2010-01-12

Kaliforniens kamp för könsneutrala äktenskap berör oss alla

DN (TT-AFP) skriver idag om den nyligen påbörjade rättsliga processen rörande rätten till könsneutrala äktenskap i Kalifornien.

Fallet Kalifornien är intressant av flera anledningar. Dels för att det tidigare under en kort period fanns en lagstiftning som tillät homosexuella att gifta sig, men som sedan avskaffades - med resultatet att redan ingångna äktenskap per automatik annulerades. Dels för att denna processen förväntas överklagas hela vägen upp till den amerikanska högsta domstolen.

Om så sker kommer dess utslag att bli prejudicerande inte enbart för Kalifornien utan för hela USA. Det vore en sensation om en sådan dom innebar att det till stora delar kristet fundamentalistiska USA kom att få en unionstäckande könsneutral lagstiftning. Men det är med oro jag tyvärr måste konstatera att de ofta rätt konservativa ledamöterna i den högsta domstolen troligen skulle välja att döma i en helt annan riktning och att en trolig dom snarare skulle innebära dödsstöten för kampen om könsneutrala äktenskap och en rättvis och jämlik äktenskapslagstiftning för hela USA.

Samtidigt är det bra att frågan kommer upp till diskussion och att den mediala uppmärksamheten toppar mer idag än den gjort någonsin tidigare. HBT-organisationen Lambda Legal har uttalat sig i frågan och konstaterar att den nu pågående processen ger allmänheten möjligheten att lyssna och lära sig mer från bägge sidor om den sexualpolitiska holmgången.
Där kan jag instämma. Det är otroligt viktigt att föra fram de här frågorna och se till att de når allmänhetens öron. Först då vi öppet och utan förutfattade meningar kan diskutera kring vad detta egentligen handlar om och vad det innebär kan vi också på allvar ta kloka beslut.

Idag är könsneutrala äktenskap tillåtna i Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire och Iowa.

Med litet tur väger förståndet över. Med litet tur lämnar den mediala cirkusen efter sig en aning mer kunskap och skapar förutsättningar för en jämlik och rättvis politik tillslut. Om så blir fallet, ser vi snart en möjlighet för alla amerikaner att få gifta sig med vem de vill, oberoende av könet på den människa de älskar.

Oavsett utfallet av de kommande rättsliga drabbningarna kommer förmodligen konsekvenserna för kampen om homo- och bisexuellas samt transpersoners rättigheter globalt sett att bli omfattande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik