2008-09-25

FRA-förslaget på rätt väg, men det är fortfarande långt att gå

Ok, så om jag förstått det rätt, så har vi följande bitar som jag krävt för att FRA-lagen ska vara passabel (bortsett från det faktum att det sätter ett dåligt prejudikat att sitta och tissla och tassla som man gör och ändra litet här och där - det kan leda till en farligt praktisk utveckling...)

Men i alla fall:

FRA-shopen ska bort
Kopplingen mellan polis och militär måste bort
Domstolsprövning vid misstanke är ett krav
FRA får inte användas för brottsbekämpning
De allmäna syftena om miljöhot, ekonomisk brottslighet med mera ska bort
FRA måste underkasta sig PUL

I samtalen med regeringen har vi nu, tycks det, fått igenom följande:

FRA-shopen ska bort
Kopplingen mellan polis och militär måste bort
Domstolsprövning och misstanke är ett krav (återigen inte en polisiär fråga)
FRA får inte användas för brottsbekämpning

Men dessa portalkrav finns fortfarande kvar:


De allmäna syftena om miljöhot, ekonomisk brottslighet med mera ska bort (får hoppas det grejas i domstolen, dock...)
FRA måste underkasta sig PUL

Vi riskerar fortfarande helt sjuk ändamålsglidning över tid på grund av de vida möjligheterna att övervaka saker som är helt irrelevanta ur signalspaningssynpunkt.

Vi har fortfarande inte hört något om PUL-biten. Det är FULLSTÄNDIGT ORIMLIGT att någon har rätt att registrera någon annan på grund av politisk, filosofisk eller religiös övertygelse. Det är FULLSTÄNDIGT ORIMLIGT att åsiktsregistrera. Det är FULLSTÄNDIGT ORIMLIGT att registrera människors vanor, sexuella läggning eller identitet, vänkretsar och liknande. Alla möjligheter att ens potentiellt teoretiskt kunna åstadkomma en övervakning som bygger på sociogram och möjligheten att registrera människor enligt ovan angivna punkter är totalt omöjliga att tolerera i en rättsstat.

Vi måste dessutom se till att medier, nyhetskanaler, bloggare, politiker, läkare, religiösa samfund, psykologer, hjälplinjer med flera är FULLKOMLIGT OCH TOTALT skyddade från alla former av insyn.

Innan vi nått dit har inte jag några planer på att godkänna en FRA-lag. 

Vi har en liten bit kvar... Häng kvar, alla kämpar och alla som kämpar hårt vid förhandlingarna i riksdagen. Vi måste se till att gå hårt åt de sista punkterna också. Vi har fortfarande en demokrati och en dröm om mänskliga fri- och rättigheter att värna. Och i största allmänhet en framtid. Det händer grejer. Det gör det... Fantastiskt. En intressant utveckling... Men vi är verkligen inte "där" än...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik