2008-09-14

Inför 16/9 och Hoppets Demonstration

Bär detta med dig och se till att kräva din rätt som medborgare i landet Sverige tillbaka.

Mark Klamberg påpekar på sin blogg att han gärna vill tro på att en representativ demokrati är möjlig i Sverige. Jag ber å det allra ödmjukaste att få hålla med.

De första s.k. portalparagraferna i regeringsformen säger egentligen allt i den här frågan. Om regeringen inte lyssnar till kritiken mot FRA-lagen, har de brustit i sitt ansvar och sin huvuduppgift, ålagd dem av det svenska folket. Kan de inte leverera, ska de heller inte sitta kvar och tjuvhålla på makten. 

Det är dags att regeringen vaknar och förstår styrkan i den folkrörelse vi byggt upp. Svart Måndag står bakom kampen till den dagen regeringen tar sitt ansvar och antingen river lagen och återgår till en princip om individens friheter och rättigheter, samt vår rätt till demokrati, integritet och rättvisa Eller till den dagen regeringen inser sitt misslyckande och som en konsekvens av detta tar sitt ansvar på så sätt att de kliver ner och lämnar plats för en ny regering, kanske en ny generation, som kan tänka sig att ta ansvaret inför det svenska folket på allvar.

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
...
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik