2008-10-06

Freedom Not Fear 11 oktober || Vi måste fortsätta ta diskussionen

Som det ser ut idag är det i stort sett omöjligt att få igenom ens två rader i medierna om FRA-frågan. Den stora gruppen vanliga människor har vandrat hem till disken, de skitiga barnoverallerna, vardagslivet och middagstipsen från den lokala matvarubutiken.

Jag kan på sätt och vis förstå det. Det är svårt att hålla ett brinnande intresse uppe för en sådan här stor fråga som de flesta fortfarande inte vet så mycket om. Inte egentligen. Visst ökade medvetenheten en aning, men än är det långt ifrån självklart att vår trygghet inte är hotad. Faktum är att det är den. Vi lever fortfarande med huvudet under bladet och med kniven mot strupen.

Vi riskerar fortfarande förföljelser. Vi riskerar fortfarande åsiktsregistrering, sociogrambaserad kartläggning, diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, religion, eller på grund av vårt umgänge. Ännu är det inte säkert att vi är helt och hållet skyddade mot en situation där våra vänner och släktingar i andra länder kan komma att råka illa ut på grund av att den svenska staten säljer ut information om våra privata kommunikationer. Oavsett om jag talar med min vän i Iran, eller om jag talar om min vän i Iran med en annan vän i Sverige; finns fortfarande en risk att denna individen råkar illa ut på grund av vad jag säger.

Försök att inte drabbas av självcensur i det läget. Självcensur är förstås inte bara tragiskt. Det är livsfarligt. För oss, för demokratin, för våra möjligheter att leva normala liv.

Staten har fortfarande inte någon rättighet enligt folkrätten att agera på det viset, men ännu lever idén vidare.

Vi har hunnit långt i vår kritik och i vårt arbete att påverka politikerna till att förändra FRA-lagen. Men vi är inte framme än.

Vi har många andra lagar kvar att bearbeta som kan komma att i lika hög grad påverka våra liv och vår rätt till integritet och trygghet. Vi måste därför fortsätta kampen. Vi måste fortsätta agera.

Vi måste fortsätta diskutera.======== Vi har en skyldighet gentemot oss själva, vår omgivning, våra släktingar, vänner och barn att återuppta diskussionen. Vi måste fortsätta arbeta... ========På grund av den utveckling som skett sedan den 25 september kommer Freedom Not Fear att få en något annorlunda inriktning när vi går till verket igen den 11 oktober.

Vi kommer att erbjuda vår tid och vårt utrymme den 11 oktober för att åstadkomma vad vi vill kalla ett Öppet Forum. Det innebär att vi kommer att ha en grupp talare som kommer att föra fram sin åsikt och sina funderingar kring FRA-lagen och det annalkande övervakningssamhället. Men vi kommer att upplåta en stor del av tiden till en diskussion mellan dessa talare, och även ge de närvarande i publiken möjligheten att ställa frågor.

Vi behöver föra upp diskussionen på dagordningen igen. På ett seriöst och öppet vis måste vi ta debatten. Vi måste sätta ner foten och erkänna att vi ändå inte nått hela vägen fram och att vi därför måste finna på lösningar som innebär att vi fortfarande kan påverka. Att vi fortfarande kan se till att ändra utvecklingen.

Hur går vi tillväga nu när medierna tycker att frågan är kallare än rymdens vacuum? Hur gör vi för att påverka i riksdagen? Hur gör vi för att förhindra att ännu fler liknande förslag och lagar kommer att antas i framtiden - här och utomlands?

Hur fortsätter vi vårt arbete nationellt och internationellt?

Vi måste ta tillfället i akt och prata med varann. Dela våra farhågor, åsikter, drömmar, visioner, verktyg och idéer. Därför vill jag mana er alla som tycker att Freedom Not Fear står för något viktigt att möta upp i centrala Stockholm klockan 14-19 på lördag. Då talar vi frihet, integritet, demokrati och mänskliga rättigheter.För den som sedan känner sig manad, och som behöver värma sig efter den kalla eftermiddagen, kommer vi att fortsätta diskussionen på Café Gråmunken i Gamla Stan efter klockan 19. Jag har för mig att de har öppet till åtminstone klockan 22.

Det är dags att ta tag i nästa steg av det här arbetet nu och att börja arbeta upp nya vägar till en påverkansmöjlighet. Det handlar Freedom Not Fear om i mina ögon. Det är den kontext vi ser behövs just nu och det är vad som är viktigt för oss att nå ut med.

Alltså: Ta dig till Stockholm på lördag. Nu ska vi diskutera vår framtid och våra rättigheter. Nu sätter vi ett starkare fokus igen med FNF2008.

Välkommen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik