2009-12-02

Könsneutrala äktenskap i Skottland?På twitter läser jag att lgbtnetwork flaggar för möte mellan förespråkare och den ansvariga ministern. Det kan hända att detta är en öppning för könsneutrala äktenskap även i Skottland.

Man kan ju hoppas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik