2009-11-07

BWO censureras i Kina - hur länge dröjer det i Europa?

Och jodå. Det är inte bara i Sverige vi hittar på dumheter, trots allt. Vi har ännu inte - alltför ofta - någon totalcensur på specifika teman i Europa, även om många säkert skulle vilja se det hända. Det innebär alltså inte att det inte redan finns. Det är bara det att det inte talas lika högt om det. Tänk Marianne Mikko, Silvio Berlusconi eller HBT-politiken i flera östländer osv.

Jag brukar hävda att västvärlden går tillbaka (Australien sägs vara världens mest censurerade nation och EU kämpar för att hinna ikapp), medan resten av världen går framåt.

Det finns dock mycket kvar att göra på många håll fortfarande. Som i Kina där BWO nu censureras och blir tvungna att släppa nya albumet "Pandemonium" med 13 låter istället för 15. Detta efter att låtarna "Temple of Love" och "Give Me the Night" tydligen kommit att betraktas som exempel på låttexter som förespråkar sexuell skörlevnad och drogliberalism. Well...

Men det är ganska illa att det fortfarande går till så alls i världen idag och vi behöver fortfarande bedriva ett internationellt arbete för att komma tillrätta med censur och förtryck på många olika nivåer och i många olika länder. Jag bara önskar att vi inte var på väg åt samma håll även här i den så traditionellt frihetsvurmande västvärlden. Men det är förstås också "a thing of the past".

När får vi se BWO's låtar censurerade i delar av Europa?
Med tanke på att positiva omnämningar av exempelvis homosexualitet redan är förbjudna bara ett fåtal mil från Sveriges gränser känns det som ganska troligt att vi kommer få se mer av sådant en bit framöver även här. Dags att rensa framför egen dörr och sedan ta tag i att pressa bland andra Kina till en mer modern hållning rörande inte minst sexualiteten?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik