2009-11-07

Klamberg om Lissabonfördraget och rätten att teckna handelsavtal för svensk räkning

Mark Klamberg sågar idag, på ett mycket diplomatiskt vis, Mikael Nilsson och Oscar Swartz och deras kritik mot Lissabonfördraget.

Han påpekar att det inte bara är i Lissabonfördraget som EU's ministerråd ges rätten att fatta bindande handelsavtal för Sveriges räkning (läs ACTA, bland annat), utan att så också var fallet enligt artikel 133 i Romfördraget. Romfördraget har varit i kraft sedan 1958, fortsätter han, och uppdaterades senast i Nice år 2001.

Faktum är, säger Klamberg, att enligt Lissabonfördraget får faktiskt även Europaparlamentet rätten att blanda sig i dessa handelsavtalen och ta del i godkännandena. Faktum är att Lissabonfördraget på denna punkten faktiskt lär fungera bättre och mer demokratiskt än Romfördraget gjorde och att vi därmed har nått en viss framgång i och med det nya fördraget. Klamberg hänvisar till artikel 218 på sidan 190 i dokumentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik