2009-11-08

Anaïs skriver om den okränkbara brevhemligheten

"Dekret angående den okränkbara brevhemligheten
(...)
Nationalförsamlingen, efter att ha hört sin kommitté, som anser att de försiktighetsåtgärder som beordrats med anledning av Statens säkerhet, genom dekretet av den 21 juni, har överdrivits på flera sätt; att administrativa organ och municipaliteter genom överdriven nit trott det vara tillåtet att underkasta enskilda personers korrespondens sin kontroll och övervakning (...) vilket utgör ett missbruk lika stort som det är angeläget att det upphör; att illegala metoder, som endast kan tolereras i samband med allmän och omedelbar fara, inte längre kan användas (...)."


Anaïs skriver om den franska diskussionen om brevhemligheten och konstaterar att det var bättre förr. Sisådär år 1791. Samma fråga, men ett annat svar. Nationalförsamlingen valde den gången att lyssna. Varför känns det som om den demokratiska och mänskliga utvecklingen numera går bakåt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik