2008-11-08

Svar till Mikael Nilsson ang. mitt engagemang i Liberati

Eftersom jag med stort intresse har följt diskussionen mellan Nilsson (PP) och Alexander Bard (Liberati), tänker jag att det kan vara lika bra att ge ett tydligt svar direkt här på bloggen.

Blir kort och fokuserat
(as if...) på grund av bristande tidsutrymme för mitt bloggande idag, men jag hoppas att jag härmed är tydlig nog.

I vilket parti är jag medlem?

Ja, jag har varit medlem i Mp ett tag. Jag har tidigare sett mig som liberal och i första hand som folkpartist, men lackade till på den väldigt stelbenta kravretoriken och bristen på ett liberalt tänk som moderpartiet kunde erbjuda mig. Jag befinner mig just nu i processen att reda upp ett par identitetsfrågor kring min egen existens. Jag har fått ett nytt namn och ett nytt personnummer och är alltså i juridisk mening en helt annan juridisk person, om jag förstått saken rätt. Exakt hur det där fungerar i praktiken tror jag knappt ens att lagstiftarna är medvetna om - personer som reser mellan könen brukar inte vara överprioriterade när det gäller sådana analyser, trots allt. Det innebär att Mp just nu, med all sannolikhet, har en "avliden" person (rent juridiskt) i sina rullor och att jag har för avsikt att skriva av mig från medlemsregistret snarast. En död person gör inte mycket nytta i något medlemsregister trots allt.

Juridiskt sett är jag alltså inte med i Mp längre, men jag kommer också, så snart mitt schema låter mig, avsäga mig min forna identitets medlemskap för att ingen ska behöva känna sig förvirrad i längden. För att kunna gå vidare och ta tag i sådana frågor har jag dock ansett att det varit en bra förutsättning att alls ha en identitet till att börja med. Något jag fått först nu i veckan som gått.

Huruvida det innebär att jag kommer att flytta min tillhörighet till Fp's register? Vi får se, se litet längre ner.

Angående Liberatis koppling till Folkpartiet och pragmatisk liberalism.
Jag ser inga som helst konstigheter i att Liberati har en koppling till ett visst politiskt parti. Vårt mål, så som jag ser det, är att där det går samarbeta med Folkpartiet och att där det behövs påverka partiet i en riktning vi tycker är rimligare för ett liberalt parti. Det är ingen issue på något sätt att vi inte har medlemmar tillhöriga andra partier än Folkpartiet. Regeln är generell och väldigt odramatisk. Ska vi arbeta på något vis med Folkpartiet, så ska vi också ha en koppling dit. Så enkelt är det.

Liberalismen har dessutom rätt stor variation, de olika inriktningarna emellan. Det är heller inget konstigt. Liberati har kommit till som en plattform för en av dessa inriktningar. Jag ser inte att jag har behov av att sitta och diskutera självupphöjande anarkistliberalism med någon bara för att jag engagerar mig i Liberati. De diskussionerna kan föras i det öppna och jag tycker personligen inte att jag måste tillåta vem som helst att delta i våra möten bara för att de ska ha en chans att slå oss i huvudet med sina egna åsikter. På samma vis som Folkpartiet inte nödvändigtvis måste ge utrymme för kristdemokrater att uttala inom partiet och delta i dess möten, tycker jag det är självklart att Liberati ska kunna bestå av likasinnade som diskuterar sinsemellan och i övrigt agerar utåt från en gemensam plattform. Fungerar inte även Piratpartiet likadant? Jag har svårt att se att en antipirat skulle känna sig särdeles välkommen på PP's partistämma (?).
What´s the big deal? Det finns inget att diskutera.

Vad är min politiska avsikt?
Min avsikt är att inte tillhöra Mp i förlängningen. Det var en lösning jag trivdes bra med - i brist på en fungerande politik förd från Fp's sida. Huruvida jag kommer att registrera mitt medlemskap i Fp återstår att se, men det är inte alls otroligt. Förutsättningen är att partiet uppvisar en vilja att ta emot mig och att lyssna på mina och Liberatis idéer.

Min avsikt i dagsläget är att agera utifrån min koppling till Liberati. Det kan hända att jag även i framtiden fortsätter att engagera mig i hjärtefrågor som integritets- och övervakningssamhället. Jag har dock tagit mig en välförtjänst semester efter sommaren och hösten, men är snart tillbaka i hetluften igen. Jag har helt enkelt haft fullt upp med att hantera slutfasen av min transitionsprocess från juridisk man till juridisk kvinna, vilket är en oerhört tungrodd och tidskrävande process. Jag har alltså inte lämnat politiken på något vis, utan tagit en timeout på grund av att jag har haft en väldig massa annat att reda upp den sista tiden.

(Det har inte hindrat mig från att delta i diverse forum och seminarier för det, och jag planerar att under våren engagera villiga debattörer från olika sidor av det politiska spektrat under en större diskussionshelg i Stockholm. Arrangör är Nätverket Svart Måndag och lokal, tid och upplägg kommer att presenteras inom kort).

Men jag kommer även i fortsättningen att utvidga min egen politiska debattbas, vilket kommer innebära att jag även kommer debattera HBT-politik, infrastruktur, miljö, politikerrollen, kopplingen mellan staten och religiösa grupperingar (såsom ex. Svenska Kyrkan), framtidspolitik, sexualpolitik, utrikespolitik, biståndspolitik, samt ungdomars situation i dagens samhälle, till exempel. Ämnesområden jag länge har brunnit för, hur som helst. Min roll kommer alltså att vidgas betydligt i förhållande till mitt engagemang i Nätverket Svart Måndag. Ett nätverk där jag lade min partipolitiska tillhörighet åt sidan och enbart drev de aktuella frågorna i samarbete med andra partier, ungdomsförbund och organisationer.

Vad kommer att hända med Svart Måndag?
Svart Måndag kommer att kvarstå ett tag till. Vi är en grupp bestående av mängder av olika personer med vitt skilda politiska uppfattningar och tillhörigheter i övrigt. Att jag agerar vidare inom Svart Måndag hindras inte av mitt övriga politiska arbete. Jag kommer dock att, precis som tidigare, skilja på mina partipolitiska engagemang och engagemanget i Svart Måndag.
Som medlem i NSM arbetar jag med stor behållning i mycket hög grad med Mp, Grön Ungdom, Vänstern, Ung Vänster, Folkpartiet, Luf, Centern, Cuf, Moderaterna, Muf m.fl.

Alltså i stort sett vartenda politiskt parti och ungdomsförbund, tyvärr med undantag från Piratpartiet. Det beror dock på Piratpartiets ställningstaganden kring att fullkomligt ignorera Svart Måndag. Om det beror på att PP nu tydligen anser att Svart Måndag har agerat för kraftfullt på PP's "egen arena" eller om de inte gillar den svansföring vi hållt vet jag inte. Men jag kunde inte bry mig mindre. Jag samarbetar för övrigt även med Junilistan, Feministiskt initiativ och ett par andra grupper. På alla övriga håll fungerar samarbetet fantastiskt. Jag hade velat ha ett fungerande samarbete även med PP, men då det tycks vara en omöjlighet att driva en fungerande och partipolitiskt obunden kamp mot övervakningssamhället och stämningen från PP's sida varit allt annat än varm och kärvänlig, hoppar jag gärna det samarbetet. Jag klarar mig bra ändå. Det gör även Svart Måndag.

Vad är min roll i Liberati?
Jag är medlem av kärntruppen i Liberati. Det innebär att jag deltar i arbetet med att bygga upp Liberati från grunden, vilket är ett otroligt spännande arbete. Jag kommer sannolikt att vara involverad som debattör och skribent, förstås, vilket känns naturligt med tanke på mitt tidigare arbete och mitt bloggande sedan förr. Jag kommer med all sannolikhet att blogga i större utsträckning utifrån mitt engagemang i Liberati, vilket ger mig friheten att se vidare bortom övervakningslagarna och att föra min talan på ett betydligt mer omfattande plan. Huruvida det innebär att jag kommer att stänga eller på något vis förändra denna bloggen eller inte återstår att se. Jag har ännu inte tagit ställning till det, men det är inte helt otroligt.


I övrigt kommer jag att berätta mer om mitt deltagande i Liberatis arbete när vi hunnit en bit på väg. Mycket av Liberatis syften och karaktär kommer inom kort att klarna - ni ska inte behöva vänta för länge. I dagsläget ser jag dock inte att jag har skäl att gå in för mycket i detalj kring vårt nyligen påbörjade arbete, utan hänvisar till det fempunktsprogram som utgör basen för vårt arbete och som även Alexander Bard och Camilla Lindberg har nämnt sedan tidigare.

Inlägget är pingat på intressant.se.

Amanda Brihed, Liberati

43 kommentarer:

 1. Om det här var en kort kommentar så blir jag nyfiken på hur en lång kommentar skulle se ut! ;) Skämt åsidor, tack för ditt klargörande. Jag blev personligen lite förvirrad över hur det stod till med saken, och hade dessutom fått intryck av att du alldeles nyligen gått med i (mp). Så var det alltså inte, så bra att det reddes ut.

  Sen känner jag mig föranledd att kommentera det där med att piratpartiet ignorerat dig. Jag blir lite förvånad över det, som jag vill minnas var det svart måndag som inte nämnde den parallella demonstrationen den 16 september någonstans. Däremot var det pp-folk som pushade både för svart måndags arrangemang och det utanför riksdagshuset. Jag tog dessutom upp detta med dig efter demonstrationen då vi träffades, att jag tyckte det var lite anmärkningsvärt tyst från dig och din organisation angående det. Det var tråkigt, höll du med om då, att du valt att göra det, men gjort är gjort liksom.

  Sedan dess har väl inga arrangemang drivits av svart måndag, och som jag personligen ser det är det lite svårt att ignorera något som inte finns? Du skriver själv att du tagit ledigt, jag är inte säker på exakt vari pp-s bojkott skulle ha bestått i? Om du har lust att utveckla det vidare skulle åtminstone jag vara tacksam, för det är ju såklart inte roligt om det parti jag känner tillhörighet med visar sig vara oschyssta på något vis.

  Lycka till med dina vidare transitioner, för övrigt. Låter både spännande och utmattande att "börja om från början". :) Låter snarare som ett nytt liv, än att någon dör!

  SvaraRadera
 2. Hej, Jag är nybliven medlem i PP och skulle gärna vilja veta lite detaljer kring sammarbetssvårigheterna. Jag är tämligen förvånad över att det blivit gnissel i en fråga där PP och Svartmåndag borde ha samma mål.

  SvaraRadera
 3. Lika nyckfull som CB!

  Jag blev tipsad om en brud av "Lars Johansson" (swnet.diverse). Nu har jag ett svar att komma med såhär en månad efteråt.

  SvaraRadera
 4. Mja, riktigt så var det inte, Emma. Du kritiserade tydligen mig mer än nätverket för att jag inte propagerat för PP's aktion den 16 september. Det fanns gott om andra medlemmar i Svart Måndag som refererade till den samlingen.

  Jag förklarade också, tämligen tydligt har jag för mig, att orsaken till att jag inte gjorde det var att jag inte kunde stötta en aktion som dels saknade tillstånd ett ställningstagande från Svart Måndag i stort sedan länge och som också gällt åtskilliga andra demonstrationer som saknat tillstånd eller haft oklarheter kring arrangörer och organisation.

  Jag kunde inte heller stödja er aktion då den officiellt uppmanade till att "inta Mynttorget och området runt riksdagen" trots att det vid riksdagen råder demonstrationsförbud och trots att Mynttorget var uppbokat över hela dagen av Kungliga Högvakten och Försvarsmakten. En konfrontation med Högvakten och Försvaret tycker jag inte tillför något vidare positivt till utvecklingen och jag kunde alltså inte stötta den aktionen. Det har jag tydligt påpekat för dig. Jag beklagade dock, mycket riktigt, att så var fallet och att du och PP tagit illa vid sig.

  Sedan 16 september har ytterligare ett evenemang arrangerats. Freedom Not Fear hölls på Mynttorget den 11 oktober. Såväl du som övriga aktiva bloggare och partiarbetare fick information och inbjudningar skickade till er i samband med den aktionen. Inte en enda piratpartist (vid sidan av Mikael Nilsson över telefon då jag ringde honom) kommenterade överhuvudtaget det eventet. Inte en rad skrevs på någon av era bloggar. Inte ett ord till svar på inbjudan. Samtidigt som ett flertal av era bloggare tycks ha tagit för vana att radera eller ignorera kommentarer till era bloggar om de lämnats av medlemmar i Svart Måndag.
  En utveckling jag tycker är oerhört tråkig och onödig.

  Att PP haft en nagel i ögat till Svart Måndag har ju inte varit en vidare väl bevarad hemlighet alls sedan början på sommaren. Där har förekommit försök att agera för att få andra partier att inte delta i våra demonstrationer och aktioner, vilket strider mot vårt arbetssätt och våra uttalade policys (de finns på vår hemsida för övrigt). Mediala proportionalitetsprinciper, hot och idéer om att ingen annan får driva en fråga som PP säger sig ha ägt en längre tid fugerar inte heller. Alltså har en fullkomligt onödig och väldigt barnsligt betonad sprickbildning kommit till stånd, vilket jag beklagar. Men som sagt, jag skulle gärna arbeta med PP om PP kunde agera på ett vuxet och ansvarstagande vis. Det har jag också kommenterat förr, som jag minns det. Vet inte om det kan ha undgått dig av någon anledning, men det är ju tråkigt i så fall.

  Min ståndpunkt står dock fast. Svart Måndag stöder aktioner som är partipolitiskt obundna, samt samarbetar med alla organisationer som ställer upp på de demokratiska principerna och de antivåldspolicys vi satt upp. Vi kommer aldrig acceptera våld, hot eller liknande och vi kommer inte att tolerera angrepp på oss eller andra samarbetspartners som syftar till att exkludera de partners som sköter sig enligt våra föreskrifter. Basic.

  Om nu PP kan tänka sig att fundera kring sin position till Svart Måndag, finns förstås en stående inbjudan till deltagande i det frihets- och demokratiforum som vi planerar att anordna i slutet på januari eller slutet på februari. Detta är alltså en offentlig inbjudan och PP är därmed mycket välkomna.

  Jo, jag har delvis tagit ledigt. Åtminstone på deltid. Det vill säga att jag varit väldigt aktiv i en stor del av mitt politiska arbete, men kanske inte bloggat i den omfattning jag borde, exempelvis. Jag har alltså inte gått och dött på riktigt. Jag har lugnat ner tempot för att hinna med mitt eget liv, men har inte lagt av helt. Svart Måndag lever och frodas och är knappast beroende på enbart mig. Nätverket är, som bekant, betydligt större än så.

  I övrigt... tack för dina lyckönskningar. De värmer. Självklart handlar detta mycket mer om äventyr, självförverkligande, nyskapande och liv än om något annat. Men det är intressant att leva en månad utan att alls få visa legitimation, använda sina kontokort, lyfta pengar från sitt konto eller på något annat vis existera överhuvudtaget. I praktiken har jag varit juridiskt sett död och har inte existerat på en stund. Sånt gör att man liksom blir tvungen att ta sig tid att tänka till ändå, och kan försvåra ett offentligt liv som debattör och politiker. Det vågar jag lova. Men nu ser jag framåt och börjar känna mig laddad inför våren. Jag hoppas verkligen att jag får se dig och de andra i samband med det fortsatta arbetet och våra fortsatta debatter den närmsta tiden.

  SvaraRadera
 5. pirates of sweden... du får gärna utveckla det där. jag får inte ihop vad du syftar på överhuvudtaget.

  hoffa... ditt inlägg har fått ett kort svar en liten bit nedanför.

  SvaraRadera
 6. Amanda:

  CB = Cecilia Beckroth = brud
  Amanda Brihed = brud

  diskussion

  SvaraRadera
 7. pirates... åhå. nu blev jag nog litet klokare. (tror jag...)

  vem har sagt att jag inte dansar samba, förresten? ;)

  vet att mina uttalanden kring situationen nsm/pp skapat en del uppmärksamhet. jag kan leva med det, och fortsätter hävda bestämt att den situationen inte är initierad av mig och att jag inte har någon större lust att driva på den. jag tycker den är sorglig på erbarmligt många vis, men jag kan inte påverka den bild som tydligen rör sig inom pp. det blir säkert bra i slutändan. vi lär väl märka det.

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. Nu skall vi vara snälla.

  Vi får helt enkelt ta och anordna en sambafest tillsammans nästa sommar så får vi se vem som dansar. ;)

  SvaraRadera
 10. Problemet är naturligtvis att jag i pp-sammanhang inte kan läsa om några slitningar. Vare sig på forum eller bloggar. Eftersom det är just här hos dig jag läser om "problemet" blir det jättekonstigt.

  Vi verkar dessutom ha upplevt diskussionen efter demonstrationen den 16 september olika. Du radar upp olika anledningar här till varför du inte kunde tänka dig att stötta pp's event och det är bara att respektera, precis som jag respekterade det hela upptakten mot den 16 utan att egentligen förstå varför.

  Sen förutsätter jag att ett eventuellt beslut av pp att inte samarbeta med dig är lika respektabelt som din redogörelse för varför du inte vill samarbeta med pp, så förstår egentligen inte din koppling. Folk som inte samarbetar är nödvändigtvis inte emot varandra, som jag ser det. Pp måste stötta dina grejer, eller så motarbetar de dig aktivt?

  Jag blev emellertid påmind senast idag om hur tröttsamt det är att man inte "få vara" piratpartist och har viss förståelse för att inte orka ställa upp om man inte får vara den man är. Eftersom du redogör för dina villkor till samarbete vara så, alltså.

  När det gäller freedom-demon, fick jag reda på det dagen före, i en mailkonversation av Kalle Larsson (v). Innan dess hade jag inte sett eller hört något, i alla fall hade jag inte registrerat det. Letade just igenom min mailbox, och kunde inte hitta någon inbjudan där heller. Så den måste ha kommit bort. Av olika anledningar kunde jag inte komma till slut, men känner att jag inte behöver förklara eller ursäkta mig för det. I vilket fulla fall känner jag mig inte på det minsta sätt skämmig över att jag inte engagerat mig i just den aktionen -- jag har bevisat mig många gånger om, och kan inte vara med överallt.

  Jag är som de flesta angelägen att inte bli utnyttjad i tveksamma sammanhang. Vare sig av dig eller piratpartiet, det måste således alltid vara mitt eget beslut vad jag väljer att pusha för på min blogg. Framför allt måste jag känna till att något är på gång.

  För övrigt tycker jag det är jätteobehagligt med insinuationer och hänvisningar till saker som inte går att kontrollera och hoppas att den här situationen reder ut sig på ett eller annat sätt.

  SvaraRadera
 11. pirates... jag är för det mesta väldigt snäll. ses vi så får vi ta en liten runda, tycker jag.

  emma... de hot och märkliga förbehåll från pp's sida som jag refererar till kan du säkert förhöra dig om med rick, micke och även mårten agner. det har varit väldigt trevliga små samtal och skypekonversationer där över sommaren och jag tycker att pp's extremt odemokratiska hållning gentemot andra partier och gentemot mig och svart måndag har varit minst sagt olustig. ingen skugga faller dock på dig för det, om du säger att du inte känner igen dig i det agerande och inte vill ha del i det.

  jag tycker självklart att du, liksom jag, ska ha rätten att agera i valfria sammanhang. och att du, liksom jag, har rätt att agera för att stötta valfria aktiviteter. det är uppenbart att så måste vara fallet, men det sätter även din kritik mot mig i somras i ett annat ljus. inte sant?

  ett flertal mail gick ut till dig, media och en stor del av det politiskt engagerade bloggsverige. inbjudningar gick även ut direkt till flera ledande personer inom PP, och jag är allra mest förvånad över deras tystnad om jag ska vara ärlig. men information fanns att tillgå långt tidigare än dagen innan. vad som hänt i ditt fall vet jag inte, men jag har svårt att tro att mail som skickats till så många människor inte nått en enda aktör.
  inbjudan och information skickades vid upprepade tillfällen från min press- och planeringsgrupp, men jag vet inte vad som kan ha hänt om nu den informationen aldrig nådde fram.

  om PP nu har tagit ett beslut att inte samarbeta med NSM eller med mig och om det nu finns någon uttalad eller outtalad överenskommelse att tysta NSM skulle jag förstås kunna acceptera att så är fallet. förutsatt att jag fick veta vad det beslutet grundar sig på och hade en möjlighet att kanske kunna diskutera det med berörd person inom PP. det känns som grundläggande ynnest på ett interpersonellt plan att agera någorlunda efter principen att man åtminstone ger en vettig förklaring till varför.

  jag skulle tycka det var hemskt trevligt om vi kunde reda upp det här med pp/nsm en gång för alla. men det är något som måste grunda sig på samtal. samtal som tydligen bara är önskvärda från ena parten och inte från bägge.

  kan man lösa det på ett konstruktivt sett och undvika sådana här fånigheter igen, så skulle ingen vara gladare än jag. dock har rick tydligt visat vart han står i förhållande till mig och svart måndag, och även till ett par övriga partier och jag är osäker på om han är beredd att ta den diskussionen med mig. det vore onekligen praktiskt om han gjorde det...

  jag klarar mig jättebra utan den här typen av lekar och skulle bara vilja att skiten la sig, men för att det ska ske måste jag efter snart ett halvår föra upp det här till ytan så att det finns en chans att alls andas om det. konflikten med PP är inte önskvärd och jag hoppas innerligt att den ska kunna lösa sig. ingen vinner på en massa bråk och ingen kommer vinna på det.

  finns en möjlighet att driva fram en behagligare tongång i framtiden, så skulle jag välkomna den med öppna armar. det är mitt löfte till dig och till övriga PP.

  SvaraRadera
 12. Hej, jag har postat på PP:s forum och bett att någon som vet mer än mig ska bidra med information om vad som egentligen hänt ur PP synvinkel.

  Jag är dock nu verkligen konfunderade för jag har följt pp:s forum och flera piraters bloggar sedan juni utan att uppfatta någon som helst negativitet mot NSM.

  Jag närvarade också vid PP:s demonstration 16/9 och kan vittna om att det var en lugn och städad tillställning som varken konfronterade högvakten eller några andra.

  SvaraRadera
 13. Amanda, tack för klargörandet om mp, det var väldigt förvirrande där ett tag. Jag förstår situtationen.

  Jag tycker du är oerhört modig med de svåra processer du går igenom. Jag kan inte ens börja föreställa mig vad det innebär vare sig för dig personligen, eller vad gäller byråkratiskt trassel. Jag kan bara önska lycka till med att hitta rätt.

  Vad gäller samarbetsfrågor har jag inte så mycket att säga om sommaren - vad jag kan se blev allt rätt bra ändå, och det verkar inte som om det kunde ha blivit annorlunda.

  Vad gäller framtiden, så är jag återigen lite förvirrad. Bard säger ju nu att "ni" stöder IPRED, och den "nya" FRA-lagen.

  Om det nu stämmer att "ni", dvs även du, är av den åsikten, så måste jag ärligt säga att det finns rätt begränsat med utrymme för samarbete med pp. När pp och "ni" har diametralt motsatta åsikter i två av pps hjärtefrågor blir det liksom tvärstopp.

  Alternativt skulle det krävas en ganska kraftig dementi från ditt håll av Bards uttalanden å dina vägnar.

  Ett klargörande vore bra!

  SvaraRadera
 14. ingen skugga faller dock på dig för det, om du säger att du inte känner igen dig i det agerande och inte vill ha del i det.

  Jag känner inte igen mig i en beskyllning av att bojkotta dig, det stämmer. När det gäller "att inte vilja ha del i det" är att dra förhastade slutsatser. Att döma av det du säger handlar det om att man inte får vara piratpartist i sammanhang man är med i, och då har jag, som jag skrev i förra inlägget, all förståelse för ev. gnissel.

  jag tycker självklart att du, liksom jag, ska ha rätten att agera i valfria sammanhang. och att du, liksom jag, har rätt att agera för att stötta valfria aktiviteter. det är uppenbart att så måste vara fallet, men det sätter även din kritik mot mig i somras i ett annat ljus. inte sant?

  Det här förstår jag inte alls? Mitt minne av vår konversation i höstas är som följer: HAX sa något om att det var tråkigt att det inte gått att samarbeta men att det gått bra ändå, och jag påtalade att folk inte är dumma i huvudet, och många undrat varför det inte funkat. Min poäng var att det gick att läsa in lika mycket i tystnad som det gör i tydliga motsättningar med ord. Då sa du "ja, jag kanske gjorde fel som inte nämnde pp-s aktion". Du kanske relaterar till något annat samtal vi hade under det samkvämet?

  ett flertal mail gick ut till dig, media och en stor del av det politiskt engagerade bloggsverige. inbjudningar gick även ut direkt till flera ledande personer inom PP, och jag är allra mest förvånad över deras tystnad om jag ska vara ärlig.

  Förutsatt att du talar om Freedom of Fear, kan jag upplysa dig om att något sådant mail har jag inte fått. Jag slänger ingenting ur min mailkorg, på gott och ont. Om resterande bloggsverige fick den, varför skrev inte de om händelsen då? Jag antar och hoppas att du inte tror att de var emot din organisation och blir då lite fundersam över varför du pekar ut pp såsom varandes "fientliga" i sammanhanget. Min spekulation blir att folk var demotrötta helt enkelt, något som jag själv kände efter den 16:e. Det är naturligtvis helt upp till pp-s officienter att ställa upp på så mycket det vill och orkar, och hoppa över när det inte passar, för övrigt, så läser inte in något i det.

  dock har rick tydligt visat vart han står i förhållande till mig och svart måndag, och även till ett par övriga partier och jag är osäker på om han är beredd att ta den diskussionen med mig.

  Det där låter misstänkt mycket som att det är något personligt mellan dig och Rick. Det vet jag inte riktigt hur jag ska hantera. Jag har ingen anledning att utmåla Rick som perfekt eller felfri, han har dock INTE bett mig ignorera dig eller svart måndag -- jag känner heller inte till att han skulle ha bett någon annan göra det. Skulle han genomgå någon slags personlighetsförändring och vilja göra det, misstänker jag att han trots allt inte skulle våga. Men jag vet att det krävs två för att dansa tango, så nu drar jag öronen åt mig. Det här behöver ni snacka om, och jag hoppas att du undviker svepande generaliseringar om att partiet och dess medlemmar som helhet skulle på något vis bojkotta dig eller svart måndag. Det är helt enkelt inte sant.

  SvaraRadera
 15. jag har upplevt att det har varit betydligt enklare att arbeta med fristående piratpartister än partiledningen, om jag ska vara ärlig. och att det i vissa fall varit tämligen mycket mer städat i konversationen ute i landet.

  samtidigt har en del tämligen aggressiva mail och liknande inkommit till mig och andra inom nätverket sedan juli månad. ett par av mina mest hängivna medarbetare har även valt att hoppa av politiken och aktionerna kring FRA-lagen på grund av vad de upplevt som hot från medlemmar av PP. att mina medlemmar har kallats till möten med lokala piratpartister för att få en lektion i vart skåpet ska stå inför lokala situationer har inte heller stärkt PP's anseende i mina led. men det intressanta är att en del av våra medlemmar även sympatisterar med och är medlemmar i PP. så det tycks ju inte vara omöjligt för pirater och måndagsaktivister att faktiskt prata med varann av några såpass tydliga orsaker.

  hot och märkliga krav har i första hand inte uttalats via forum och bloggar, utan via direkta telefonsamtal, mail och chatkonversationer.

  en del i anledningen till att det blev såpass lugnt runt riksdagen kan även vara att jag spenderade en hel del tid med att briefa polisens sambandsgrupp om vad som var på gång kring pp-demon dagarna före den 16 september. jag kan eventuellt ha undvikit en piratresa till nynäshamn eller liknande genom att jag bad dem att inte ingripa mer än absolut nödvändigt och vid behov och gick i god för att det förmodligen skulle förhålla sig lugnare än det tonläge som polisen uppfattat på bloggar och forum. oron från ordningsmakten upplevde jag dock, dagarna innan, som väldigt påtaglig. men skitsamma. jag är glad att det fungerade och att vi fick två stora manifestationer den 16 september. det var mycket sannolikt något som i hög grad påverkade alliansregeringen i mycket hög grad till att komma så långt som till de femton punkter som tillslut lades till grund för den reviderade lagen.

  visst, jag är inte helt trygg med den ännu, men jag tror att vi vunnit en markant seger redan. så får vi se i vår vad som blir av förhandlingarna tillsist. hur som helst kom vi väldigt långt tack vare det hårda arbete som lades ner från alla håll under sommaren. och det är bara att tacka och ta emot.

  nu vill jag bara finna en lösning på det här dödläget och den fåniga och barnsliga situation som uppstått.

  jag är inte ute efter att starta någon pajkastning. jag är intresserad av att lyfta frågan för att kunna reda upp saker och ting och därefter lägga det bakom oss.

  SvaraRadera
 16. Som jag uppfattat det så uppstod schismen i samband med sambafesten.

  Vid det tillfället ville inget av riksdagsparierna beblanda sig med PP, vilket renderade i en förfrågan från PP's partiledning om NSM kunde ställa upp som medarrangörl, vilket också skedde.

  När sedan cred skulle delas ut så lämnades NSM ute.

  Vad gäller 16 september så promotades demon på plattan sedan slutet av juni och framåt och personligen så jobbade jag för att det skulle bli en enhetlig demonstration istället för två separata, detta lyckades inte uppenbarligen.

  Ja, det var imponerande när ni tågade ner, men nu i efterhand så är det ingen i gammelmedia som ens länkar till detta utan konstaterar torrt att enbart 300 personer deltog och detta baseras på TT's utskick.

  Hade vi alla varit samlade hade det slutat annorlunda.

  Freedom not Fear promotades från NSM i mitten av juli och skrevs in i FRApedia som event redan 31 juli, så det fanns information att tillgå.


  Med Detta Sagt.

  Så tror jag motsättningarna mellan PP och NSM mest har varit Stockholmsbaserat, jag har inte haft några problem vid de tillfällen vi har samarbetat i Skåne.

  Mvh, Niklas Starow - NSM-syd.


  Men det vore skönt att se att vi kan diskutera det som vuxna människor och sedan kanske vi kan gå vidare.

  Det finns för mycket lagförslag ute för att vi ska ha råd att bråka sins emellan.

  SvaraRadera
 17. Övertyga mig att Piratpartiet har tiggt om hjälp för jag tror helt enkelt inte på era långsökta påståenden om Sambafesten.

  SvaraRadera
 18. Niklas; ja, det ligger mycket i det -- att det hade varit mäktigt om alla synts tillsammans. Men det var inte enbart att det var två olika intressen för var krutet skulle brännas -- det var längden på demon också. Det spreds ut på tok för länge under dagen. En, högst två timmar på eftermiddagen, lite närmare mot folks arbetstid tagit slut; och alla hade kunnat samlas och imponerat. Som jag tyckte, mynttorgsfolket hade kunnat tåga från sitt ner till sergelplattan och mött upp, för en kortare och mer intensiv händelse där alla orkat delta. Erfarenheter som man ska lära sig från, som jag ser det.

  När det gäller sambafesten visste jag faktiskt inte att ni var medarrangörer, jag såg dessutom bara pp-folk som jobbade där. Jag ber om ursäkt att jag inte uppmärksammade det arbetet.

  Om folk skickat hotmail eller burit sig illa åt "live" så är det för jävligt, såklart. Jag som varit involverade i flera aktioner vet att känslorna ibland kan ligga på ytan, man är trött, utmattad och kämpar ofta i uppförsbacke. Så att det kan gnista till har jag erfarenhet av, och viss förståelse för -- man får explodera och sedan kramas och bli vänner igen. Jag tror inte att någon, vare sig pp-anhängare eller sm-folk, är mer än människor och kan råka ha en dålig dag.

  Jag tror att ni måste ha förståelse för hur många år och hur mycket slit det ligger bakom pp-s engagemang. Det här är inte något som vi gjort sedan i somras, vi har lagt ner flera år på detta. En del är tröttare än andra, och uttrycker det emellanåt med frustration. Internt försöker man stötta och avlasta varandra för att undvika att sådant händer. Viktigt är det att berömma och lyfta fram folk som utför stordåd.

  Jag reagerade till min förvåning ganska starkt på Amandas kommentar ovan om att anledningen till att demon på Mynttorget gick så bra, var för att hon på något vis fixat det. Men polisen eller hur det nu var. Det tar inte bara bort folks engagemang och hårda arbete, det omyndigförklarar pp-aktivisterna på sätt och vis.

  Om det är den attityden som funnits, klarnar något av dimmorna kring varför det gnisslat, ärligt talat. Huvudsaken är ju som Niklas säger, att man kämpar mot samma mål i slutändan. Men man måste naturligtvis även respektera det hårda arbete som någon lagt ner och inte försöka förringa det. Visst är det stort av Amanda att gå i god för oss, trots att hon inte var med i projektet, men jag uppfattar det som märkligt i det stora hela, och snarare framstår det som ett sätt att ta åt sig "äran" än att vara genuint hjälpsam.

  Där kanske problemet förklaras i ett nötskall, båda parter känner sig undanskuffade och förminskade av den andra. Otack är världens lön, sägs det, och det vore skittrist om det råder någon missuppfattning om att inte ansträngningar uppskattas.

  Piratpartiet som parti förtjänar endast respekt för sina ansträngningar, och det gör sannerligen Svart Måndag också. Svårare än så borde det inte vara.

  SvaraRadera
 19. @ PoS.

  Det var ingen som tiggde, det är ett uselt uttryck och ingen förutom du har använt sig av det.

  SvaraRadera
 20. @ emma.

  Jag var inte personligen med vid samtalen som rörde PP's aktion vid mynttorget, men jag vet att vårt tillstånd (till plattan) hängde löst ett tag för att myndigheten fick för sig att det handlade om samma demonstration.

  Om det nu renderade i att Amanda hjälpte PP med sin tillståndslösa demonstration (och jag vet om att man egentligen inte behöver tillstånd) kan jag inte svara på.

  Men NSM's mål har alltid varit att undvika att FRA-Frågan blir partipolitisk och att andra frihetsfrågor även de, så långt det är möjligt, inte får en partistämpel på sig.

  SvaraRadera
 21. Här finns bara en vettig sak att göra. Alla gräver omedelbart ner stridsyxan och sväljer förtreten. Det finns massor att göra. Rond 2 i FRA frågan börjar när innehållet i Regerings proposition läcker ut i tillräckligt konkret form.
  (Ni som har kontakter på insidan kan förstås göra saker innan dess men i som saknar sådan kontakter kan bara för tillfället bara hålla krutet torrt medan vi väntar på konkret information.)

  (I övrigt så är min uppfattning att FRA kampen kom av sig när de 15 punkterna offentliggjordes. Det fanns ju, och finns fortfarande inte för oss som inte har insidesinformation något konkret att protestera mot längre. Detta är för mig den troliga anledningen till den dåliga uppslutningen kring Freedom Not Fear. )

  Sist en kommentar till Amanda. Från mitt håll som helt oinsatt (dvs typisk vanlig intresserad medborgare) så ser det ut som att Svart Måndag dog i och med de 15 punkterna. Det kanske är en inkorrekt bild och då måste NSM ta i tu med att visa att det fortfarande finns liv i nätverket. (Jag hoppas verkligen att det ska bli liv i NSM igen. Ni behövs) Ett tips att att få fart på hemsidan igen. Uppdateringarna har varit få sedan de 15 punkterna offentligjordes. Vilket är tråkigt då jag uppfattat att ni har tillgång till kontakter på insidan och skulle kunna få ut information om vad som verkligen händer.

  SvaraRadera
 22. Niclas (rättstavat denna gång); Det har jag all respekt för. När pp utför sina aktioner är det viktigt att synas, eftersom målet är ju att komma in i riksdagen. Också något som man bara måste respektera. Okej, alla gör väl inte det, men acceptera, åtminstone! ;)

  SvaraRadera
 23. Hoffa; så var det för mig. Jag läste ett uttalande från Amanda om att hon kände sig nöjd med de 15 punkterna, så jag fick intryck av att det inte skulle ske några fler aktioner. Därför letade jag inte efter information om några, heller. :( Trist att det gjorde att det framstod som om jag var delaktig i någon form av bojkott, faktiskt.

  SvaraRadera
 24. Hela den här diskussionen är ganska märklig.

  Om SM var med och arrangerade Bananrepublikfesten, så undrar jag varför det bara var PP:are som jobbade och PP som betalade arrangemanget. Att komma och tala är inte detsamma som att vara medarrangör.

  Vad det gäller den 16/9, så beslutade sig PP för att köra en egen demo vid riksdagen och storkyrkan, men vi slöt sedan upp med demon på Sergels torg för att visa vårt stöd. Där talade sedan jag och Rick och sedan hoppade Christian på stående fot in för att det behövdes fler talare.

  Inför demon den 16/9 såg både jag, Emma, Rick, Christian och många andra PP:are till att pusha både för PP:s demo och för demon på Sergels torg på våra bloggar och på PP:s hemsida. Jag såg inte att SM pushade för PP:s demo någonstans.

  Inför Freedom Not Fear bjöds jag in för att tala, men jag tackade nej för att jag inte kunde av personliga skäl. Det är en ren lögn att påstå att jag inte ens svarade på inbjudan.

  Vad det gäller att radera kommentarer från SM:are på min blogg, så har jag raderat en enda kommentar. Det var en kommentar från Amanda och den raderade jag för att den bara bestod av en länk till din blogg. Orkar man inte bemöda sig med att skriva en enda rad om något som har med inlägget att göra, utan bara vill att folk ska halka in på ett bananskal på ens blogg, så plockar jag bort kommentaren vem den än kommer från. Amanda är varken den första eller sista. Det hör till god bloggton att inte bara spama länkar till sin egen blogg.

  Som sagt, diskussionen är märklig och dessutom mycket tråkig. PP och SM har jobbat för samma sak, om än inte alltid på samma sätt, men tillvägagångssättet är väl ändå upp till var och en, eller hur? Jag med gott samvete säga att jag länkat friskt till info om SM:s olika arrangeman och jag vet att andra PP:are också gjort det. Det är lögn att påstå att vi inte gjort det. Och varför är länkningsfrågan ens uppe på tapeten? Det är upp till var och en att länka till vem man vill. SM har till exempel uppenbarligen inte velat länka till PP:folk, men det är SM:s val och det tänker jag inte lägga mig i.

  Var och en måste få föra sin kamp på sitt sätt och det måste vara tillräckligt högt i tak för det.

  SvaraRadera
 25. Och en sak till... PP har aldrig haft några som helst problem med polisen i samband med någon demonstration och hade det inte den här gången heller. Det berodde på att vi hade och alltid har haft en bra dialog med polisen alldeles på egen hand.

  Jag betvivlar att polisen skulle bry sig det minsta om att någon (Amanda eller någon annan) som inte har med demon att göra ringer och pratar med dem om den. Vad skulle den personen ha att tillföra? Hur skulle hon eller han kunna påverka demon? Inte alls, och inte alls är också ungefär så mycket som polisen skulle bry sig om ett sådant samtal. Det är väl ändå ganska uppenbart.

  SvaraRadera
 26. @Anna.


  Bra att vi inte hjälpte till vid bananrepublikfesten.

  Berätta nu hur det gick till när PP fick Maria Wetterstrand att avbryta sitt engagemang i Borlänge för att dyka upp.


  Vi hade börjat överbrygga motsättningar och komma överens om att lägga det bakom oss, men vill du kasta mer bensin på elden så är det ditt val och ditt ansvar.

  Tänk efter nu, vill du ge denna gratischans till regeringen eller vill du lämna det bakom dig och börja se framåt?

  SvaraRadera
 27. Inte läge att nyktra till nu Amanda? Lyssna på Niklas.

  SvaraRadera
 28. Vad tycker NSM om de 15 småfixarna av FRA-lagen? Många FRA-kritiker inom de borgerliga partierna verkar ju tycka att allt är fina fisken nu. Det tycker som bekant inte PP. Vad tycker du?

  SvaraRadera
 29. Problemet är väl att NSM aldrig blev ett nätverk av människor som faktiskt jobbade. Utan i praktiken bestod det av två personer som förstås inte kan göra allt själva. Jag uppfattar att PP består av hängivna aktivister som är beredda att hugga i. För att uppnå detta krävs entusiasmering av supportrar som blir självgående för att de tror på saken. NSM har hela tiden framstått som en intern liten toppstyrd sak med stora ord och pressmeddelanden men litet action. Och ingen har med arbete velat bidra till dess syfte.

  Nu när NSM:s grundare ansluter sig till Liberatis kärntrupp (där jag själv ingick men blev utslängd när jag inte ställde upp på dess dumreaktionärt antiliberala syn på fri kommunikation) är väl nätverket heldött såvitt jag kan bedöma. Dags att hala flagg?

  SvaraRadera
 30. @Oscar


  Med all respekt för det du gör, men kärnan i NSM består av ett tiotal personer som har slitit som djur för att få sommarens demonstrationer så bra som möjligt.

  Ja, det gjordes misstag och vissa saker kunde ha gjorts bättre.

  Men kom inte och berätta för mig att vi inte har jobbat.

  Vi har två ledargestalter som nästan bränt ut sig helt varav en har tagit en lägre semester från allt vad politiskt arbete heter, hela min ekonomiska buffert är spenderad på toners, papper, telefonräkningar och reseräkningar.


  För övrigt är ryktena om vår död kraftigt överdrivna och jag skulle uppskatta om ledande personer i FRA-debatten fortsättningsvis låter bli att dödförklara andra organisationer.

  SvaraRadera
 31. tja scaber, det du säger bekräftade ju ungefär vad jag skrev. Du och Amanda var alltså de jag avsåg med två personer som har jobbat. bra att det fanns fler men de har inte synts.

  Lycka till med fortsatt arbete då! Och hoppas det går att kombinera med Liberatis positioner.

  SvaraRadera
 32. Du glömmer Petter, Klara, Victoria och Mikael av de som arbetat öppet samt ett gäng till som arbetat i det dolda.

  Du glömmer hela det gänget som skrivit artiklar och debattinlägg under Svart Måndags paraply.


  Hela tiden har det varit ute öppna inbjudningar att delta i det partipolitiskt obundna samarbete som NSM är, men man kan inte tvinga in folk i ett samarbete.


  Ja, vi är två som synts lite mer än andra, men det beror snarare på att vi är lite mer hårdhudade och klarar av de direkta attackerna mot NSM som organisation och ibland även mot oss som personer, än att det är vi som stått för merparten av arbetet.

  Den som lagt ner överlägset mest tid på detta är Amanda och jag vågar tom påstå att hon är bland de som arbetat mest öht oavsett hur man räknar.


  Hennes medlemskap i Liberati och mitt engagemang i junilistan + det lilla faktum att vi i vissa frågor har helt motsatta ståndpunkter hindrar inte oss att samarbeta inom just detta område.

  Det var för just detta NSM bildades, för att partipolitiskt bundna personer kunde samlas i just denna frågan.

  PP har hela tiden varit välkomna in i samarbetet och är fortfarande välkomna in i samarbetet.


  Vi stänger inte ute någon så länge de skriver under på de stadgar vi har satt upp.

  Fram till dags datum är det bara en organisation som har blivit förklarade non grata av oss, nationaldemokraterna.


  Med detta sagt.


  Kan vi börja lägga detta käbblet bakom oss?
  Det finns alldeles för mycket att göra framåt för att vi ska kunna spilla tid på detta.

  SvaraRadera
 33. Det är allvarliga påståenden som Amanda Brihed framför. Jag känner inte igen piratpartister som hotfulla och censurivrare.

  Det är nog så att amandas nya vänner påverkar henne till att skriva saker som kanske inte är sanna då Liberati ogillar fildelning aka kulturspridning.

  Visst jag kan lämna denna bloggen därhän, men är ju såklart nyfiken på vad mer NI kan hitta på.

  SvaraRadera
 34. @ pirates of sweden

  Nu är du lite väl konspiratorisk.

  SvaraRadera
 35. Som distriktsledare för Piratpartiet i Stockholm och ansvarig för de flesta av Piratpartiets aktiviteter i just Stockholm så ser jag gärna att vi lägger det som har hänt bakom oss och går vidare.

  Jag hoppas dock i framtiden att ingen (både från NSM och PP) kommer med anklagelser som de i den här posten utan att först faktiskt ha frågat de inblandade om vad och varför sånt har hänt. Jag kan ärligt säga att vare sig jag eller någon jag känner inom PP har problem med NSM och hoppas det kan gå så bra för NSM i framtiden som möjligt och att vi kan samarbeta när det är möjligt.

  SvaraRadera
 36. Kommer posta mitt längsta inlägg någonsin på bloggen inom kort. För att jag tycker att en del bitar kanske behöver komma ut i friska luften.

  Därefter gör jag gärna vad flera av de debatterande här föreslår och släpper hela frågan om vem som gjort vad och varför. Den är inte konstruktiv. Jag hade gärna skippat den, men det är nog lika bra att det unkna får komma ut i det fria ändå. Får tacka Emma för att hon tog upp det hela.

  Efter det vill jag gärna gå vidare. Hemskt gärna tillsammans med PP om där finns någon möjlighet att göra det. Annars utan er.

  NSM kommer leva kvar. Det kommer även jag göra. Och Niklas, och resten av alla fantastiska och hårt arbetande människor som utgör Svart Måndag.

  Jag kommer fortsätta debattera, men hoppas slippa debattera splittringen mellan PP och NSM i all evighet och hoppas på att saker och ting ska få somna in på ett litet mer värdigt vis än att skjutas i sank via det här märkliga ordkriget.

  Och nej, PoS, Liberati fanns inte när det här eländet började. Och jag har överhuvudtaget knappt nämnt det här för någon inblandad, vid sidan av de som varit direkt inblandade på ett eller annat vis, sedan tidigare. Duger det som svar?

  Konspirationsteorier och liknande dumheter behöver vi faktiskt inte. Oavsett om det gäller mina politiska övertygelser, diverse händelseförlopp, eller min eventuella alkoholkonsumtion (@gustavnipe). ;)

  SvaraRadera
 37. Okej, då pågår det inte en smutskastningskampanj av Piratpartiet, bra att det blev klargjort.

  SvaraRadera
 38. PoS, om det gör dig lyckligare att se det så...

  SvaraRadera
 39. Jag undrar fortfarande vad NSM tycker om de 15 småfixarna av FRA-lagen? Många FRA-kritiker inom de borgerliga partierna verkar ju tycka att allt är fina fisken nu. Det tycker som bekant inte PP. Vad tycker du?

  SvaraRadera
 40. winston. det finns en genomgång av min åsikt om de femton punkterna här på min blogg. det är bara att leta sig ner en smula. varsågod och läs.

  SvaraRadera

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik