2008-10-09

FNF2008 || Skype och dokumentärer

Jag söker just nu en person som med hjälp av ex. en bärbar dator kan hjälpa till att sända från FNF i Stockholm.

Vi kommer att ingå i ett världsomspännande nätverk där vi i så fall kommer att kunna ta del av vad som händer i övriga Europa, Latinamerika, USA och så vidare samtidigt som vi engagerar oss i Stockholm.

Jag behöver tillgång till någon som har tid att ägna sig åt att dokumentera detta och via ex. mobilt bredband kan streama ut bild över världen och även ta hem bilder från de andra cirka 25 städerna som firar Freedom Not Fear tillsammans med oss.

Kan du ställa upp, är du välkommen att höra av dig till mig via amanda.brihed@svartmandag.se.

- - -

Jag för även samtal med dokumentärfilmare som vill närvara och filma i samband med FNF2008 i Stockholm. Det kan hända att lördagens möte och arbeten kommer att ligga till grund för ett arbete som ska visas upp som en trailer under dokumentärfestivalen i Sheffield och som vartefter kommer att bli ett färdigt verk med betoning på att dokumentera spridningen av massövervakningssamhället i världen. Arbetsnamnet är Article12: Right to Privacy.
Bakom arbetet står flera namn inom dokumentärindustrin, samt ett par av Storbritanniens litet större aktiva grupper som liksom vi arbetar för mänskliga rättigheter, integritet och frihet.


Pingat på intressant.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik