2008-10-09

FNF2008 || Talarlistan

Nu ser det ut som om vi kommer att få sällskap av såväl representanter från Muf och Ung Vänster. Det ser lovande ut, även om vi fortfarande diskuterar vilka namn som gäller.

Vi arbetar vidare och de sista anmälningarna har börjat dyka in nu. Det är en spännande samling deltagare även denna gången, och vi tror mycket på att det här kan bli en bra stund för den nya demokratirörelsen i landet.

Se nu bara till att vara där. Det här är viktigt och Freedom Not Fear kan komma att bli riktigt bra.

Rock on!


Pingat på intressant.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik