2009-11-07

Framgångarna kring Telekompaketet meningslösa i ljuset av ACTA-avtalet

Det är rätt spännande att se hur allting hänger ihop ändå. Jag har i ett par poster nyligen påpekat hur islamofobi hänger ihop med övervakningslagarna, liksom en underliggande rädsla för vart världen är på väg nu när västvärlden i allt väsentligt blir omsprungen av andra kulturer, religiösa sfärer och så vidare. Vi är inte längre herre på täppan och måste därför skydda oss och vårt sätt att leva. Tyvärr gör vi det inte genom omfattande forskningsprojekt, genom att skapa drömmar och visioner och genom att värna friheten och integriteten så som vi en gång i tiden gjorde och därmed byggde upp västvärlden som något historiskt unikt.

Men alla imperier ska ju falla och vi har just nu att bevittna hur det frihetliga väst börjat kollapsa och använder sig av övervakningslagar, handelsavtal, censur, stängda gränser, korståg och tjallerisystem för att panikartat hålla fast vid det vi har. Men panikartade försök att bevara något som är förlegat och snarare borde utvecklas och förnyas har aldrig fungerat särskilt bra.

Professor Michael Geist har på sistone lyckats få tag i dokument rörande handelsavtalet ACTA som nu är inne i en intensiv förhandlingsperiod. Dessa dokument (nedladdningsbart här) är nu publicerade och det är onekligen rätt skrämmande läsning, måste jag säga.
Och det som är så intressant är hur Michael Geist påpekar, bland annat i denna intervjun, hur ACTA försöker underminera lokal lagstiftning genom att sätta sig över rätten till suveränitet hos alla länder - även de som inte själva skriver under avtalet.

Det handlar om att pressa mindre länder till att gå med på ACTA för att de alls ska få ta del av handel med ACTA-länderna överhuvudtaget. Mycket av det vi tidigare tagit för givet inom frihandelssystemet kommer troligen inte att vara aktuellt post-ACTA.

Det är inte heller otroligt att de framsteg vi gjort i samband med de europeiska förhandlingarna kring Telekompaketet kommer att te sig synnerligen meningslösa med tanke på att inte minst den amerikanska upphovsrättsindustrin sett till att lobba inte på en front utan på många samtidigt. När resten av blogg- och medievärlden jublar över segern i Europaparlamentet sitter jag och känner hur upphovsrättsindustrin, dess lobbyister och alla kravpopulister sitter och hånflinar. Vi har inte vunnit någonting alls. Vi har bara blivit lurade att tro att vi segrat, men kommer snart att bli slagna på fingrarna då ACTA-avtalet står klart i början av 2010.

Det ter sig naturligt idag att konstatera att på samma sätt som FRA bara var en dörröppnare för det långt mer omfattande och skrämmande INDECT så gäller samma sak för Europeiska Unionens telekompaket och IPRED i förhållande till ACTA. I detta fallet ligger IPRED och Telekompaketet till grund för ett förberedelsearbete inför det till stora delar topphemliga och kraftigt nedtystade ACTA-avtalet.
Det är bara en tidsfråga innan vi kommer se internetlagar som innebär en "three-strikes-and-you're-out"-princip, vilket torde vara ett stort demokratiskt "NO-NO"!

Faktum är att man på många håll påpekat bristen på, och nödvändigheten av, transparens i förhandlingarna. Michael Geist själv har gått så långt som att säga att dels bristen på transparens och dels de långtgående och förmodligen folkrättsvidriga metodiker som nu förknippas med ACTA borde föranleda en diskussion om huruvida Kanada rent av borde dra sig ur förhandlingarna. Även Howard Knopf säger samma sak. Jag anser att även Sverige och Europa bör ta sig en allvarlig funderare kring detta.

Med tanke på hur många försök vi sett att försöka inskränka yttrande- och åsiktsfrihet på sistone kan jag inte annat än undra hur lång tid det dröjer. Skrev litet löst om det tidigare idag.

På tal om yttrandefrihet: EFF driver en kampanj för bloggares rättigheter. Mer information här.Bloggers' Rights at EFF


Ge ditt stöd genom att bland annat skaffa din egen badge för din blogg här.

Du kan också välja att stödja den numera klassiska Free Speach Online-kampanjen genom att visa att du är del i Blue Ribbon Campaign. Också den en del av det viktiga arbete som bedrivs av Electronic Frontier Foundation.Andra skriver också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik