2009-11-23

Varför endast 24 namn på Fp's valsedel i Stockholm?

Alexander Bard skriver idag på Liberati.se om det märkliga ryktet som går om att Folkpartiet i Stockholms Stad har tänkt sig en riksdagsvalslista på max 24 namn.

Det tycker jag är otroligt märkligt med tanke på hur stor Stockholms Stad är. Stockholms Län besatte nyligen sin lista med hela 51 namn, varav många är unga eller bara i allmänhet idésprutor som verkligen behövs och som troligen kan locka ett flertal väljare som inte annars skulle ha röstat på partiet. Självklart är jag glad över Stockholms Läns beslut, då jag själv figurerar på plats 42. Inte helt illa för ett första försök och för att vara såpass ny och samtidigt väldigt mycket en utstickare som jag tydligen är.

Det som oroar mig är att för få unga kommer med på listan och att det kommer leda till ett ointresse från de yngre leden rörande möjligheten att delta i riksdagsvalet. Ett utestängande vore oerhört olyckligt.

Och i dessa dagar då Folkpartiet ofta förknippas med gammelmodigt patriarkalt kravhysteriskt dravel, en brist på förståelse för integritet och integration... nog skulle det vara ett mycket bra tillfälle att visa att vi har en yngre generation förnyare i partiet som vill annorlunda, vet bättre och som har visioner, drömmar och framtidstro som resten av partiet kanske inte alltid uppvisat under de senaste... säg sju åren?
För inte kan det väl vara så att listan är satt så kort just för att slippa unga dissidenter, LUF:are och andra som har en annan vision för vad Folkpartiet borde vara och representera i framtiden?

Jag vill inte gärna tro det. Men jag biter lik förbaskat, därför att jag tycker att det totalt saknas konsekvensanalys kring denna brighta idén. Det är dags att vakna upp nu och inse att minimalismen inte hör hemma på en valsedel. Speciellt inte i Stockholms Län. Där vi verkligen måste se till att arbeta aktivt för att vinna just de unga väljarna som vi tappat i så hög grad under lång tid.

Jag vill inte heller tro att Folkpartiet är så fattiga att de inte klarar av att ekonomiskt stå för en valsedel som är skriven på bägge sidor.

Snacka om politisk harakiri! Med andra ord finns det bara en sak att säga:

Skärpning i leden! Skapa utrymme för framtiden och sluta mota partiets utveckling och framtida valframgångar!

Även här:
Seved Monke, Klamberg, Sebastian Hallén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik