2008-09-24

De grundläggande portalkraven om FRA

Det är mycket arbete som försiggår nu inom riksdagens väggar. Vartenda parti till höger och till vänster arbetar sönder sig för att komma fram till officiella gemensamma policys och lösningar i en rad frågor. Många sena manglingar blir det.

Det gäller förstås integritetslagstiftningar, FRA-lagen, telekompaketen och andra liknande lagar och lagförslag också.

Igår och idag vet jag att Folkpartiet har suttit och manglat något så otroligt. Det har säkert varit väldigt tunga diskussioner, och jag tror faktiskt att de verkligen sätter manken till i sina försök att komma fram till lösningar som faktiskt kan fungera, som kan tysta kritikerna och som kan innebära att de sex riksdagsledamöterna som stått upp mot lagen bestämmer sig för att, så att säga, återvända hem.

Jag tror att det idag kan komma att dyka upp ett förslag om att införa domstolsprövning av tillgång till information. Att FRA behöver prövning för att få arbeta med databaserna. Frågan är vart den informationen lagras, dock. Och vem har tillgång till den under tiden FRA arbetar fram underlag för att få söka?

Jag tror att många andra bitar är ändrade till det bättre. Jag tror att det här är det bästa ändringsförslaget vi hittills har sett.

MEN...

Jag vet att det här är en massa paranoia från min sida, men jag tror inte att man kommer att ta tag i kopplingen mellan polisiära och militära insatser. Jag tror att vi fortfarande får problemet med ändamålsglidningar.

Visst finns det skäl att ge polisen bra möjligheter att kunna agera på brott som mord, pedofili, ekonomisk brottslighet och annat som varit på tapeten. Men jag kan inte se det proportionella i att polisen har tillgång till militära spaningsmöjligheter för att åstadkomma detta. Och jag är fortfarande rädd att vi, trots en domstolsprövning, hamnar i en sits där vi om ett par år kan komma att ha en ändamåls- och prövningsrättsglidning.

Det är ALDRIG ok att övervaka medborgare på grund av att man kan. Och det är ALDRIG ok att blanda ihop militär och polisiär verksamhet. Jag kommer aldrig att släppa mitt krav om en sådan princip. Helt enkelt för att jag inte vill ha ett nytt Ådalen i modern tid. Det får inte ske!

Jag tror inte att man kommer att ge upp de definitioner på spaningsområden som man haft tidigare. Det vill säga just rätten att spana kring miljöbrott, naturkatastrofer, ekonomisk brottslighet och allt vad det är. Mycket av det är polisiärt snarare än militärt, och militära medel kan inte tillåtas användas i en modern, demokratisk rättsstat. Det är för mig livsviktigt.

Och det viktigaste av allt!

STÄNG DEN FÖRBANNADE FRA-SHOPEN!!!

Idag har Sverige rätten att sälja ut information i batch till andra länder. Bearbetad eller obearbetad. Det är ALDRIG ok.

Om vi behåller rätten för FRA att handla med polis, allmäna myndigheter, annan statsmakt och annat lands underrättelsetjänst, finns fortfarande risken att homosexuella hängs ut trots att de lever i garderoben och att Sverige riskerar att åsamka dem ett dödsstraff i länder där sådant existerar.

I USA är det fortfarande omöjligt att få uppehållstillstånd om man har avvikande sexuell läggning. För studier, arbete, greencards, eller av asylskäl. Det är inte ok. Vi ska inte handla med uppgifter om människors privatliv och vanor. Det är ALDRIG ok!

Väldigt mycket annan information kan finnas i det som säljs vidare till andra statsmakter. Information som kan skada individen otroligt mycket genom sin blotta existens. För att sociogramen omfattar mer information och mer kunskap om dig än du själv alls kan uppbåda.

Vi har inte råd att sälja ut information om våra medborgare, eller andra länders medborgare. Det är aldrig ok att så sker.

Och även om FRA inte får tillgång till och kan bearbeta information i framtiden, så kommer vi alltid att kunna sälja obearbetad information vidare till andra länder som kan göra jobbet själva, men får tillgång till samma information. Alltså är integritetsbrottet lika grovt oavsett vilka munskydd vi sätter på just FRA.

Och skadan blir lika stor oavsett vem som organiserar upp informationen. Sedan står det ju Sverige fritt att köpa tillbaka den bearbetade informationen, vilket alltså bara blir ett sätt att ta sig runt lagstiftningen.

FRA-shopen är ett av de tyngsta och farligaste brott en regering har utsatt sina medborgare för någonsin. Vid sidan av världskrigen och liknande ändå, men det är faktiskt inte så himla mycket bättre detta.

Vi måste kräva en total översyn kring effekterna av lagen på den personliga integriteten, rättsläget för individen och kring vad allt det här får för konsekvenser för människors och gruppers liv, säkerhet, trygghet och möjlighet att röra sig fritt i världen utan fara för sin hälsa och sina liv.

Idag uppfyller inte lagen de kraven. Jag hoppas att Folkpartiet efter de senaste dagarnas manglingar har lyssnat till kritikernas röster nog för att faktiskt ha tagit detta till sig och därmed ser till att hugga på just de grundläggande portalkraven.

  • FRA-shopen ska bort
  • Kopplingen mellan polis och militär måste bort
  • Domstolsprövning vid misstanke är ett krav
  • FRA får inte användas för brottsbekämpning
  • De allmäna syftena om miljöhot, ekonomisk brottslighet med mera ska bort
  • FRA måste underkasta sig PUL

För dessa krav vidare. Se till att inte vika innan vi är där att vi har ett rättssäkert system som inte skadar människor och sätter individer eller grupperingar i fara i onödan.

Tänk noga över proportionaliteten kring vad vi får till vilket pris.

Den här kampen är inte över än.

Och nu ska jag oroa mig en stund över omröstningen kring telekompaketet.

Lägg till den här bloggen som favorit på Nyligen.se.

Pingat på Intressant.se.

1 kommentar:

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik