2009-06-16

Nu censurerar Tyskland internet

Nu har den tyska internetcensuren börjat. Trots att andra lösningar finns, har den tyska koalitionsregeringen (bestående av socialdemokrater och konservativa) beslutat sig för att censurera delar av internet för att komma åt barnpornografin på nätet.

Visst kan man hävda att det finns fördelar med att censurera sidor som sprider barnpornografiskt material, men frågan är vad man egentligen löser. Till att börja med sviker man i så fall resten av världen genom att man väljer att bara censurera dessa sidor i Tyskland, vilket ju borde vara otillräckligt för den som faktiskt menar allvar med att rensa nätet från den här typen av förkastligt material. Varje land måste i så fall välja att göra detsamma.

Risken är också att har man väl börjat censurera internet, är det väldigt lätt att vi råkar ut för problem med en mycket olycklig ändamålsglidning och att vi kommer att få se många fler exempel på censur även för helt andra syften och av helt andra skäl. När man väl ger möjligheten att censurera, finns också möjligheten nära till hands när staten anser sig behöva censurera andra ämnen.

I den estländska socialdemokratiska Europaparlamentskandidaten Marianne Mikko's initiativförslag för något år sedan presenterades möjligheten att censurera bloggar, hemsidor och annan nyhetsmedia som publicerade politiska åsikter som inte överensstämde med den sittande regeringens åsikter. En utveckling som är oerhört otäck om man väl stannar upp två sekunder och tänker efter. Vad kan en sådan form av politisk censur innebära i det långa loppet? Vad händer med yttrandefriheten, pressfriheten och rätten till exempelvis politisk och religiös åsiktsfrihet?

Även om jag själv på intet sätt kan tolerera barnpornografi på något vis, inser jag att detta är fel väg att gå. Det finns bättre lösningar. Exempelvis att sätta press på de webbhotell som idag tillåter den här typen av material på sina servrar. Något som arbetsgruppen mot internetcensorskap visade är fullt möjligt alldeles nyligen.


The working group on censorship demonstrated the alternatives for instance by actually removing over 60 websites containing child pornographic content in 12 hours, simply by emailing the international providers who then removed this content from the net. The sites were identified through the black lists of other countries documented on Wikileaks. This demonstration underlines the protesters main arguments: instead of effectively investing time and efforts to have illegal content removed from the internet, the German government is choosing censorship and blocking – an easy and dangerous way out.


Censur på internet är aldrig rätt väg att gå. På samma vis som det aldrig är okej att censurera dags- eller kvällstidningar, förlag, tv-kanaler eller andra informationsvägar i samhället idag. Det finns bättre lösningar. Och de skador en censurlag kan göra för samhällskroppen i framtiden går inte ens att föreställa sig.

Detta måste uppmärksammas nu, innan vi i panik börjar censurera såväl internet som andra medier mer eller mindre per rutin runtom i världen och ställer till med demokratiska jätteproblem som vi ännu inte kan förutse vidden av.

Vill vi bli av med den här typen av sidor, bör vi arbeta för att de sidorna stängs genom att vi visar för leverantörerna att vi inte tolererar det här materialet. Många länder har idag en fungerande lagstiftning som förbjuder spridning av barnpornografi. Att använda dessa lagar för att inskränka möjligheterna att publicera den här typen av material är alltid att föredra framför en nedmontering av yttrandefriheten som kan komma att utvidgas till helt andra områden och få oerhörda effekter för demokratin.

Detaljerad länklista (på tyska)

Motion för att stoppa censur av hemsidor

Twitter: #Zensursula

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik