra statsmakter. De avtalen borde aldrig skrivits till att börja med, men nu måste Sverige ta konsekvenserna av detta.
Frågan är om det nu handlar om att regeringen ges rätten att sälja vidare information som andra statsmakter efterfrågar? Eller om man löser det genom att sälja vidare obearbetad information som aldrig varit i händerna på FRA?
Detta är oerhört viktigt att vi vet. Det är oerhört kritiskt att information om individer och grupperingar i Sverige och annorstädes inte säljs vidare till annan statsmakt. Inte på något vis.
Jag ser framför mig risken att vi kan komma att sälja obearbetad information till annat land för att sedan köpa tillbaka den bearbetade informationen. På så vis har regeringen lyckats ta sig runt de krav den nya lagstiftningen ställer. Det vore mycket allvarligt.
Återigen... Vi måste få en tydlig specificering och förklaring.
Jag vill veta vem som tappar informationen, vem som lagrar den, tillhandahåller den och hur den kommer att hanteras då den väl är uppfångad. Jag vill veta om den kommer att kunna säljas vidare innan den alls nått fram till FRA, och vilka kriterier som i så fall gäller.
Detta riskerar att bli tandlöst utan en sådan kontroll kring mekanismerna i grunden.
Får vi ett konkret svart någon gång snart...?


7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

A: Bra på ett sätt. Vi har därmed stoppat kopplingen mellan polis och militär. Sammanblandningen är extremt samhällsfarlig och kan leda till betydande problem för rättsstaten och demokratin. En sådan sammanlänkning får ALDRIG förekomma i ett fritt, modernt samhälle.
Men vad kommer utredningen att fokusera kring? Handlar det om hur man ska bygga verksamheten utan tillgång till signalspaningsdata? Eller kommer det att handla om huruvida man ändå ska ha rätt till denna information?
Det sista vore katastrofalt. Vi vet ända sedan Ådalen att sammanblandning mellan militär och polis inte är en framkomlig väg. Ska vi ändå behöva acceptera en sådan lösning? Jag kommer alltid att säga blankt nej!
Nu vill jag veta hur den här utredningen är tänkt att arbeta och jag vill veta hur problematiseringen ser ut som de nu ska arbeta utifrån. Därefter kommer jag att besvara detta mer i detalj. 
Även denna punkten kan bli hur bra som helst eller hur illa som helst. I ett best case scenario är detta en av de största framgångarna den nya tidens demokrati och påverkansmakt har att uppvisa. 
Det gäller bara att regeringen, allianspartierna och utredarna lovar mig och alla er andra att faktiskt göra detta på rätt vis.8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

A: Vad innebär det då? Ingen jäkla aning. FRA har fortfarande en särlagstiftning som ger myndigheten rätt att registrera information om politisk, filosofisk och religiös övertygelse. De får fortfarande registrera information om privata och personliga livsomständigheter, såsom exempelvis sexuell läggning, identitet och andra levnadsval, aktiviteter och så vidare.
STATEN HAR INTE DÄR ATT GÖRA!!!
Jag kommer aldrig acceptera att varken FRA eller någon annan statlig myndighet har rätt att arbeta utifrån en egenskriven version av PUL (Personuppgiftslagen).
Bort med fingrarna! Här har ni inte att göra, och jag anser att särlagstiftningen måste bort omgående. 
Staten ska inte ha rätt till åsiktsregistrering. Och staten har fanimej ingen rätt att moralisera över sexuella preferenser, läggningar eller könsidentiteter. Staten ska inte ges ens en teoretisk chans att jaga människor på grund av att de är frikyrkliga, muslimer, judar, hinduer eller falun-gongare... Det får inte hända. 
Detta måste åtgärdas. Annars är punkt 8 fullkomligt meningslös och tandlös och ett tydligt bevis för att lagen ändå måste rivas upp och att vi måste börja om.
Men vi vet ju inte ännu om det fortsatta arbetet kommer att ta tillvara på kritiken kring särlagstiftningen. Gör man en sådan bedömning och helt enkelt slaktar sär-PUL, så har vi vunnit en otrolig seger för den personliga integriteten och de mänskliga fri- och rättigheterna. 
Då har vi tagit ett stort steg för att värna det rättssamhälle vi alla är måna om att skydda och bygga vidare på.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.


Återigen... Jag hänvisar till kommentaren under punkt 8. Detta är livsviktigt!
STATEN HAR ALDRIG RÄTT ATT ÅSIKTSREGISTRERA, MORALISERA ÖVER MÄNNISKORS PRIVATLIV ELLER FÖRFÖLJA PÅ GRUND AV RELIGIÖS TILLHÖRIGHET!!! 
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

A: Hur då? Det vet vi inte än, men jag hoppas att arbetet för att klargöra och förtydliga det blir omfattande. Frågan är hur mycket information denna myndigheten får tillgång till och hur den informationen hanteras. Hur rättssäkerheten kan hanteras utifrån detta... 
Hur ska efterhandskontrollen gå till? Vilka kravspecifikationer kommer att sättas upp kring verksamheten?
En viktig fråga utan ett utarbetat svar. Jag väntar på besked och lovar att återkomma då det finns något konkret att utgå ifrån.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

A: Jaha, det är ju strålande. Faktiskt riktigt bra. Men vad innebär det i praktiken? Kommer jag få ett brev hem varje gång jag fastnat i nätet, eller kommer jag att få vänta på att nästa kalenderår har gått för att själv få reda på vad FRA och regeringen vet om mig?
Eller kommer jag att märka det nästa gång jag söker visum till USA och blir nekad på grund av min könskorrigeringshistorik, mitt politiska arbete eller min sexuella läggning?
Intressant, det här... Jag vet inte ännu vad det här innebär rent konkret, för en sådan förklaring finns ännu inte.
Jag återkommer då en specificering finns klarlagd och offentliggjord. Jag har inget mer att tillägga kring detta just nu.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.


A: Mycket bra! Äntligen en möjlighet att få rätt att begära ut sina egna filer och att på så sätt ges utrymme att driva en skadeståndsprocess om skäl föreligger. Det är livsviktigt. Men om de nu fångat upp något på mig och de tycker att detta är känsligt - kommer det då att hemligstämplas så att jag nås av ett besked om att jag inte har rätt att få ut just den datan?
Eller kommer jag inte att veta om det alls, trots att information sparats undan. Jag vill ha förtydliganden...!
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

A: Bra! Men tyvärr har redan intrånget blivit begånget och det kan inte göras ogjort. Någon har sett denna information och kan därför handla utifrån den. Vi har inte möjlighet, tack och lov, att rensa människors hjärnor från information som inte borde finnas där. 
Intrånget är begånget och detta att vi alls uppenbarligen löper en risk att sådan information kommer FRA eller annan myndighet eller individ till del är riktigt jäkla illa!
Jag själv, som numera relativt offentlig person, och med en jäkla massa bagage en bit bakåt på grund av exempelvis min könsdysfori och liknande kan absolut känna att jag faller offer för en vilja att självcensurera mig själv.
Jag är inte överlycklig över det faktum att samtal som är menade att vara personliga mellan mig och en läkare, eller mig och en jurist, eller mig och en själavårdare kan komma att hamna i fel händer. Eller överhuvudtaget läsas eller avlyssnas av en annan individ. Jag känner mig inte trygg med detta. Det enda rätta är att se till att sådan information inte ens teoretiskt sett har en möjlighet at nå fram till FRA eller någon annan. De samtalen ska ALDRIG lyssnas av. Det är inte ok...
Jag agerar dessutom stödperson för människor som har det tufft i olika sammanhang. Jag utför alltså själavårdande och rådgivande verksamhet på ideell basis. Jag måste skydda dem jag hjälper och stöttar. Det här är inte ok utifrån de kontakterna jag har med dessa individer. Integriteten går först. Och det måste den få göra...
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).


A: Men rådatan sparas! Det är illa nog. Vem tappar informationen från nätet? Hur ser eventuella samverkanspunkter ut? Vem lagrar informationen? Hur rättssäker är hanteringen under det här innevarande året? Kommer sådan obearbetad data att kunna säljas ut till främmande statsmakt? Hur stor del av ett undansparat informationspaket får FRA tillgång till?
Många frågor, inga svar än så länge.
Detta är kritiskt! Vi måste verkligen få svar på det här... Vi måste verkligen...15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.


A: Bra! Inte mycket att orda om. Men vilka möjligheter har vi att påverka lagstiftningen om vi ser att det inte fungerat riktigt så tillfredsställande som vi nog får lov att hoppas...?

Detta inlägg är pingat på Intressant.se.

FRA-överenskommelsen och Folkpartiet

Och så var beslutet taget inom alliansen. Det beslut som gjort att våra folkpartistiska kritiker har bestämt sig för att vända tillbaka hem. 

Jag har litet blandade känslor kring det här än så länge. Det har hänt otroligt mycket. Vi har fått igenom många av de krav kritikerna faktiskt ställt upp. Det innebär inte att vi är framme och att vi därmed måste tystna. Vi har en lång väg kvar att gå. Samtidigt ska vi faktiskt ge cred till de som arbetat med detta förslaget för att de faktiskt lyssnat på oss så mycket som de ändå gjort. Det är historiskt. Vi har som folkrörelse lyckats åstadkomma så mycket på så kort tid och på så få människor att detta kommer att hamna i historieböckerna. Om någon av er någonsin närt en önskan att hamna i historieböckerna och i barnens skolböcker, så har ni fått er chans nu. Att denna rörelsen hamnar i samhällskunskaps- och historieböckerna i framtiden är inte alls otroligt. Men som sagt... vi är inte framme helt och hållet.

Regeringspartierna har nu alltså enats om 15 punkter för att förstärka och förändra den hårt kritiserade FRA-lagen. Jag gillar inte nödvändigtvis tanken på att man gör en sådan här sak utan att först riva lagen och gå igenom grunderna till den ur ett integritets- och rättssäkerhetsperspektiv. Nu är vi dock i en situation där många av kritikerrörelsens önskemål faktiskt tagits tillvara. Då kan det trots allt vara bra att erkänna att mycket bra har skett, även om vi tydligt markerar att vi inte nått hela vägen fram. För det har vi absolut inte gjort.

Jag har sett kritiken mot Camilla Lindberg som hävdar att hon skulle ha svikit sina ideal och svikit FRA-kritikerna. Men jag kan personligen hävda att jag hade direktkontakt med just Camilla under hela tisdagskvällen och att jag därför följt hennes kamp. Det var svettigt för henne, men hon stod på sig och fick alla rätt utifrån sina personliga utgångspunkter och bevekelsegrunder. Jag tog också en kort prata med Agneta Berliner. Det var kritiskt för de sex tjejerna rätt länge, men det som är viktigt att känna till är följande:

Camilla och hennes fem kollegor ställde hårda krav. Camilla och Agneta lyckades få igenom samtliga sina krav för att godkänna lagen och agerade sedan därefter. Att flera av de sex nu har givit sitt ok har inte att göra med svek. Det har inte att göra med att de fallit till föga eller låtit partipiskan få ett övertag gentemot dem. Snarare tvärtom. Birgitta Ohlsson är fortfarande kritisk och tveksam, som jag förstått det, och jag förstår det också. Jag ska förklara det vidare i mitt nästa inlägg genom att problematisera detta nya FRA-förslaget punkt för punkt.

I Camillas fall, åtminstone, borde det gå att finna de ursprungliga uttalanden hon gjorde efter sitt nej den 18 juni om man bara googlar litet grann. Men ska vi vara helt ärliga, så har hon fått igenom samtliga de punkter hon bedömde som kritiska för hennes val att trycka på nejknappen under omröstningen. 

Om man ställer upp en serie krav för att godkänna ett lagförslag och utifrån dessa krav ställer sig på tvären och röstar nej, skulle jag uppleva det som oerhört inkonsekvent, respektlöst och populistiskt att inte hålla fast vid just dessa punkter. Har Camilla nu fått igenom sina krav, förväntar jag mig att hon som rakryggad politiker står fast vid sin ståndpunkt och därför accepterar de kompletteringar som gjorts. Faktum är att vi aldrig kommit så långt som vi gjort om det inte varit för att Camilla röstade nej och att Birgitta lade ned sin röst. Vi har de två otroligt modiga och starka kvinnorna att tacka för otroligt mycket. Glöm nu inte det!
Vi har även de här sex personerna att tacka för att Folkpartiet tog en såpass stark kravlista med sig, utifrån förutsättningarna, som de gjorde när de sedan kom till regeringens förhandlingsbord.

Att vi sedan har ett par bitar kvar att lyfta i är en helt annan sak. Mitt intryck av Camilla, Agneta och flera av de andra kvinnorna som stått emot in i det sista är att de kommer fortsätta arbeta med detta, men nu med en helt annan respekt i ryggen från många av sina kollegor. Det innebär att de har en möjlighet att bli lyssnade på och att de fortfarande kan åstadkomma väldigt mycket under den process som nu tar vid för att specifiera och konkretisera. 

Överenskommelsen från igår är inte en färdig uppgörelse. Det är inte ett färdigt förlag. Det är en handlingsplan att utgå ifrån.

Jag ser det som nödvändigt att vi nu ger stöd till Camilla och hennes kollegor under arbetet som tar vid och ser till att vi så mycket som möjligt pitchar de frågor vi vill att de tar upp. Jag vill gärna se att de fortsätter ha en positiv opinion i ryggen, då det naturligtvis stärker viljan att fortsätta kämpa för våra åsikter och önskemål, men också ger dem den cred de faktiskt förtjänar och kan behöva för att återuppbygga sina egna krafter efter allt det här.

Ännu är inte detta över. När arbetet att nysta ut detta tar vid, ska vi se till att de resterande punkterna kommer upp på dagordningen likaså. Det gör vi bäst genom att föra konkreta och positiva diskussioner. Faktum är att vi fått igenom en stor del av de kraven vi som kritiker har ställt. Åtminstone om de här pekarna förvaltas på rätt sätt. Ska de förvaltas på rätt sätt, måste vi också vara där och gräva, bygga och putsa. Ge inte tappt nu. Vi har inte råd med det... 

Jag tycker, och det är jag säker på att Camilla och de andra håller med om, att vi fortfarande har en bit kvar. Det vi fått nu är en relativt långtgående och omfattande handlingsplan för ett arbete som kommer att fortgå resten av hösten. En handlingsplan som redan från början tar hänsyn till flera av de viktigaste punkterna FRA-kritikerna har haft. Dock återstår arbetet kring att definiera och förtydliga på flera punkter. Vi har ett par utredningar som ska göras. De kanske inte täcker upp för vår önskan om en parlamentarisk utredning, men de ska utredas. Om det blir seriösa utredningar utav detta, så har vi kommit långt.

Att jag fortfarande hävdar att en parlamentarisk utredning och en omstart på hela processen skulle varit det bästa är dock fortfarande något jag står fast vid.  
Frågan är bara vad en parlamentarisk utredning driven av i första hand socialdemokrater och moderater hade lett till. Rent konkret.
Hade arbetssättet varit tillräckligt öppet och konkret inriktat på de frågor vi har tagit upp, eller skulle det varit ett spel för gallerierna?
Min bedömning är att de sex folkpartisterna beslöt att en hyfsat stark grund för en fortsatt diskussion och ett rätt långtgående förslag nu var bättre än att sätta allting i händerna på ett socialdemokratiskt parti som inte riktigt varit jättetydliga och ett moderat parti som just inte fungerat alls i den här frågan. Jag menar... förlåt mig nu, men moderaterna har ju totalt havererat i den här frågan. Tystnaden har varit total och jag själv anser att statsminister Reinfeldt har skött sig så dåligt och skyggat så enormt att det är läge att ifrågasätta hans förmåga till ledarskap. 

En sådan velig och tystlåten statsminister vill inte jag se nästa gång vi drabbas av en omfattande naturkatastrof eller en nationell eller internationell kris som riskerar att drabba stora mängder svenska medborgare. Jag kan absolut förstå att somliga tvekar över att ge den här frågan i händerna på ett parti som inte är tydliga nog eller på ett parti som inte har en jäkla susning om vad de faktiskt sysslar med eller på vilket ben de ska stå.

Utifrån det perspektivet... Ska de sex välja mellan två mindre bra ting, så väljer de kanske det mindre dåliga... Alltså att ta den vägen som just i denna stunden tycks dem allra mest framkomlig... Det kan jag respektera ändå. Även om jag själv önskar mig en ordentlig utredning i vilket fall som helst. Vill Reinfeldt ge mig det i julklapp, så skulle ingen vara gladare än jag...

Jag räknar faktiskt också med att ett godkännande från en riksdagsledamots sida utifrån den goda vilja som visats och de positiva ändringar som gjorts lika gärna kan komma att dras tillbaka vid behov. Om det inte blir riktigt som de tänkt sig när det väl kommer till kritan.

Stödet kan dras tillbaka från samtliga sex ledamöter och kanske även andra. Förutsatt att de får igenom sina krav även under den framtida manglingen, så tycker jag att de gör ett bra jobb. Men detta är inte det färdiga resultatet. De har givit sitt ok till fortsatta förhandlingar och fortsatta konkretiseringar. De har öppnat upp dörren för en vidareutveckling av allt det här. Om de inte tycker att middagen passar i slutet på dagen, är jag övertygad om att de alla är starka nog och uppbär kurage nog att ställa sig upp och säga stopp ytterligare en gång. 

Åtminstone om vi lämnar dörren öppen för dem att göra så...
Behåll dörren öppen! 

OCH vi ska komma ihåg att det är oerhört tufft att påverka politiska processer på den här nivån. Oavsett om man är riksdagsledamot eller inte, så är detta ett hårt arbete. Man kanske inte kan få alla rätt på en gång. Att få åtta eller nio rätt av tio är faktiskt inte illa pinkat. Nu siktar vi på att få alla rätt i slutändan, men jag tar hellre nio av tio rätt från start än nöjer mig med fyra eller fem på samma skala bara för att jag stirrat mig blind på principer. Vill jag åstadkomma resultat, väljer jag att göra det utifrån den väg jag upplever som mest framkomlig för att mina egna syften och värderingar ska beaktas och uppfyllas.

Nu handlar det mer om att lägga kraften på att föra diskussionerna vidare kring de specifikationer och förklaringar som måste till. Att se till att de utredningar som ska tillsättas genomförs på ett seriöst, långsiktigt och rättssäkert vis.

Detta inlägg är pingat på Intressant.se.

2008-09-25

FRA-förslaget på rätt väg, men det är fortfarande långt att gå

Ok, så om jag förstått det rätt, så har vi följande bitar som jag krävt för att FRA-lagen ska vara passabel (bortsett från det faktum att det sätter ett dåligt prejudikat att sitta och tissla och tassla som man gör och ändra litet här och där - det kan leda till en farligt praktisk utveckling...)

Men i alla fall:

FRA-shopen ska bort
Kopplingen mellan polis och militär måste bort
Domstolsprövning vid misstanke är ett krav
FRA får inte användas för brottsbekämpning
De allmäna syftena om miljöhot, ekonomisk brottslighet med mera ska bort
FRA måste underkasta sig PUL

I samtalen med regeringen har vi nu, tycks det, fått igenom följande:

FRA-shopen ska bort
Kopplingen mellan polis och militär måste bort
Domstolsprövning och misstanke är ett krav (återigen inte en polisiär fråga)
FRA får inte användas för brottsbekämpning

Men dessa portalkrav finns fortfarande kvar:


De allmäna syftena om miljöhot, ekonomisk brottslighet med mera ska bort (får hoppas det grejas i domstolen, dock...)
FRA måste underkasta sig PUL

Vi riskerar fortfarande helt sjuk ändamålsglidning över tid på grund av de vida möjligheterna att övervaka saker som är helt irrelevanta ur signalspaningssynpunkt.

Vi har fortfarande inte hört något om PUL-biten. Det är FULLSTÄNDIGT ORIMLIGT att någon har rätt att registrera någon annan på grund av politisk, filosofisk eller religiös övertygelse. Det är FULLSTÄNDIGT ORIMLIGT att åsiktsregistrera. Det är FULLSTÄNDIGT ORIMLIGT att registrera människors vanor, sexuella läggning eller identitet, vänkretsar och liknande. Alla möjligheter att ens potentiellt teoretiskt kunna åstadkomma en övervakning som bygger på sociogram och möjligheten att registrera människor enligt ovan angivna punkter är totalt omöjliga att tolerera i en rättsstat.

Vi måste dessutom se till att medier, nyhetskanaler, bloggare, politiker, läkare, religiösa samfund, psykologer, hjälplinjer med flera är FULLKOMLIGT OCH TOTALT skyddade från alla former av insyn.

Innan vi nått dit har inte jag några planer på att godkänna en FRA-lag. 

Vi har en liten bit kvar... Häng kvar, alla kämpar och alla som kämpar hårt vid förhandlingarna i riksdagen. Vi måste se till att gå hårt åt de sista punkterna också. Vi har fortfarande en demokrati och en dröm om mänskliga fri- och rättigheter att värna. Och i största allmänhet en framtid. Det händer grejer. Det gör det... Fantastiskt. En intressant utveckling... Men vi är verkligen inte "där" än...

2008-09-24

De grundläggande portalkraven om FRA

Det är mycket arbete som försiggår nu inom riksdagens väggar. Vartenda parti till höger och till vänster arbetar sönder sig för att komma fram till officiella gemensamma policys och lösningar i en rad frågor. Många sena manglingar blir det.

Det gäller förstås integritetslagstiftningar, FRA-lagen, telekompaketen och andra liknande lagar och lagförslag också.

Igår och idag vet jag att Folkpartiet har suttit och manglat något så otroligt. Det har säkert varit väldigt tunga diskussioner, och jag tror faktiskt att de verkligen sätter manken till i sina försök att komma fram till lösningar som faktiskt kan fungera, som kan tysta kritikerna och som kan innebära att de sex riksdagsledamöterna som stått upp mot lagen bestämmer sig för att, så att säga, återvända hem.

Jag tror att det idag kan komma att dyka upp ett förslag om att införa domstolsprövning av tillgång till information. Att FRA behöver prövning för att få arbeta med databaserna. Frågan är vart den informationen lagras, dock. Och vem har tillgång till den under tiden FRA arbetar fram underlag för att få söka?

Jag tror att många andra bitar är ändrade till det bättre. Jag tror att det här är det bästa ändringsförslaget vi hittills har sett.

MEN...

Jag vet att det här är en massa paranoia från min sida, men jag tror inte att man kommer att ta tag i kopplingen mellan polisiära och militära insatser. Jag tror att vi fortfarande får problemet med ändamålsglidningar.

Visst finns det skäl att ge polisen bra möjligheter att kunna agera på brott som mord, pedofili, ekonomisk brottslighet och annat som varit på tapeten. Men jag kan inte se det proportionella i att polisen har tillgång till militära spaningsmöjligheter för att åstadkomma detta. Och jag är fortfarande rädd att vi, trots en domstolsprövning, hamnar i en sits där vi om ett par år kan komma att ha en ändamåls- och prövningsrättsglidning.

Det är ALDRIG ok att övervaka medborgare på grund av att man kan. Och det är ALDRIG ok att blanda ihop militär och polisiär verksamhet. Jag kommer aldrig att släppa mitt krav om en sådan princip. Helt enkelt för att jag inte vill ha ett nytt Ådalen i modern tid. Det får inte ske!

Jag tror inte att man kommer att ge upp de definitioner på spaningsområden som man haft tidigare. Det vill säga just rätten att spana kring miljöbrott, naturkatastrofer, ekonomisk brottslighet och allt vad det är. Mycket av det är polisiärt snarare än militärt, och militära medel kan inte tillåtas användas i en modern, demokratisk rättsstat. Det är för mig livsviktigt.

Och det viktigaste av allt!

STÄNG DEN FÖRBANNADE FRA-SHOPEN!!!

Idag har Sverige rätten att sälja ut information i batch till andra länder. Bearbetad eller obearbetad. Det är ALDRIG ok.

Om vi behåller rätten för FRA att handla med polis, allmäna myndigheter, annan statsmakt och annat lands underrättelsetjänst, finns fortfarande risken att homosexuella hängs ut trots att de lever i garderoben och att Sverige riskerar att åsamka dem ett dödsstraff i länder där sådant existerar.

I USA är det fortfarande omöjligt att få uppehållstillstånd om man har avvikande sexuell läggning. För studier, arbete, greencards, eller av asylskäl. Det är inte ok. Vi ska inte handla med uppgifter om människors privatliv och vanor. Det är ALDRIG ok!

Väldigt mycket annan information kan finnas i det som säljs vidare till andra statsmakter. Information som kan skada individen otroligt mycket genom sin blotta existens. För att sociogramen omfattar mer information och mer kunskap om dig än du själv alls kan uppbåda.

Vi har inte råd att sälja ut information om våra medborgare, eller andra länders medborgare. Det är aldrig ok att så sker.

Och även om FRA inte får tillgång till och kan bearbeta information i framtiden, så kommer vi alltid att kunna sälja obearbetad information vidare till andra länder som kan göra jobbet själva, men får tillgång till samma information. Alltså är integritetsbrottet lika grovt oavsett vilka munskydd vi sätter på just FRA.

Och skadan blir lika stor oavsett vem som organiserar upp informationen. Sedan står det ju Sverige fritt att köpa tillbaka den bearbetade informationen, vilket alltså bara blir ett sätt att ta sig runt lagstiftningen.

FRA-shopen är ett av de tyngsta och farligaste brott en regering har utsatt sina medborgare för någonsin. Vid sidan av världskrigen och liknande ändå, men det är faktiskt inte så himla mycket bättre detta.

Vi måste kräva en total översyn kring effekterna av lagen på den personliga integriteten, rättsläget för individen och kring vad allt det här får för konsekvenser för människors och gruppers liv, säkerhet, trygghet och möjlighet att röra sig fritt i världen utan fara för sin hälsa och sina liv.

Idag uppfyller inte lagen de kraven. Jag hoppas att Folkpartiet efter de senaste dagarnas manglingar har lyssnat till kritikernas röster nog för att faktiskt ha tagit detta till sig och därmed ser till att hugga på just de grundläggande portalkraven.

 • FRA-shopen ska bort
 • Kopplingen mellan polis och militär måste bort
 • Domstolsprövning vid misstanke är ett krav
 • FRA får inte användas för brottsbekämpning
 • De allmäna syftena om miljöhot, ekonomisk brottslighet med mera ska bort
 • FRA måste underkasta sig PUL

För dessa krav vidare. Se till att inte vika innan vi är där att vi har ett rättssäkert system som inte skadar människor och sätter individer eller grupperingar i fara i onödan.

Tänk noga över proportionaliteten kring vad vi får till vilket pris.

Den här kampen är inte över än.

Och nu ska jag oroa mig en stund över omröstningen kring telekompaketet.

Lägg till den här bloggen som favorit på Nyligen.se.

Pingat på Intressant.se.

2008-09-22

Föreläsningshelg på F! och uppstartsarbete för FNF2008

Jag får be om ursäkt för att jag inte hunnit spendera så mycket tid mer er alla här på bloggen sista veckan efter 16 september.

Ett par dagars nästan vila och ett uppstartsarbete för att få igång arbetet kring Freedom Not Fear den 11 oktober har gjort att jag försummat er allihopa en aning. Men jag vågar lova att det ryktet om min bortgång, som det så ofta heter, är kraftigt överdrivet.

I helgen har jag föreläst för F! Stockholm om FRA-lagen, dess bakgrund, verkningar, framtid och efterföljare. Det var en väldigt lyckad föreläsning och det tycks ha varit mycket uppskattat. Ett stort tack till Linnéa som bjöd in mig att delta.

Föreläsningen tar cirka en timme, plus frågestund, och det är inte alls otroligt att den som behöver mer information kring FRA-lagen och risken med det kommande övervakningssamhället kan komma att få en bra deal för föreläsningen.

Med FNF går det så sakteliga framåt.

Vi har tillgång till Kungsträdgården under dagen den 11 oktober med möjlighet att förlänga tidsomfattningen något vid behov. Vi har redan en fantastisk potentiell talarlista, även om den inte är satt ännu. Men visst kommer den att vara i samma klass som den 16 september.

Min dröm är dock att vi ska kunna få loss en hyfsad slant från sponsorer för att kunna få tillträde till den fullutrustade scenen i Kungsträdgården. Jag vill göra detta till en fest. En möjlighet för partierna att dyka in och säga hej med enklare tält och liknande, där de får berätta vad de vill och vart de står kring frågor som övervakningssamhället, vår framtida demokrati, vår rätt till integritet, privatliv, mänskliga fri- och rättigheter.

Jag vill ha upp ett par större artister, både musiker och komiker som sätter en litet gladare och roligare stämning denna gången. Vi ska ju fira och ta tillbaka vår frihet nu. Visa att vi inte tillåter oss att bli skrämda av eller bli alltmer rädda, uppgivna och skygga inför den märkliga samhällsutvecklingen som omger oss just nu.

Det är dags att vi får ett slut på den här fruktansvärda paranoian som infesterat västvärlden sedan början av 2000-talet. Det är dags att visa att vi fortfarande tror på omtanke, respekt och mänskliga rättigheter.

Jag tror inte på principen om att man måste döda friheten för att kunna skydda den. Ett sådant resonemang från någon annan än regeringen Reinfeldt brukar annars sluta med en stor rättspsykiatrisk undersökning eller många år i fängelse. Kill your darlings to protect them... well - inte för mig!

Vi arbetar alltså för att försöka skapa en folkfest den 11 oktober. Jag hoppas på total uppslutning från hela det politiska spektrat, jag har ett par kort av små valörer i ärmen på min långärmade topp och jag tror det är görligt.

Men representerar du ett företag eller en organisation som tror på vår rätt till ett fritt samhälle och en sann demokrati, så ta denna chansen. Vi gör din röst hörd. Vi gör det betydligt bättre från scenen i Kungsträdgården med ett riktigt intressant artistutbud. 

Vi har lyckats få en bra deal på scenen, och vi har även fått erbjudande om ekonomiskt bidrag från Tidningsutgivarnas VD Anna Serner.

Kan vi få fyra eller fem företag eller organisationer att matcha Annas fantastiska generositet och kampvilja, så kan vi dra detta i land och det kan bli en manifestation med glöd och glans för att räcka hela hösten och vintern ut.

Kom till kamp nu. Spendera en liten bit för att stödja vår kamp. Utnyttja kontaktnätet du har men som idag ligger vilande. Vi kan göra det här. Och vi kan göra det tillsammans för vår framtid, vår frihet, vår demokrati. För våra barn och barnbarn som riskerar att växa upp i en värld där demokrati är något man berättar om i sagor och som riskerar växa upp i ett samhälle där integritet, frihet och rättigheter är något tabubelagt som man inte vågar nämna högt för rädslan att staten hör dig...

Vill du ha ett fritt samhälle även imorgon, så stöder du Svart Måndag nu.

Kontakta mig via telefon om du har mitt nummer. Mail går också bra. 

amanda. brihed@svartmandag.se

Jag väntar på ditt svar...

Rock on!

2008-09-18

Flipp

Ibland kan det vara underhållande att kika förbi Politikbloggen och se vad för dumheter som skrivs där angående FRA och FRA-motståndet. Idag blev jag extra road. 

Jag tror att man kan kalla det för kritik, onekligen. Demonstrationerna den 16 september ska ha varit en flopp? Jag vet inte hur människan räknar, men det verkar inte riktigt stämma med det övriga landets uppfattning.

Visst var deltagarantalet något för lågt för att vi skulle vara helt nöjda, men så jäkla dåligt var det faktiskt inte. 

Piratpartiets demo utanför Riksdagen vid Mynttorget drog cirka 500 demonstranter. Det var ungefär 500 personer som gick från Norrmalmstorg till Sergels Torg. Som mest befann sig cirka 1200 personer på Plattan under dagen, vilket jag håller med om är litet för få. Men att folk kommer och går under en så lång demonstration får man räkna med. Sällan var antalet personer på Plattan mindre än 5-600 personer. 

Till det bör vi räkna ytterligare 500 personer i Malmö och cirka 1500 demonstrerande i Göteborg. Det ger cirka 3000 demonstranter under en och samma dag. Ytterligare något tusental om man räknar de personer som kom och gick under tiden demonstrantionerna. 

Lägg därtill mediebevakningen och utsändningen av hela demonstrationen på Sergels Torg från SVT24 tidigare idag. Lägg till det att vi presenterade 6 st folkpartistiska riksdagsledamöter som ställde sig mot lagen och väl över trettio talare som representerade hela det politiska spektrat inkl. ungdomsförbunden, Tidningsutgivarna, SJF, Centrum för Rättvisa, RFSL, Unga Rörelsehindrade och ett par andra organisationer.

Tidningsrapporteringen, debattartiklarna och ledarna ger en otvetydigt annorlunda bild av dagen. Demonstrationerna ses i regel som en enorm seger för FRA-motståndet, demokratin, integriteten och allas våra mänskliga fri- och rättigheter.

Riksmötets öppnande blev fullkomligt dränkt i all rapporteringen från demonstrationerna, vilket inte hänt särskilt ofta historiskt sett. SVT24 har hittills aldrig sänt en demonstration på fyra-fem timmar oavkortad och få inhemska politiska debatter har fått så mycket utrymme som vi lyckats röna under de sista månaderna och i samband med demonstrationerna 16 september.

Få ämnen har heller diskuterats inom riksdagens korridorer på ett så flitigt vis som detta med FRA-lagstiftningen. 

Nej, jag tycker nog inte man kan kalla det för en flopp. Motionen kommer att tas upp i höst, och med den faller FRA-lagen. Majoriteten är vår och det visade vi klart och tydligt under Hoppets Demonstration den 16 september på Sergels Torg.

Folkets - medborgarnas - vilja kommer att segra. Vi är snart där.

Bortsett från det kalla vädret som visserligen drog färre än jag hoppats, tycker jag nog att det hela blev en väldigt intressant styrkedemonstration ändå. 
Vi har tålamod. Vi fortsätter kämpa. Vi tänker inte tystna. Men den kompakta tystnaden från regeringshåll blir mer och mer pinsam. Snart blir den så kompakt att Rosenbad riskerar implodera. 

2008-09-16

Första rapport från Hoppets Demonstration

Det var en fantastisk demonstration idag på Sergels Torg och även Piratpartiets demonstration på Mynttorget var väldigt lyckad. Vi har ännu inte nåtts av rapporter från Malmö och Göteborg.

Vi hade hoppats på större uppslutning, men med det råa och grymt kyliga väder vi mötte, blev det inte mer än något tusental personer. Fortfarande tror jag att talarlistan, mediebevakningen och det förhållandevis stora antal demonstranter som dök upp har sänt häftiga chockvågor genom samhället, media, riksdagen och regeringen.

En fantastisk signal skickades idag till regeringen om att detta inte kan fortgå. Att övervakningssamhället inte kan bestå. Jag tror att meddelandet gick fram. Nu ligger bollen hos regeringen Reinfeldt.

Talarlistan på Sergels Torg utvidgades tillslut i stort sett in i det oändliga och vi är stolta över att ha lyckats få en helt otrolig lista över talare tillslut. Den slutgiltiga listan finns här nedan:

Magnus Betnér - Komiker och samhällsdebattör
Peter Eriksson (Mp) - Språkrör
Johan Norberg - Skribent, Fil. mag. Idéhistoria. F.d. Timbro m.m.
Magnus Andersson (CUF) - Ordf. Centerns Ungdomsförbund
Maria Ferm (GU) - Språkrör Grön Ungdom
Camilla LIndberg (Fp) - Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA
Birgitta Ohlsson (Fp) - Riksdagsledamot
Cecilia Vikström (Fp) - Riksdagsledamot
Solveig Hellquist (Fp) - Riksdagsledamot
Maria Lundqvist Brömster (Fp) - Riksdagsledamot
Agneta Berliner (Fp) - Riksdagsledamot (Hälsning per brev)
Jytte Guteland (SSU) - Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Anders Karlsson (S) - Riksdagsledamot, Ordf. Riksdagens Försvarsutskott
Alice Åström (V) - Riksdagsledamot, Gruppledare, Vice partiordförande
Charlie Weimers (KDU) - Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Max Andersson (Mp) - Riksdagsledamot
Kalle Larsson (V) - Riksdagsledamot
Björn von der Esch (JL) - Vice partiordförande Junilistan
Maria "Pau" Nilsson
Ida Gabrielsson (UV) - Ordf. Ung Vänster
Frida Johansson Metso (LUF) - Ordf. Liberala Ungdomsförbundet
Amanda Brihed (NSM) - Grundare och administratör Nätverket Svart Måndag
Rick Falkvinge (PP) - Partiledare
Linnéa Sjögren (F!) - Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm
Henrik "Hax" Alexandersson - Bloggare och samhällsdebattör
Michael Gajditza - Ombud Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag
Rola Bentlin (MUF) - Styrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet
Fredrik Bergqvist (M) - Oppositionsråd Norrköping
Agneta Lindblom Hulthén (SJF) - Ordf. Sveriges Journalistförbund
Christian Engström (PP) - Vice partiledare
Sören Juvas (RFSL) - Ordförande RFSL
Clarence Crafoord - Chefsjurist Centrum för Rättvisa
Anna Serner (TU) - VD Tidningsutgivarna
Anna Troberg (PP) - Bloggare
Erik Laakso (S) - Sossar mot Storebror, Bloggare
Emelie Felderman -Språkrör Unga Rörelsehindrade
Niklas Starow - Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd

Vi vill tacka samtliga deltagare i demonstrationen. Vi vill tacka våra talare. Vi vill tacka vår grafiker Victoria Drefvenborg som arbetat hårt för att ordna tryck av olika slag. Vi vill tacka Vänsterpartiet för tillgång till PA-anläggning och City i Samverkan för att vi fick tillgång till deras el under Sergels Torgsdemonstrationen. Vi har även haft ett bra samarbete med bl.a. polisen.

Och vi vill tacka Mona Sahlin som inte hamnade på talarlistan, men som ändå besökte demonstrationen för att visa sitt stöd och för att markera sin ståndpunkt. En eloge till Mona för att hon valde att bevista Hoppets Demonstration.

Nu satsar vi framåt! Vi börjar bygga för nästa demonstration 11 oktober. Freedom Not Fear kommer att hållas i 25 länder runt om i världen. Vi kommer att arrangera det svenska benet i denna massiva internationella aktion och vi tror att den kommer att bli stor.


Rock on!

Och som en liten extra bonus med bara ett par timmar kvar

Anders Karlsson har bestämt sig för att företräda Socialdemokraterna under Hoppets Demonstration i Stockholm idag och kommer att tala tillsammans med SSU's Jytte Guteland.

Anders är socialdemokratisk riksdagsledamot från Landskrona och ordförande i riksdagens försvarsutskott. Med andra ord tung politisk kompetens inom sakfrågan från socialdemokratiskt håll. Mycket uppskattat!

Du är välkommen till talarlistan och till Hoppets Demonstration, Anders!

I övrigt kommer vi försöka pressa in KDU's Charlie Weimers något tidigare i dagens talarlista under dagen, av praktiska skäl, vilket innebär att det kan komma att göras små ändringar i tidsschemat i allra sista minuten.

Vi har även ytterligare en liten överraskning till er alla därute. Någonstans under de första timmarna av dagens demonstration kommer något riktigt stort att ske. Ta er till Sergels Torg och kika själva.

Kan du inte närvara i Stockholm, är du förstås välkommen till demonstrationerna i Malmö och i Göteborg. Men ut på gatorna i vilket fall. Se till att göra din röst hörd!

Välkommen!

2008-09-15

Hoppets Demonstration - Talarlistan 16/9 Stockholm, en sista uppdatering

Det är nästan skrattretande när man ser hur mycket jobb det är med att pussla ihop trettiotalet talare inför en sådan här jättegrej och samtidigt försöka se till att det funkar av privata och praktiska skäl för varje individ.

Nu har vi uppdaterat talarlistan igen, men jag tror att denna gången är det den sista uppdateringen vi behöver göra.

Tidsplanen ser nu ut som följer:


 • 10:00 Samling Norrmalmstorg
 • 11:30 Magnus Betnér - komiker och samhällskritiker
 • 11:40 Maria Wetterstrand (Mp) - Språkrör Miljöpartiet
 • 11:50 Johan Norberg - Författare, Fil. mag. Idéhistoria (tidigare Timbro, Nyliberalen, Frihandel.nu, Smedjan)
 • 12:00 Magnus Andersson (CUF) - Ordf. Centerns Ungdomsförbund, Borgerligt Nej till FRA
 • 12:10 Maria Ferm (GU) - Språkrör Grön Ungdom
 • 12:20 Camilla Lindberg (Fp) - Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA
 • 12:30 Birgitta Ohlsson (Fp) - Riksdagsledamot
 • 12:40 Jytte Guteland (SSU) - Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
 • 12:50 Alice Åström (V) - Riksdagsledamot, Vice Partiordförande, Gruppledare i (v) Riksdagsgrupp
 • 13:00 Max Andersson (Mp) - Riksdagsledamot
 • 13:10 Kalle Larsson (V) - Riksdagsledamot
 • 13:20 Björn von der Esch (JL) - Vice Partiordförande Junilistan
 • 13:30 Ida Gabrielsson (UV) - Ordf. Ung Vänster
 • 13:40 Frida Johansson-Metso (LUF) - Ordf. Liberala Ungdomsförbundet, Borgerligt Nej till FRA
 • 13:50 Amanda Brihed (NSM) - Grundare och Administratör Nätverket Svart Måndag, Demonstrationsansvarig
 • 13:57 Rola Brentlin (MUF) - Förbundsstyrelsen Moderata Ungdomsförbundet
 • 14:02 Agneta Lindblom Hulthén (SJF) - Ordf. Svenska Journalistförbundet
 • 14:12 Charlie Weimers (KDU) - Ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
 • 14:22 Clarence Crafoord - Chefsjurist Centrum för Rättivisa
 • 14:32 Michael Gajditza - Juridiskt Ombud för Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag
 • 14:40 Fredrik Bergqvist (M) - Oppositionsråd Norrköping
 • 14:50 Ev. Erik Laakso (S) - Sossar Mot Storebror
 • 15:00 Rick Falkvinge (PP) - Partiledare
 • 15:10 Linnéa Sjögren (F!) - Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm
 • 15:20 Henrik Hax Alexandersson - Fristående bloggare och samhällsdebattör
 • 15:30 Anna Serner (TU) - VD Tidningsutgivarna
 • 15:40 Anna Troberg (PP)
 • 15:50 Niklas Starow (NSM) - Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd
 • 16:00 Demonstrationen upplöses


  • Observera att tidsändringar är gjorda senast den 15 september

Svar till statsminister Reinfeldt

Nej, Reinfeldt!

Efter dina uttalanden i tv's morgonsoffa. Med all respekt... det finns inte en chans att vi nöjer oss med tillägg efter tillägg efter tillägg till FRA-lagstiftningen. Ytterligare individer som får tillgång till vår personliga information kommer inte hjälpa vår information. Kaka på kaka kommer inte hjälpa - det spelar ingen roll hur många ovanpåliggande kontrollorgan ni lägger till. Det innebär enbart större risk för felhantering och missbruk av den känsliga information FRA nu ska laga.

Inga tillägg kan överhuvudtaget få mig att bortse från det faktum att övergreppet mot min och alla andra medborgares integritet redan har skett!

Tillsist... snart fler än 30 tillägg? Är det inte så att du funderar över VARFÖR det behövs 30 tillägg och vi fortfarande inte är nöjda? Du har inte funderat på varför de kritiska rösterna inte tystnar?

Hur ska du garantera att ett tillägg ligger kvar där det pressats in om ett par år? En lag ligger kvar där den ligger till dess riksdagen röstar ner den. Jag har för mig, rätta mig om jag har fel, att ett tillägg däremot inte är mycket svårare att ta bort än det var att lägga till...?

Med tanke på svenska statens fantastiskt usla facit över brott mot mänskliga rättigheter, FRA's välkända brott mot lagstiftningen de senaste tio åren och med vad vi idag vet om utrikesminister Bildts uttalande om informationsförsäljning till diktaturstater - tror du på fullt allvar att vi någonsin kommer acceptera något mindre än att lagen rivs upp?

Jag väljer att vara fri snarare än rädd. Jag väljer att leva i en fungerande demokrati. Jag väljer att betacka mig alla försök att göra sveriges till en repressiv statsmakt av ett slag vi sällan skådat i resten av världen fram till idag.

Jag väljer att ställa mig bakom flyktingar, utländska medborgare, hbt-personer, jurister, religiösa förbund, jurister, med flera som idag anser att detta är till skada för individen såväl för gruppen.

Nej, det finns bara en sak att göra:

Med en enda dag kvar till den stora demonstrationen i Stockholm, Göteborg och Malmö imorgon sluter jag återigen upp med den övriga kören och ropar efter ansvarstagande.

Jag tar striden. Jag utmanar dig. Jag är beredd att fortsätta till tidernas ände...

Riv upp! Gör om! Gör rätt!

2008-09-14

FRA-debatten ur mitt personliga perspektiv

Sitter och kikar på SVT (praktiskt att man har folk i närheten som äger en tv) och blir bara mer och mer förundrad...

Att man kan bete sig så som det hävdas i inte minst kvällens Agenda är för mig fullkomligt obegripligt. Det är en nivå på diskussionerna som inte hör hemma i ett vuxet och civiliserat sällskap, än mindre i riksdagen. Tanken är att de här barnen är de som ska styra vårt land och ta tillvara våra intressen på bästa vis och utifrån deras kunskaper och deras klokhet.

Sandlåda...

Barn! VÄX UPP!

Jag föreslår en lösning på problemet med att personvalda riksdagsledamöter ändå inte får ha sin egen vilja. Avskaffa riksdagen i dess nuvarande form. Vi behöver inte 349 ledamöter i riksdagen idag. Låt oss istället införa sju stycken talare - en för varje parti. Det kostar mindre, är tydligen lika effektivt och demokratin lär ju inte bli ett dyft sämre än den redan är! Det som finns kvar av den, vill säga.


Och självklart ska vi inte låta frågan tystna som bland andra HAX, JensO och Mark Klamberg har tagit upp kring Carl Bildts uttalande om försäljning av information till diktaturer runtom i världen.

Jag har tidigare, i flera sammanhang, ställt frågan om huruvida jag som HBT-person (eller information om mitt privatliv och sådant som läggning och könsidentet) kan komma att säljas ut till länder som exempelvis Iran, där homosexuella riskerar dödsstraff idag. Man har nekat Iran information en gång. Kommer de att göra det igen? Vart går gränsen för när det är ok att sälja information till odemokratiska stater ute i världen ändå? Jag har frågat och frågat om huruvida mitt privatliv alltså kan säljas ut till stater som kan komma att agera för att skada mig på ett eller annat vis. Det tycks mig som om min fråga nu är besvarad av ingen mindre än utrikesminister Carl Bildt. Tack för att du äntligen tog dig tid att svara, Carl. Jag uppskattar att du är så ärlig.

Kan jag komma till dig när jag sedan blir fängslad vid nästa utlandsresa? Hjälper du mig då? Eller har jag irriterat dig och den övriga regeringen nog för att ni ska se mellan fingrarna om jag kan behöva reda ut vad ni alltså nu redan kan ha satt mig i?

Jag har ställt frågan om huruvida privat information kan komma att hamna i händerna på amerikanska myndigheter. Ett tag funderade jag på att flytta till USA, därför att jag trivs så himla bra i den amerikanska mellanvästern. Även New York har lockat en hel del sista tiden. Nu är det väl uteslutet, eftersom hbt-personer inte har en chans att få uppehållstillstånd i staterna. Tack, regeringen. Jag uppskattar er omsorg om min valfrihet och mina fri- och rättigheter.

Som t-tjej och bisexuell kan jag inte låta bli att fundera över hur jag som en av ledarfigurerna i motståndsrörelsen mot FRA löper risken att drabbas av extra kraftfull bevakning från FRA's och regeringens sida. Innebär det att jag är tvärkörd nästa gång jag bestämmer mig för att ta en utlandssemester, och bör jag forska litet extra i vilka länder jag numera bör kunna tillåta mig att resa till eller till och med mellanlanda i? Någonstans är jag ju, trots allt, utrustad med någon form av självbevarelsedrift ändå.

Jag trodde att vi levde på 2000-talet. Det här känns så märkligt och så otroligt urfånigt. Det är dags att regeringen vaknar nu och inser att de faktiskt sitter där de sitter för att de ska representera mig och alla andra väljare. Inte riskera mitt liv eller inskränka min frihet att resa vart jag vill, känna trygghet, uppleva en värld fri från förtryck och ha en känsla av att jag lever i ett rättvist samhälle.

Regeringen till KU nu på en gång! FRA-lagstiftningen, PKU-ändamålsglidningen och trafikdatalagringsförslaget i cylinderarkivet nu!

Det är dags att växa upp, ta sig i kragen och sluta vara så djävulusiskt giriga och dessutom paranoida i den där märkliga kombinationen ni lagt er till med sedan september 2001. Det är dags att se att världen är större än att regeringen och försvarsmakten ska få ha som mål att rätt personer blir bjudna på rätt cocktailpartyn på andra sidan Atlanten för att man ingår i den exklusiva persondataförsäljningsklubben.

Återigen:

Riv upp FRA-lagstiftningen!
Stoppa PKU-eländet!
Stoppa ändamålsglidningen för trafikkameror, viseringssystem i kollektivtrafiken och liknande!
Stoppa trafikdatalagringssystemet!
Barn! Väx upp!

Ytterligare ett par små ändringar i talarlistan Stockholm 16/9

Jag har gjort ett par små ytterligare ändringar i talarlistan för att få plats med ytterligare en talare och för att täcka ett par andra yttre omständigheter. 


10:00 Samling Norrmalmstorg 
11:30 Magnus Betnér - komiker och samhällskritiker 
11:40 Maria Wetterstrand (Mp) - Språkrör Miljöpartiet 
11:50 Johan Norberg - Författare, Fil. mag. Idéhistoria (tidigare Timbro, Nyliberalen, Frihandel.nu, Smedjan) 
12:00 Magnus Andersson (CUF) - Ordf. Centerns Ungdomsförbund, Borgerligt Nej till FRA 
12:10 Maria Ferm (GU) - Språkrör Grön Ungdom 
12:20 Jytte Guteland (SSU) - Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 
12:30 Birgitta Ohlsson (Fp) - Riksdagsledamot 
12:40 Camilla Lindberg (Fp) - Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA 
12:50 Alice Åström (V) - Riksdagsledamot, Vice Partiordförande, Gruppledare i (v) Riksdagsgrupp 
13:00 Max Andersson (Mp) - Riksdagsledamot 
13:10 Kalle Larsson (V) - Riksdagsledamot 
13:20 Björn von der Esch (JL) - Vice Partiordförande Junilistan 
13:30 Ida Gabrielsson (UV) - Ordf. Ung Vänster 
13:40 Frida Johansson-Metso (LUF) - Ordf. Liberala Ungdomsförbundet, Borgerligt Nej till FRA 
13:50 Amanda Brihed (NSM) - Grundare och Administratör Nätverket Svart Måndag, Demonstrationsansvarig 
13:57 Rola Brentlin (MUF) - Förbundsstyrelsen Moderata Ungdomsförbundet 
14:02 Agneta Lindblom Hulthén (SJF) - Ordf. Svenska Journalistförbundet 
14:12 Charlie Weimers (KDU) - Ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 
14:22 Clarence Crafoord - Chefsjurist Centrum för Rättivisa 
14:32 Michael Gajditza - Juridiskt Ombud för Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag 
14:40 Fredrik Bergqvist (M) - Oppositionsråd Norrköping 
14:50 Ev. Erik Laakso (S) - Sossar Mot Storebror 
15:00 Rick Falkvinge (PP) - Partiledare 
15:10 Linnéa Sjögren (F!) - Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm 
15:20 Henrik Hax Alexandersson - Fristående bloggare och samhällsdebattör 
15:30 Anna Serner (TU) - VD Tidningsutgivarna 
15:40 Anna Troberg (PP) 
15:50 Niklas Starow (NSM) - Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd 
16:00 Demonstrationen upplöses 
Observera att tidsändringar är gjorda senast den 14 september 

Hoppets Demonstration i Malmö

På Hoppets Demonstration i Malmö kommer vi att även få sällskap av ännu inte namngivna talare från Liberala Studender och Ung Vänster. Jag hälsar dem förstås välkomna och hoppas att även demonstrationen i Malmö kan bli riktigt bra.

Inför 16/9 och Hoppets Demonstration

Bär detta med dig och se till att kräva din rätt som medborgare i landet Sverige tillbaka.

Mark Klamberg påpekar på sin blogg att han gärna vill tro på att en representativ demokrati är möjlig i Sverige. Jag ber å det allra ödmjukaste att få hålla med.

De första s.k. portalparagraferna i regeringsformen säger egentligen allt i den här frågan. Om regeringen inte lyssnar till kritiken mot FRA-lagen, har de brustit i sitt ansvar och sin huvuduppgift, ålagd dem av det svenska folket. Kan de inte leverera, ska de heller inte sitta kvar och tjuvhålla på makten. 

Det är dags att regeringen vaknar och förstår styrkan i den folkrörelse vi byggt upp. Svart Måndag står bakom kampen till den dagen regeringen tar sitt ansvar och antingen river lagen och återgår till en princip om individens friheter och rättigheter, samt vår rätt till demokrati, integritet och rättvisa Eller till den dagen regeringen inser sitt misslyckande och som en konsekvens av detta tar sitt ansvar på så sätt att de kliver ner och lämnar plats för en ny regering, kanske en ny generation, som kan tänka sig att ta ansvaret inför det svenska folket på allvar.

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
...
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

MUF trots allt representerat på Hoppets Demonstration

Efter att just ha talat med Gustaf Stenlund, har vi nu tillslut lyckats få en representant från MUF att ställa upp som talare under Hoppets Demonstration. Det känns jättebra!

Det visade sig att Niklas Wykman är uppbokad och tyvärr inte kan delta själv, men Rola Brentlin ställer upp i rollen som förbundsstyrelseledamot och kommer att tala den 16/9.

Jag har ännu ingen som helst aning om vart jag kan släppa in Rola, men vi ska se till att lösa det på något sätt. För visst skulle det se dumt ut om MUF skulle vara det enda ungdomsförbundet kopplat till ett riksdagsparti som inte var representerat under demonstrationen på tisdag.

Nu blir det inte så. Jag är väldigt glad att MUF lyssnat till min uppmaning och jag ser fram emot att se Rola tala på tisdag. Det är, trots allt, en bra talare som jag hälsar varmt välkommen.

Nu återstår bara Mona. Känner inte socialdemokratiska partistyrelsen för att dyka upp ändå? Vore det inte hemskt lägligt för dem att göra det? Jag tvivlar fortfarande på att de har råd att missa det här tillfället om de ska anses trovärdiga i debatten även i fortsättningen.

Mona! Jag lovar fortfarande att ordna plats åt dig om du bestämmer dig för att komma!

Till dess - ett stort tack till Rola som alltså kommer att sluta ungdomsförbundens cirkel på tisdag och därmed lägger den sista pusselbiten för att visa på den fullständiga enighet som råder i den politiska ungdomsrörelsen.

En inbjudan med 2 dagar kvar till Hoppets Demonstration

Jo, Niklas saknas. Och det gör även Mona...

Det var när jag läste upp mig litet grann på sista stundens utveckling som jag sprang på Henrik Alexanderssons erbjudande att upplåta sin talartid till Niklas Wykman om han vill tala på Hoppets Demonstration. Även Mary på MinaModerataKarameller hänvisar till HAX's erbjudande och jag kan inte låta bli att tänka som så att det borde kunna gå att åstadkomma något än bättre om bara Niklas faktiskt dyker upp.

Om ni rusar förbi kommentarsfälten på ett par av mina sista inlägg här på bloggen, ser ni att även Leo har uppmärksammat att Niklas valt att inte närvara som talare på Hoppets Demonstration.

Jag har fört samtal med MUF om att jag velat att de ska närvara på Hoppets Demonstration. Jag tycker det är jättesynd att ett initialt väldigt stort intresse bytts ut i total tystnad. Jag hade velat se Niklas i talarstolen på tisdag, men så är inte fallet. Varför vet jag inte, och jag tänker inte heller spekulera i det. Det finns säkert fullt giltiga skäl. Jag tror att Niklas vill dyka upp och gör det om han kan.

Dock kan vi säkert göra bättre än att HAX ska behöva låna ut alltför mycket av sin talartid. Om det verkligen kniper, så lovar jag att vi säkert kan lösa det. Det blir trångt och det blir tjatigt många tal för er alla ute i publiken, men vill Niklas komma, så kan jag säkert åstadkomma något för att lösa det. ;-)

Det finns en part till i allt det här som verkligen ansträngt sig för att inte svara på förfrågningar, som inte velat kommentera eller inleda några samtal. Ytterligare en part som ignorerat inbjudningar på olika plan. Det är Socialdemokraternas partiledning, som trots Mona Sahlins tydliga ställningstaganden i samband med politikerveckan i Almedalen inte tycks vara intresserade av att alls vilja delta i samband med demonstrationen. Eller har det bara att göra med den närmast kompakta väggen man möts av om man ändå vill försöka komma i kontakt med någon som alls befinner sig på en högre nivå än kommunalråd i en mindre landsortskommun.

Tyvärr är kontaktapparaten inom (S) ökänd och det har även Nätverket Svart Måndag fått uppleva. Dock väljer jag att tro att (S) bara missat våra förfrågningar och inbjudningar på grund av den myckna administrationen och de snåriga vägarna till toppen inom partiet. Men jag skulle hemskt gärna vilja se även Mona ställa sig inför talarna på Sergels Torg på tisdag.

Det vill nog även de tusentals demonstranter som kommer vara där då. Det vill nog även medierna och alla de som får tillgång till hela demonstrationen via SVT 24 och de som kommer att följa den första stunden på Aftonbladet.se.

Har Mona verkligen råd att missa det här tillfället, frågar jag mig. Jag vill se såväl Niklas Wykman som Mona Sahlin tala på Hoppets Demonstration. 

Vill ni komma?! Ni är hemskt välkomna...

Ett stort tack och en liten ovation till Jytte Guteland (SSU) och Erik Laakso (Sossar mot Storebror) som valt att föra den socialdemokratiska fanan under demonstrationen ändå. Och därmed även ett stort tack till Fredrik Bergqvist som ställer upp och talar till förmån för alla moderater som fortfarande tror på demokrati, integritet och mänskliga fri- och rättigheter.

Men rätt ska vara rätt och vi har hela tiden eftersträvat en stor uppbackning från hela det parlamentariska spektrat och även från flera andra håll. Det håller vi, och jag, förstås fortsatt fast vid.

Därför får självklart partiledarna för de fyra allianspartierna gärna höra av sig om de mot all förmodan ändrar uppfattning om FRA-lagstiftningen tillslut. Jag har svårt att tro att så skulle ske, men de är likväl välkomna.

Och självklart uppskattar jag alltså om Mona och Niklas vill dyka in. Se detta som en väldigt officiell inbjudan!

Om Mona Sahlin och Niklas Wykman vill kika in på demonstrationen, upplåter även jag min talartid tillfullo för att se till att de får en möjlighet att tala på Hoppets Demonstration.

Jag talar förhållandevis sent - jag tänkte det var smidigt att hålla till i mitten någonstans som ansvarig för hela det här påhittet. Men det kan bli svårt inte minst för Mona att hinna. Däremot lovar jag att vi jobbar på det om ni vill dyka upp. Ni är helt enkelt väldigt välkomna. Hör av er.

Min mailadress är amanda.brihed @ svartmandag .se (utan de små hoppen där förstås, hopp hör hemma på plattan, i samhället, i demokratin och i riksdagen, snarare).

Niklas. Mona.

Skriv en rad till mig, så fixar vi det här. Jag kollar mailen flera gånger om dagen och jag väntar på svar!

2008-09-13

Regeringens hantering av FRA-frågan till KU nu!

Maria Abrahamsson på SvD's ledarredaktion skrev igår om hur regeringen bestämt sig för att två veckors granskning ska räcka för att gå igenom och nagelfara de risker för intrång i individens och yrkesmannens integritet och rätt till konfidentialitet kan råka ut för på grund av FRA-lagstiftningen. Det måste vara det största skämtet sedan urminnes tider i det här landet. Möjligen med undantag för de sista veckorna innan omröstningen den 18 juni.

Det är upprörande och närmast patetiskt av regeringen att tro att en så kort remisstid ska kunna ge några som helst svar. Det är närmast brottsligt att regeringen överhuvudtaget tror att vi någonsin kommer att acceptera något sådant, ens med en pistol mot våra huvuden. 

Hur kan regeringen ens tro, för en enda sekund, att vi kommer sälja vår frihet, vår integritet, våra rättigheter så makabert billigt?

Det gör ont att bli dumförklarad. Jag är definitivt inte ointelligent. Jag är definitivt inte blåögd. Jag har inga som helst planer på att godkänna att något sådant alls får ske.

Mitt svar till svenska folket, till bloggvärlden, till regeringen och framförallt till riksdagen är:

Skicka hela jävla skiten till KU nu och se till att riva upp himmel och jord! 

Sätt grundlagen först, sätt vår frihet och demokrati först. Sätt regeringen på plats och visa att vi inte accepterar att de rear ut våra liv och våra rättigheter på någon förbannad pseudojuridisk knallemarknad!

Regeringens hantering av FRA-frågan till KU nu!!!

Hoppets Demonstration 16/9 på SVT 24

 • 3 dagar kvar. Den obligatoriska uppdateringen

Det är mycket jobb in i det sista. Nu har äntligen talarlistan fått sin sista touch-up och vi har ordnat upp det sista arbetet med ljudanläggning, eltillgång och allt sånt där småpraktiskt som förstås behövs. Det är samtal med olika medarrangörer, med medierna (många intervjuer och uppdateringar blir det kring en sådan här sak), med polisen för att kunna avgöra vilken närvaro som behövs och så vidare. Det är många möten, mycket slit och flängande. Men jag är så taggad nu. Jag är så glad och jag är så stolt över vad vi lyckats åstadkomma. Detta är stort. Riktigt stort.

De organisationer som kommer vara något mer månghövdade och som vi pratat med kring detta har ju också fått till uppgift att utse en handfull funktionärer vardera för att vi ska vara säkra på att vi kan åstadkomma en lugn och bra demonstration under hela dagen. Detta är nästan det mest osäkra med en sådan här grej överhuvudtaget, eftersom det är en sådan sak som jag själv inte kan styra över från min egen sida. Samtidigt har vi gemensamt i de här organisationerna så himla mycket demonstrationsvana att det inte borde vara något problem.

 • Mediernas roll i Hoppets Demonstration i Stockholm

I samtalen som förs med medierna har jag fått reda på från Erik Fichtelius på SVT 24 att kanalen kommer sända ett sammandrag av de viktigaste talarna under eftermiddagen den 16/9 klockan 15.30.

Den 18/9 (torsdag), kommer SVT 24 att sända hela demonstrationen oavkortad från början till slut. Sändningen börjar på morgonen klockan 09.30.

Även Aftonbladets nätedition kommer att sända en timme eller två live från demonstrationen den 16/9. Feeden ska finnas på Aftonbladet.se.

Annars har vi förstås ett stort uppbåd på plats i övrigt från pressens sida och vi hoppas på så positiv uppmärksamhet som möjligt kring detta. Att sakfrågan kanske lyfts ytterligare något snäpp och att vi verkligen med detta kan visa just hur stort och starkt motståndet mot övervakningssamhället faktiskt är.

 • Vi som valde att inte tystna

Visst känns det väl som om argumenten om att motståndet mot FRA bestod av finniga datornördar som satt och surade bakom skärmarna har kommit något på kant på sistone? Visst känns det som om det uttalandet måste ha uttalats av någon märklig lokal gruvpamp på 1500-talet? Bortsett då från att jag inte tror vi hade så många finniga datornördar på den tiden, förstås. Dessutom inbillar jag mig att många av oss är bra mycket snyggare och sötare än så. ;-)

Och inte heller har frågan kunnat förtigas. Vi har inte hållit tyst. Frågan har inte dött bort. Och statsminister Reinfeldt fick inte nödvändigtvis som han ville i slutändan i alla fall.

Jag hoppas bara att detta inte kommer att handla om regeringens prestige i höst. Att det blir en fråga om sårad stolthet och om maktprövning på ett eller annat vis. Det här är fel läge för regeringen att försöka flexa sina muskler. Det är dags att lyssna på folket, på experterna, på sina egna gräsrötter, på partierna, de övriga riksdagspartierna och på sitt eget förnuft och samvete.

Om regeringen väljer att backa nu, finns fortfarande en chans att de inte är fullständigt vingklippta och skadskjutna inför nästa val. Det tror jag är oerhört viktigt för regeringspartierna själva förstås. Men det är även viktigt för det svenska politiska livet överhuvudtaget. En alltför rigid hållning gentemot folkopinionen och det ökande missnöjet i de borgerliga leden kan komma att sluta med att oppositionen spelar ensamma på plan och mot öppet mål. Det finns säkert de som uppskattar det, men vart finns demokratin och den samhälleliga vinsten i en sådan utveckling?

Jag vill tacka så otroligt många inom bloggsfären som arbetat med tillsammans för att göra detta möjligt. Vi har visat att vi är många och att vi är starka. Att vi vet vad vi talar om och att vi aldrig kommer ge upp. Jag har listat en liten del av det gemensamma motståndet här nedanför och ger mitt tack till dem alla.

 • Bloggar och andra hemsidor

Svartmandag, stoppaFRAlagen.nu, FRApedia 
Oscar Swartz, Argast, Jakob Heidbrink, Farmorgun, Kulturbloggen, Björn Wadström, Mårten Schultz, ProjektPåRiktigt, Drottningsylt, Amanda Brihed, scaber_nestor Peter Karlberg Svensk Myndighetskontroll Folkpartiet i Nacka, Folkpartiet Östermalm, Lars-Erick Forsgren, Pophöger, Johanna Nylander, HAX, Johan Ingerö, Dyslesbisk, Mark Klamberg, Rhodin, MinaModerataKarameller, Mattias Svensson, No size fits all, Hanna Wagenius, Dexion, Lakes Lakonismer, Hultins tankegång, Ankersjö, Magnus Andersson, den liberala misantropen, Politruck Gustav Andersson
Rick Falkvinge, Opassande, Christian Engström, Enligt min humla Erik Laakso
Jakob Dalunde, Maria Ferm, Maria Wetterstrand, Zaida Catalán
Jonas Morian, Cattis Ullström, In Your Face, Mitt-i-steget

Listan delvis återigen hämtad från Mark Klamberg och därefter kompletterad bara en aning. Det här är fortfarande bara en liten del av vår gemensamma kamp och ett fåtal av alla som engagerat sig.

 • Dagens brandtal

Det kommer vara en stressig helg och ett par stressiga dagar runtom demonstrationen. Men det här har vi byggt för nu i flera månader och jag ser verkligen fram emot att se så många som möjligt av er där under dagen.

Sänd en strimma av hopp till riksdagen och ut i världen den 16/9. Kom till någon av våra demonstrationer i Stockholm, Malmö och Göteborg och visa att du också tror på frihet, demokrati, integritet och mänskliga fri- och rättigheter.

Hjälp oss att ge regeringen ett alibi för att backa ner kring FRA-frågan och se till att inga andra val känns rimliga. Vi som arbetar med detta tror att det är möjligt. Vi vet att vi kan. Vi är nära nu och kören av alla våra röster på demonstrationer, i tv, på tidningarnas debattsidor, på nätet... den kommer aldrig att tystna.

Visa var du står. Har du inte redan tagit ledigt den 16/9, är det dags att du gör det nu.

2008-09-12

4 dagar till Hoppets Demonstration

Det är rätt mycket jobb just nu. Trots att jag sover alldeles för litet, jobbar för mycket och har lyckats bli rätt ordentligt brakförkyld, så är det fortfarande jätteroligt att hålla på med det här. Demon blir bara mer och mer omskriven, länkningarna går genom hela den svenska bloggvärlden, medier från hela Sverige och även från övriga Europa hör av sig och är nyfikna på allt det som ska hända den 16/9.

Idag kommer jag att finnas tillgänglig för att svara på frågor mellan cirka 13-17 vid Gullmarsplan i södra Stockholm. Det ser ut som om jag kommer att spendera ytterligare någon av eftermiddagarna i helgen på samma vis. Ni är förstås jättevälkomna. 

Annars har jag, tillsammans med de övriga samordningsansvariga inom nätverket, arbetat hårt för att slipa på talarlistan så att den funkar så bra som möjligt för alla parter. Vi har även arbetat hårt för att ordna saker som el, bra PA-anläggning, affischering litet här och där på stan, samt en hel del annat. 

Det är stressigt, det är mycket, och det är underbart. Att vi lyckats få ett så otroligt engagemang från er alla är fantastiskt. Det här kommer att bli stort, och det kommer att sända en tydlig signal till de människor som berörs om att vi vill se signalspaningslagen uppriven, att vi inte godtar det framväxande övervakningssamhället och att vi står bakom samtliga de riksdagsledamöter som står upp och röstar mot lagen när motionerna är lagda och lagen går upp till omröstning igen i höst.

Jag tillhör de som aldrig kommer sluta tro på och kämpa för det fria samhället, individens rätt till privatliv, demokrati, mänskliga fri- och rättigheter. Jag tror på en positiv framtid inte bara i Sverige, utan i resten av världen likaså. Jag tror att vi kommer att nå väldigt långt med detta. Kanske även utanför Sveriges gränser. 

Låt oss se till att  Hoppets Demonstration andas just hopp, tro på framtiden och en känsla av att vi tillsammans kan förändra världen till det bättre.

Det är dags att sända svallvågor inte bara in i riksdagens och regeringskansliets korridorer, utan ut i Europa och runt hela klotet. Det är dags att visa att världen kan vara en bättre plats, en varmare plats, en mer meningsfull plats för oss att leva. Det vi gör på tisdag gör vi för oss själva, för våra grannar, våra vänner, våra älskade, våra barn, våra familjer och våra släktingar. Och vi gör det för alla de människor vi aldrig ännu mött. Vi gör det för kommande generationer och för vår omvärld. 

Låt oss återskapa och vidareutveckla det fria samhället. Låt oss skapa något vi står för och tror på. Något som är värt att drömma om och hoppas på. Låt oss aldrig sluta tro.

Välkomna till Hoppets Demonstration den 16 september!

_____________________________________

Litet ps.

Återigen en uppdaterad talarlista för Stockholmsdemon. Det är mycket att kämpa med för att få allt det här att funka för alla inblandade. Nu tror vi att vi fått ordning på det allra sista och vi är nu jätteladdade inför den 16/9.

Kom dit!

Ta ledigt och se till att du är där. Eller ta dig till Malmö och Göteborg och delta i de kombinerade demonstrationerna som sker där samma dag. Men se till att fira hoppet och tron på frihet, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter på tisdag. Det kommer bli en dag att minnas.

Uppdaterad talarlista och tidsplan för Hoppets Demonstration på Sergels Torg i Stockholm.

10:00 Samling Norrmalmstorg

11:30 Magnus Betnér - komiker och samhällskritiker

11:40 Maria Wetterstrand (Mp) - Språkrör Miljöpartiet

11:50 Johan Norberg - Författare, Fil. mag. Idéhistoria (tidigare Timbro, Nyliberalen, Frihandel.nu, Smedjan)

12:00 Magnus Andersson (CUF) - Ordf. Centerns Ungdomsförbund, Borgerligt Nej till FRA

12:10 Maria Ferm (GU) - Språkrör Grön Ungdom

12:20 Birgitta Ohlsson (Fp) - Riksdagsledamot

12:30 Jytte Guteland (SSU) - Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

12:40 Camilla Lindberg (Fp) - Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA

12:50 Alice Åström (V) - Riksdagsledamot, Vice Partiordförande, Gruppledare i (v) Riksdagsgrupp

13:00 Max Andersson (Mp) - Riksdagsledamot

13:10 Kalle Larsson (V) - Riksdagsledamot

13:20 Björn von der Esch (JL) - Vice Partiordförande Junilistan

13:30 Ida Gabrielsson (UV) - Ordf. Ung Vänster

13:40 Frida Johansson-Metso (LUF) - Ordf. Liberala Ungdomsförbundet, Borgerligt Nej till FRA

13:50 Amanda Brihed (NSM) - Grundare och Administratör Nätverket Svart Måndag, Demonstrationsansvarig

14:00 Agneta Lindblom Hulthén (SJF) - Ordf. Svenska Journalistförbundet

14:10 Charlie Weimers (KDU) - Ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

14:20 Clarence Crafoord - Chefsjurist Centrum för Rättivisa

14:30 Michael Gajditza - Juridiskt Ombud för Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag

14:40 Fredrik Bergqvist (M) - Oppositionsråd Norrköping

14:50 Ev. Erik Laakso (S) - Sossar Mot Storebror

15:00 Rick Falkvinge (PP) - Partiledare

15:10 Linnéa Sjögren (F!) - Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm

15:20 Henrik Hax Alexandersson - Fristående bloggare och samhällsdebattör

15:30 Anna Serner (TU) - VD Tidningsutgivarna

15:40 Anna Troberg (PP)

15:50 Niklas Starow (NSM) - Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd

16:00 Demonstrationen upplösesObservera att tidsändringar är gjorda senast den 12 september

2008-09-11

5 dagar kvar till Hoppets Demonstration - Ändringar gjorda i talarlistan

Som det så ofta blir när det närmar sig något riktigt stort, har vi blivit tvungna att göra små ändringar i tidsschemat för talarna under Hoppets Demonstration i Stockholm.

Tidsplanen ser nu ut som följer:

10:00 Samling Norrmalmstorg

11:00 Marsch längs Hamngatan till Sergels Torg

11:30 Magnus Betnér - komiker och samhällskritiker
11:40 Maria Wetterstrand (Mp) - Språkrör Miljöpartiet

11:50 Johan Norberg - Författare, Fil. mag. Idéhistoria (tidigare Timbro, Nyliberalen, Frihandel.nu, Smedjan)

12:00 Magnus Andersson (CUF) - Ordf. Centerns Ungdomsförbund, Borgerligt Nej till FRA

12:10 Maria Ferm (GU) - Språkrör Grön Ungdom

12:20 Birgitta Ohlsson (Fp) - Riksdagsledamot

12:30 Alice Åström (V) - Riksdagsledamot, Vice Partiordförande, Gruppledare i vänsterns riksdagsgrupp *

12:40 Camilla Lindberg (Fp) - Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA

12:50 Kalle Larsson (V) - Riksdagsledamot

13:00 Max Andersson (Mp) - Riksdagsledamot

13:10 Charlie Weimers (KDU) - Ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

13:20 Jytte Guteland (SSU) - Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund *

13:30 Ida Gabrielsson (UV) - Ordf. Ung Vänster

13:40 Frida Johansson-Metso (LUF) - Ordf. Liberala Ungdomsförbundet, Borgerligt Nej till FRA

13:50 Amanda Brihed (NSM) - Grundare och Administratör Nätverket Svart Måndag, Demonstrationsansvarig

14:00 Agneta Lindblom Hulthén (SJF) - Ordf. Svenska Journalistförbundet

14:10 Björn von der Esch (JL) - Vice Partiordförande Junilistan *

14:20 Clarence Crafoord - Chefsjurist Centrum för Rättivisa

14:30 Michael Gajditza - Juridiskt Ombud för Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag

14:40 Fredrik Bergqvist (M) - Oppositionsråd Norrköping

14:50 Ev. Erik Laakso (S) - Sossar Mot Storebror

15:00 Rick Falkvinge (PP) - Partiledare

15:10 Linnéa Sjögren (F!) - Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm

15:20 Henrik Hax Alexandersson - Fristående bloggare och samhällsdebattör

15:30 Anna Serner (TU) - VD Tidningsutgivarna

15:40 Anna Troberg (PP)

15:50 Niklas Starow (NSM) - Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd

16:00 Demonstrationen upplöses* Observera tidsändringar gjorda den 11 september

Talarna i Malmö:

Hampus Algotsson, Grön Ungdom

Lari Pitkä-Kangas, Miljöpartiet

Snild Dolkow, Piratpartiet

Sara Björk, SSU

Martin Olsvenne, Centeruppropet
2008-09-10

6 dagar kvar till Hoppets Demonstration

Det är nu bara sex dagar kvar till Hoppets Demonstration. En första pressrelease med talarlista gick ut under natten, vartefter det har varit väldigt stressigt, men också väldigt roligt. En hel del samtal med journalister har det blivit för ett par av oss inom nätverket, och bloggarna går heta nu när talarlistan och tidsplaneringen är ute i det fria tillslut.

Det ligger ett massivt och långvarigt arbete bakom den här och flera andra, kommande, demonstrationer. En hel del arbete som tyvärr tagit en stor del av den tid i anspråk som jag annars kunnat använda till att blogga mer aktivt och vara delaktig i den mediala debatten. Jag hoppas dock att det stora arbetet ska vara gjort nu, och att jag återigen ska kunna ge mig in i debatten mer aktivt igen.

Samtidigt kommer den följande veckan att vara lätt hysterisk i vilket fall. Svart Måndag kommer att finnas tillgängliga för att informera förbipasserande vid Gullmarsplan i Stockholm i veckoslutet, och jag planerar att försöka lägga mitt schema så att även jag kan närvara under delar av den tiden. Det lutar åt att vi kommer att försöka täcka upp med någon form av informatöter mellan cirka klockan 13-17 under fredag, lördag och söndag.

Det ska även affischeras en del och pratas en hel del med pressen och liknande. Ett par praktiska frågetecken får man alltid räkna med och det är väl troligt att jag kommer få spendera en hel del tid åt att se till att praktiska och logistiska bitar löser sig på bästa sätt inför demonstrationen.

Det känns superkul att det äntligen närmar sig och att arbetet har givit ett så fantastiskt resultat. Nu väntar vi bara på tisdagen och den fantastiska folkfest vi hoppas att Hoppets Demonstration ska kunna bli.

Tyvärr har vi blivit tvungna att strypa musik och uppträdanden till förmån för våra talare, men då budskapet är så osedvanligt viktigt och så otroligt många talare har velat vara med och säga sin mening, tycker vi att det finns potential att göra detta till ett riktigt häftigt evenemang i vilket fall. Det här kan bli så himla bra!

Återigen... har du inte tagit ledigt än för att närvara den 16 september, gör det idag. Anmäl dig som ledig, boka eventuella biljetter och kör hårt. 

På tisdag rockar vi hela vägen in i riksdagen! ;-)

2008-09-09

Talarlista, Hoppets Demonstration 16 september

Nu är det bara en vecka kvar till den stora demonstrationen i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Talarlistan för Hoppets Demonstration i Stockholm är nu klar:

11:30 Magnus Betnér - komiker och samhällskritiker

11:40 Maria Wetterstrand (Mp) - Språkrör Miljöpartiet

11:50 Johan Norberg - Författare, Fil. mag. Idéhistoria (tidigare Timbro, Nyliberalen, Frihandel.nu, Smedjan)

12:00 Magnus Andersson (CUF) - Ordf. Centerpartiets Ungdomsförbund, Borgerligt Nej till FRA

12:10 Maria Ferm (GU) - Språkrör Grön Ungdom

12:20 Birgitta Ohlsson (Fp) - Riksdagsledamot

12:30 Jytte Guteland (SSU) - Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

12:40 Camilla Lindberg (Fp) - Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA

12:50 Kalle Larsson (V) - Riksdagsledamot

13:00 Max Andersson (Mp) - Riksdagsledamot

13:10 Charlie Weimers (KDU) - Ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

13:20 Björn von der Esch (JL) - Vice Partiordförande Junilistan

13:30 Ida Gabrielsson (UV) - Ordf. Ung Vänster

13:40 Frida Johansson-Metso (LUF) - Ordf. Liberala Ungdomsförbundet, Borgerligt Nej till FRA

13:50 Amanda Brihed (NSM) - Grundare och Administratör Nätverket Svart Måndag, Demonstrationsansvarig

14:00 Agneta Lindblom Hulthén (SJF) - Ordf. Svenska Journalistförbundet

14:10 Alice Åström (V) - Riksdagsledamot, Vice Partiordförande, Gruppledare i vänsterns riksdagsgrupp

14:20 Clarence Crafoord - Chefsjurist Centrum för Rättivisa

14:30 Michael Gajditza - Juridiskt Ombud för Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag

14:40 Fredrik Bergqvist (M) - Oppositionsråd Norrköping

14:50 Ev. Erik Laakso (S) - Sossar Mot Storebror

15:00 Rick Falkvinge (PP) - Partiledare

15:10 Linnéa Sjögren (F!) - Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm

15:20 Henrik Hax Alexandersson - Fristående bloggare och samhällsdebattör

15:30 Anna Serner (TU) - VD Tidningsutgivarna

15:40 Anna Troberg (PP)

15:50 Niklas Starow (NSM) - Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd

Nu är det dags att verkligen ta ett stort kliv framåt och visa vart vi står i frågor som rätten till frihet, demokrati, rättvisa, integritet, yttrandefrihet, pressfrihet, religionsfrihet, rätten till vårt eget privatliv, rätten till vår egen sexualitet och identitet, rätten att få vara människor...

Jag tror fortfarande att vi har goda skäl att fortsätta hoppas på en positiv framtid som tar hänsyn till oss alla som medborgare. Jag tror att vi kan riva upp signalspaningslagstiftningen, PKU-lagstiftningen och trafikdatalagstiftningen som är på gång. Likaså lagarna som ger staten rätt att använda trafikkamerabilder och loggar från kollektivtrafikens viseringssystem för att jaga bovar. Jag tror det går att se till att bloggregleringsinitiativet i EU kan hållas i schack nu när det äntligen dragits tillbaka. Och jag tror att det går att vända en stor del av utvecklingen även i Europa och därefter i Världen om vi bara vill. Om vi står starka och enade och fortsätter kämpa inom de fantastiska allianser som vuxit fram idag. 

Som en del i uppropet och som en del i nedräkningen som påbörjades av fantastiska Opassande, publicerar jag här en liten lista på läsvärda bloggar som ofta berör FRA-lagstiftningen, har kopplingar till Hoppets Demonstration och varav många också, förstås, är med och räknar ner inför den stora demonstrationen på Norrmalmstorg och Sergels Torg i Stockholm.

Bloggar och andra hemsidor:


1. Nätverk
Svartmandag, stoppaFRAlagen.nu, FRApedia

2. Oberoende
Oscar Swartz, Argast, Jakob Heidbrink, Farmorgun, Kulturbloggen, Björn Wadström, Mårten Schultz, ProjektPåRiktigt, Drottningsylt, Amanda Brihed, scaber_nestor

3. Liberaler i och utanför allianspartierna
Folkpartiet i Nacka, Folkpartiet Östermalm, Lars-Erick Forsgren, Pophöger, Johanna Nylander, HAX, Johan Ingerö, Dyslesbisk, Mark Klamberg, Rhodin, MinaModerataKarameller, Mattias Svensson, No size fits all, Hanna Wagenius, Dexion, Lakes Lakonismer, Hultins tankegång, Ankersjö, Magnus Andersson, den liberala misantropen, Politruck

4. Piratpartister
Rick Falkvinge, Opassande, Christian Engström, Enligt min humla

5. Miljöpartister
Jakob Dalunde, Maria Ferm, Maria Wetterstrand, Zaida Catalán

6. Socialdemokrater
Jonas Morian, Cattis Ullström, In Your Face, Mitt-i-steget

Kategoriuppdelningen är hämtad från Mark Klambergs blogg och jag kan ha missat om någon hamnat i fel kategori. Märker du att du finns med här, men i fel kategori, så får du gärna säga till mig. Jag lovar att fixa det.Statistik