2010-02-02

Birgitta Ohlsson ny EU-minister!

Det kan bara sammanfattas på ett enda sätt: YES!!!

Ett stort steg framåt är det. Birgitta Ohlsson går från klarhet till klarhet och har nu lyckats ta sig hela vägen till EU-ministerposten. Detta, förmodligen, trots att hon gått emot partiet så tydligt relativt nyligen i FRA-frågan. Det är en otrolig styrka som ligger i det.

Birgitta har gjort sig känd som en stark förespråkare för kvinnors rättigheter. För integritet, demokrati och mänskliga rättigheter. Hon har varit en stark förkämpe inte minst för demokratirörelsen i Iran och i många andra sammanhang runtom i världen.

Det har varit ett stressigt sista år för Birgitta. Det är inte lätt att hänga med i hennes tempo, kan jag säga. Varken som vän eller som partikollega. Hon flaxar och flyger runtom i världen på ett sätt som skulle göra vem som helst andfådd. Men alltid är hon lika fokuserad och lika stark. Hon har imponerat på mig oerhört.

Nu gläds jag med Birgitta, som lyckats ta sig hela vägen fram. Det finns ingen bättre kandidat.

Birgitta säger själv att hon tror att svenska folket förväntar sig en tydlig EU-politik. Jag kan bara instämma. Det är viktigt att vi har en EU-minister som törs sticka ut och som är stark nog att ta de rätta besluten inför framtiden. Det finns stora frågor som måste hanteras i EU de kommande åren.

Integritetsfrågan och mänskliga fri- och rättigheter är en fråga som kommer att vara ständigt aktualiserad i EU under lång tid framöver. En övervakningsskeptiker som Birgitta kan göra stor skillnad i EU för Sveriges räkning. Hennes ord i frågan kommer att väga än tyngre och det stärker såväl frågan som partiet, Sverige och EU.

Kvinnors rättigheter är en annan fråga som varit på tapeten i EU. Katolska kyrkans makt har varit på tillväxt en tid och idag är det inte längre en självklarhet att kvinnor ska ha rätten till sina egna kroppar och sin sexualitet i Europa. En stark feministisk röst i EU betyder mycket för kvinnors rätt till abort, frihet från förtryck, diskriminering och våld.

Birgitta är förstås också en förebild för många kvinnor genom att hon tackar ja till EU-ministerposten trots att hon blivit så attackerad i media under senare tid på grund av sin graviditet. Hon visar att 2010 ska ingen kvinna behöva välja mellan en ministerpost och att bli mamma. I en modern värld går föräldraskap och toppjobb att kombinera och Birgitta har tydligt markerat att inget annat duger. Jag tycker det är bra. Hade hon valts bort på grund av en sådan fråga, så hade det varit inget mindre än en skandal. Förhoppningsvis kan detta vara en fingervisare om en bättre framtid för kvinnor i det övriga politiska livet och i näringslivet i Sverige och i Europa?

Även HBT-personer kan finna ett starkt stöd hos Birgitta och jag hoppas att Birgitta tar med sig den kampen till Europa också. Birgittas röst behövs även ur HBT-världens perspektiv.

Jag tror att Birgitta är rätt person att hjälpa till att leda Sverige och Europa gemensamt in i en ny framtid där kanske beroendet av jordbruk och traditionell tillverkningsindustri ser ut att behöva se sig förbigången av jordbruk och industrier i den övriga världen och där Europa måste välja en ny inriktning för att på sikt säkra sitt välstånd. Idag behövs utbildning och idéer mer än någonsin. Europas framtid ligger i högre grad än någonsin i utveckling och forskning. Ska Europa klara sig i den globala konkurrensen så måste vi vara allra längst fram och driva innovationen. Det är med idéer och kunnande som Europa kan fortsätta att utvecklas. Därför behövs också en EU-minister som vågar se det och arbeta för det.

Däri ligger Birgittas styrka. Däri ligger också Folkpartiets styrka.

Birgitta Ohlsson är också en av riktigt få riksdagsledamöter som verkligen åtnjuter ett starkt förtroende från allmänheten och även är välkänd som en stark och visionär kraft. Hon är en förebild på så vis och hon behövs. Förhoppningsvis kan hon också hjälpa till att på den nya posten förankra EU starkare i Sverige och hjälpa till att skapa bättre band mellan Sverige och Unionen.

Då vi nu har en integritetsförkämpe fylld av visioner och idéer på EU-ministerposten tror jag att vi har en helt ny framtid att se fram emot inom såväl partiet som inom alliansen. Men inte minst inom Sverige och Europa.

Kan utnämningen av Birgitta Ohlsson vara startskottet för alliansens återhämtning i opinionen och för en stark valrörelse inför riksdagsvalet i september? Jag vill hemskt gärna tro det. Jag har absolut starka förhoppningar om att så kommer bli fallet.


Diverse tankar ute på nätet i skrivande stund:

Och så förstås Mark, som kanske väljer att inte säga så mycket just nu, men som får litet blogglovin' i alla fall. För att han är en underbar man som stöttar Birgitta genom allt det här och för att jag håller med Birgitta om att det är fantastiskt med moderna män som tar ansvar för familjen även om somliga medier fortfarande tror att vi lever kvar i stenåldern. Birgitta har ju tidigare hävdat att hon inte är gift med en dinosaur. Och jag som känner både Birgitta och Mark kan bekräfta att... det är hon verkligen inte.

Kärlek till er båda. Och ett stort grattis! Det här var helt rätt val och jag är otroligt stolt idag.Sist men inte minst. Ett grattis också till Gulan Avci som nu alltså ersätter Birgitta Ohlsson som ledamot i Riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik