2008-09-09

Hoppets Demonstration - nedräkningen har börjat


Nu börjar nedräkningen!


Det är sju dagar kvar till Hoppets Demonstration. Vi hoppas se just dig där. Förstås!

Hoppets Demonstration arrangeras av Nätverket Svart Måndag och kommer att locka tusentals till Sergels Torg i Stockholm, och säkerligen rätt många även i Malmö och i Göteborg.

Kom till Norrmalmstorg klockan 10.00 på tisdag 16 september. Klockan 11.00 marscherar vi över Hamngatan till Sergels Torg. Vi tror som sagt på en enorm uppslutning, och vi hoppas att så många som möjligt är klädda i vitt för att representera hopp, frihet och framtid.

Vi protesterar för: 
frihet 
demokrati 
yttrandefrihet 
rätten till privata ytrymmen 
rätten till privat kommunikation 
ett rättvist samhälle
ett fritt samhälle


mot: 
massavlyssning 
massdatalagring 
kvarhållande av massdatalagring 
omotiverad videoövervakning

uppluckringen av rätten till privat kommunikation mellan
jurister och klienter
läkare och patienter 
biktfäder och biktare (kontakten mellan trosförbund och dess medlemmar)
journalister och källor 

uppluckringen av gränsen mellan polismyndighet och militär underrättelsetjänst

ett system byggt på misstro

 

Dessa organisationer stöder Hoppets Demonstration:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet Östermalm/Stockholm, Borgerligt Nej till FRA, Centrum för Rättvisa, Svenska Journalistförbundet, Svensk Myndighetskontroll, Piratpartiet, Feministiskt Initiativ, Junilistan, SSU, Ung Vänster, Grön Ungdom, CUF, LUF, MUF, KDU, StoppaFRAlagen.nu, FRApedia.se, FRAbutiken.se, Tidningsutgivarna, Magasinet Neo, med flera


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik