2008-10-13

FRA-kampen - hur går vi vidare?

Det finns fortfarande frågor som behöver tas upp kring det arbete vi utfört och utför utifrån FRA-kampen.

Många har nu helt övergivit FRA och anser att loppet är kört (jag hör inte till dem), och andra har engagerat sig totalt i ACTA och fildelarjakten som regeringen nu ska påbörja. Jag tycker att det ur integritets- och rättssäkerhetssynpunkt är fullständiga vansinnigheter EU och den svenska regeringen sysslar med. Oavsett vad jag anser om fildelning (ska sanningen fram, så är jag tämligen dålig på att fildela av många olika skäl), så är det fullständig idioti att lämna över större befogenheter att agera polis till ISP'er och mediaföretag av olika slag än de befogenheter polisen själv har.

Det är vansinne att ge befogenheter att spara undan trafikdata för att jaga fildelare när vi redan konstaterat att det inte är ok att spara undan samma trafikdata för att jaga terrorister. Det står trots allt inte i proportion till brottet och det står inte i proportion till hotet mot allmänhetens integritet, vår rättssäkerhet och våra möjligheter och rättigheter till fri och obehindrad kommunikation.

Jag vill inte att kampen splittras upp och dör bort bara för att man nu, officiellt motvilligt, ska införa en lag som EU dessutom säger är frivillig. Det fungerar bra att skylla på EU för att införa denna lagen. Faktum är att jag är osäker på om ACTA kommer att genomföras. De övriga förslagen kan säkerligen göra det. Men problemet är att vi idag inte har en enad front mot de integritetshot och hot mot våra mänskliga fri- och rättigheter vi har framför oss.

Vi kan inte möta hotet mot vår demokrati och mot rätten till våra egna liv. Det är fruktansvärt illa.

Det seminarium Svart Måndag anordnar, tillsammans med ett par av våra politiska partier och ungdomsförbund, i november vill ta reda på vilken väg vi bör gå och syftar till att reda ut eventuella trassligheter så att vi kan agera gemensamt för att möta det hot mot våra grundläggande rättigheter som alltmer uppslukar oss.

Redan nu alltså en inbjudan till aktivister, partier, ungdomsförbund, intresseorganisationer och aktiva att diskutera tillsammans med oss kring vad som går eller inte går att göra. Att diskutera riktning och arbetssätt för att värna det samhälle vi varit så stolta över och som vi idag riskerar se förfalla till en nivå få av oss ens kan föreställa oss.

Kom och möt oss inför seminariet i november. Jag skulle tippa på att vi pratar antingen den 8 november, eller en helhelg den 8-9 november. Lokalen blir förmodligen ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

Pingat på intressant.se.

1 kommentar:

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik