2009-12-02

Datainspektionen granskar Ifpi och APB


Den här veckan och nästa kommer Datainspektionen att göra inspektioner hos Ifpi och Antipiratbyrån. Syftet är att klargöra hur organisationerna arbetar för att registrera misstänkta fildelare. Man vill framförallt ha koll på hur Ipred-lagen påverkar hanteringen av personuppgifter i denna hanteringen, säger man.

– Vi vill se om och hur de registrerar misstänkta fildelare, Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen, till SvD.se.
Visserligen är detta ett rutinärende, men det blir en intressant prövning då det lär kunna framgå efter inspektionen huruvida de två kontrollerade aktörerna håller sig till de tillstånd de fått och huruvida de i övrigt följer PUL (personuppgiftslagen), vilket de alltså fortfarande har skyldighet att göra.

Under tiden konstaterar vi att lagen hittills varit väldigt svår att arbeta utefter och att det är få åtal som väckts.

Hur det där med PUL och den egentliga lagtexten om att endast myndigheter får registrera uppgifter rörande individer som misstänks ha begått brott (något just Ifpi och APB har fått dispens ifrån) verkligen fungerar i dagsläget kan man ju undra.

Ifpis vd Lars Gustafsson säger såhär:

– Vi samlar kontinuerligt in bevis via extern hjälp som gör det åt oss. Men vi har tidigare skrotat flera fall, där vi ser att omfattningen inte är tillräckligt stor eller att bevisen inte håller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik