2009-03-29

Föreningen Svart Måndag är grundad

Då vi under en längre period velat finna en lösning för att kunna åstadkomma en flexibel och fungerande rörelse som är väl anpassad att kunna arbeta för mänskliga fri- och rättigheter och för ett samhälle fritt från massövervakning, integritetskränkande lagstiftningar inom bland annat medie- och informationsteknologiområdet, beslutade vi oss för att konstituera Föreningen Svart Måndag. Föreningen är nu aktiv och ett väldigt spännande arbete har just tagit sin början.


Föreningen Svart Måndag kommer att arbeta på uppdrag av medlemmarna i Nätverket Svart Måndag (vilket även fortsättningsvis kommer att vara ett löst sammansatt nätverk av organisationer och individer). FSM Sverige ska utgöra en juridisk person med ansvar för ekonomi, IT, central planering och dylikt. Föreningen är ideell, partipolitiskt obunden och kommer i sig inte att driva några politiska frågor. Syftet är att förenkla, utveckla och underhålla nätverkets möjligheter att växa och stärka sin position som en sund röst i en alltmer inskränkt värld.

Vi är en förening som arbetar partipolitiskt obundet för ett öppnare samhälle där mänskliga fri- och rättigheter respekteras och de demokratiska principerna är grunden för det samhälle vi lever i.

Föreningen Svart Måndag arbetar utan vinstintresse och all verksamhet sker helt ideellt.

Föreningen har tillkommit som en samordnande instans och juridisk person som arbetar på uppdrag av Nätverket Svart Måndag.


En ny styrelse har valts för att leda arbetet i föreningen och nätverket, och jag hälsar härmed vår nye ordförande Niklas Starow och den övriga nytillträdda styrelsen välkomna!

Styrelsen under verksamhetsåret 2009 består av:

Niklas Starow - ordförande

Amanda Brihed - vice ordförande

Klara Ellström - sekreterare

Christine Sahlström - kassör

Övriga ledamöter är André Havsjö, Michael Gajditza, Emina Karic samt Jens Odsvall.


Svart Måndag vill på så vis bygga vidare på sin organisation och tanken är att vi ska kunna driva ett konstruktivt och positivt arbete kring det begynnande kravsamhället, integritetsfrågor och mänskliga fri- och rättigheter i en modern och ständigt föränderlig omvärld. Vi hoppas kunna möta er alla därute för diskussioner, informationsmöten, demonstrationer och på tusen andra vis inom kort. Vårt arbete har verkligen bara börjat, vår kamp är långt ifrån över.

1 kommentar:

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik