2008-10-09

FNF2008 || Allmäna stolpar

Vi kommer att köra nu på lördag mellan klockan 14-19 vid Mynttorget. Det kommer att bli en mindre tillställning, då jag inte tycker om att upprepa mig. Tanken är en möjlighet för ett par av debattens starka röster att tala under början av dagen, varpå vi går över till att föra diskussioner i ett organiserat och ledarlett samtal. Det vi är ute efter är att diskutera hur bra eller dåligt det nya förslaget om FRA-lagen är, vilka möjligheter som fortfarande finns att påverka, o.s.v.

Men temat är inte bara FRA, utan det framväxande övervakningssamhället i allmänhet. Liksom den paranoia och oro som sprider sig i världen och som ger sig uttryck i konflikter, hårdare samhällsutveckling, splittringar mellan olika länder och olika folkgrupper i världen. Vi vill komma åt kärnan till problemet och finna en bas att stå på som vi med bred kraft från flera håll kan utnyttja för att föra in samhället på rätt väg igen. Både nationellt och internationellt.

Vi ser ett behov av att föra en sådan diskussion och jag tycker det varit tydligt att det varit alldeles för mycket oro mellan olika sidor av det tidigare FRA-motståndet, där man idag har flera olika grupper som nära nog hoppar på varann istället för att fortsätta arbeta för ett bättre samhälle.

Detta är alltså väldigt viktigt i mångas ögon, men vi kommer att ta på oss större glasögon den här gången och se det större perspektivet snarare än det lilla och oerhört fokuserade.

Vill även du delta, är du jättevälkommen att höra av dig till mig så snart som möjligt. Maila till amanda.brihed@svartmandag.se.

Jag tror att det här kan vara en bra möjlighet att föra upp ett annat perspektiv på de frågor som diskuterats under hösten och att gå vidare på ett verkligt kreativt och samhällsnyttigt vis.

Pingat på intressant.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik