2010-03-16

Svart Måndag går till barrikaderna till förmån för Lagrådet och för barnens rätt till sina egna kroppar!

Nu har batongpolitiken och den reaktionära förföljelsehetsen gått för långt!

Sällan har jag varit så förbannad som jag är just nu. Det är inte ok inskränka människors fri- och rättigheter eller deras rätt till sina egna kroppar och privatliv. Det är de flesta av oss medvetna om.

Tydligen har det inte nått fram till justitieminister Beatrice Ask ännu.

Nu ska straffåldern tydligen sänkas för att inkludera barn. Barn och ungdomar ska hädanefter kontinuerligt, systematiskt och konsekvent utsättas för kränkningar i form av proaktiva drogtester. På vilket sätt är det ok? På vilket vis förväntas jag eller någon annan människa med någon som helst ryggrad och intelligens i kroppen stödja ett sådant förslag?


Svart Måndag, Liberati och flera andra organisationer går idag ut i täten i frågan om barns och ungdomars rättigheter. Vi går ut till försvar för lagrådet och försvarar dess roll som en tung remissinstans i samband med lagstiftandet i Sverige.

Beatrice Asks (m) och Johan Pehrsons (fp) agerande på sistone hotar att skada demokratin och de mänskliga rättigheterna i Sverige, samt riskerar att i mycket hög grad devalvera hela lagrådets existensberättigande. Det kan inte vara ok.

Signalen man sänder ut är att:

 • Om lagrådet går emot regeringen, så räknas lagrådets åsikt föga.
 • Om svenska folket har en annan åsikt än regeringen, så gäller regeringens ord utan diskussion.
 • Principen att all makt utgår från folket kan komma att ändras till att all makt utgår från regeringen - och folket är regeringens nickedockor.
 • Det är ok att förgripa sig på barn och ungdomar eftersom de ändå inte är förtjänta av samma mänskliga fri- och rättigheter som vuxna människor och eftersom alla barn och ungdomar ändå knarkar i vilket fall som helst.


Detta är fullständigt förkastligt och måste stoppas. Omgående.

Inom den politiska sfären kokar missnöjet idag, oavsett vilken partitillhörighet man tillhör. Det är dags för ett nytt folkuppror mot batongpolitiken och förföljelsehysterin.

Bakom upproret står än så länge organisationer som:

Människorättsnätverket
Svart Måndag
Liberati
Den Nya Medborgarrättsrörelsen
Svensk Myndighetskontroll

Gå även med i facebookgruppen!Anslut dig till 2010 års största upprop för integritet och mänskliga fri- och rättigheter. Stå upp för demokratin, för lagrådet och för våra barns rätt till sin egen kropp och till ett privatliv.

Andra skriver:
Per Pettersson, Liberal och långsint, Bloggokrati, Bromma Socialdemokrater, Humblebee.net, Lucky, Hornstull & världen, Tango för enbenta, Svensk Myndighetskontroll, ConnyT, Scaber Nestor, Yami och pandorna, Gerdaus skolblogg, Silvertörne, Anders Svensson, Pezster,


Intressant!

10 kommentarer:

 1. Om än jag delar din åsikt om att beslutet är klandervärt i sak så måste jag ändå rent juridiskt och statsvetenskapligt bemöta den lista med punkter du har presenterat:

  1. Om lagrådet går emot regeringen, så räknas lagrådets åsikt föga.

  Regeringen har ingen skyldighet att lyssna på lagrådet och det här är sannerligen inte första gången en regering gjort såhär. Lagrådet har en rådgivande funktion men ingen reell makt i sig.

  2. Om svenska folket har en annan åsikt än regeringen, så gäller regeringens ord utan diskussion.

  Ja precis, det är så det fungerar. Riksdagen och i förlängningen även regeringen får sitt mandat på valdagen utifrån den plattform som presenteras då. Det sker ingen kontinuerlig mandatprövning för varje enskilt beslut efter valet. Ansvar utkrävs genom val. Regeringens ord gäller alltså, framförallt en majoritetsregerings.

  3. Principen att all makt utgår från folket kan komma att ändras till att all makt utgår från regeringen - och folket är regeringens nickedockor.

  Nej nej nej! Det står inte att makten UTÖVAS av folket utan UTGÅR från folket. Det innebär att folk väljer en riksdag som i sin tur väljer statsministern som väljer regeringen (som ska godkännas av riksdagen igen). Det är all makt vi som medborgare har, och därför är det i sak inget fel på den här grunden heller.

  4. Det är ok att förgripa sig på barn och ungdomar eftersom de ändå inte är förtjänta av samma mänskliga fri- och rättigheter som vuxna människor och eftersom alla barn och ungdomar ändå knarkar i vilket fall som helst.

  Barn har betydligt större skydd för sina fri- och rättigheter än vad vuxna har sett generellt. Vuxna kan bli utsatta för massor av lagliga tvångsåtgärder såsom häktning och personell husrannsakan vilket barn inte får utsättas för. Detta beslut är förvisso en inskräkning av barns fri- och rättigheter, men inte i någon värre utsträckning än för vuxna. De jämställs snarare med vuxna (vilket förvisso är det som jag rent juridiskt anser vara det felaktiga med beslutet)

  Så, då var det sagt.

  SvaraRadera
 2. Kännes samma upprördhet som du, Amanda.
  Johans formella invändningar är just formella. Vilket inte minskar kraften i kritiken.

  Hur ändra? Rösta bort regeringen o dess partier! Rena personval! Bli duktigare på opinionsbildning!
  Fixa bort radarparet Johan och Bea. Och stoppa Thomas B förstås.
  Till en början!

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/med-bocken-som-tradgardsmastare.html

  SvaraRadera
 3. Det minskar visst kraften i kritiken, det är ju inte relevanta argument för er sak? Rikta istället in er på avsteget från Sveriges juridiska systematik rörande tvångsåtgärder mot unga. Det vore möjligen också relevant att granska beslutet utifrån barnkonventionen. Ligger detta i barnets bästa t ex?

  Ni kan inte enbart rikta in er på integritetsdebatten för enligt Svensk grundlag får våra fri- och rättigheter inskränkas på alla möjliga sätt (såsom t ex gripande/anhållande som i min mening är den mest integritetskränkande åtgärden i Svensk rätt).

  Det vore också klädsamt om ni såg till att läsa in er på vad förslaget innebär i praktiken. I blogginlägget talas om att "straffåldern sänks" vilket är en ren lögn. Detta förslag har inget att göra med straffbarhetsålder för det är inte ett straff, det är en tvångsåtgärd.

  SvaraRadera
 4. @Johan: "Nej nej nej! Det står inte att makten UTÖVAS av folket utan UTGÅR från folket. Det innebär att folk väljer en riksdag som i sin tur väljer statsministern som väljer regeringen (som ska godkännas av riksdagen igen). Det är all makt vi som medborgare har, och därför är det i sak inget fel på den här grunden heller."

  Nej, nej, nej! Nu utgår du från vantolkningen att demokratin enbart innebär folkstyre i så måtto att vi i vår representativa demokrati går till valurnorna vart fjärde år och sedan är det bra med det. Oavsett hur våra representanter agerar och de facto representerar.

  En fungerande demokrati tarvar dels att folkets vilja respekteras. Detta innebär exempelvis att vallöften hålls, ty det är sådana som bl.a. ligger till grund för vårt röstande.

  En fungerande demokrati tarvar även ett ledarskap som respekterar demokratin. I detta ingår en mängd fundamenta, dvs nödvändigheter utan vilka demokratin omintetgörs. Att FRA-lagen gick igenom är ett mycket tydligt exempel på hur denna respekt inte finns hos vårt ledarskap.

  Att Ipredlagstiftningen, som de facto är en privatsnutlag, gick igenom är ett annat exempel på bristande demokratirespekt.

  Att nu med detta förslag även inskränka den personliga integritet på ett högst kränkande sätt och dessutom inskränka rättssäkerheten är oacceptabelt.

  En fungerande demokrati måste också bygga på frivillighet. Folkets värderingar måste i kombination med respekten för demokratin alltid vara rådande. Detta tarvar förtroenden.

  Vilket förtroende kan man som demokrat och humanist ha för en regering som driver igenom sådana här lagar?

  Noll, intet och inte ett förbannade dugg...om du frågar mig!

  SvaraRadera
 5. Kan tyvärr inte hålla med om att detta ska vara så hemskt, jag ser hellre att det går att göra något åt ett potentiellt problem än att man måste blunda åt det hela...

  SvaraRadera
 6. Du repeterar ju bara vad jag just sa, att makten utgår från folket betyder precis det i lagens mening. Vi väljer, dom styr. Styr dom fel väljer vi andra, det är allt det innebär. Det finns inget krav att leva upp till vallöften eller på annat sätt respektera vad medborgarna tycker om deras reformer.
  Socialdemokratin har en lång historia av brutna vallöften och det är är inget konstigt med det, det konstiga är snarare att det tog 12 år innan dom avsattes i så fall.

  Det har inget med brist på demokrati att göra att vare sig FRA eller Ipred röstades igenom, det är snarare ett prov på demokratin. Förslag presenterades för riksdagen som fattade beslut med enkel majoritet vilket är helt i sin ordning. Det är inte automatiskt ett demokratiskt haveri bara för att integritet inskränks, åsikten att integriteten måste stå tillbaka för säkerhet är rätt vanlig och inte på något sätt kontroversiell. En brist på demokrati hade det varit om du inte hade fått ha dina åsikter i frågan, men åsikter verkar du ha gott om.

  Utnyttja din grundlagsfästa rätt och rösta på något om du är missnöjd, men försök inte hävda att det har något att göra med bristande demokrati.

  SvaraRadera
 7. @Johan: (Jag antar att det var mig du besvarade.)

  "Du repeterar ju bara vad jag just sa, att makten utgår från folket betyder precis det i lagens mening. Vi väljer, dom styr. Styr dom fel väljer vi andra, det är allt det innebär. Det finns inget krav att leva upp till vallöften eller på annat sätt respektera vad medborgarna tycker om deras reformer."

  Du utgår strikt från juridik nu. Förtroenden bottnar dock inte i juridik. Förtroenden bottnar i mänsklighet, ärlighet och intentioner och inte hur intentioner kan förvrängas.

  Det finns givetvis också krav att leva upp till förtroenden.

  "Socialdemokratin har en lång historia av brutna vallöften och det är är inget konstigt med det, det konstiga är snarare att det tog 12 år innan dom avsattes i så fall."

  Hur kom vi in på Socialdemokraterna? De sitter väl inte i regeringsställning nu?

  "Det har inget med brist på demokrati att göra att vare sig FRA eller Ipred röstades igenom, det är snarare ett prov på demokratin. Förslag presenterades för riksdagen som fattade beslut med enkel majoritet vilket är helt i sin ordning."

  Du ställer pinsamt låga krav på demokratin och dess representanter Johan. Att inskränka demokrati, rättssäkerhet m.m. som skedde med FRA-lagen, Ipred etc. får aldrig reduceras ned till vilken-fråga-som-helst som du nu gör. Minns du för övrigt vad etablissemangspartierna bl.a. gick till val på 2006? "Vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration" låter kanske bekant. Hur tycker du det stämmer överens med Ipred?

  "Det är inte automatiskt ett demokratiskt haveri bara för att integritet inskränks, åsikten att integriteten måste stå tillbaka för säkerhet är rätt vanlig och inte på något sätt kontroversiell."

  Det är absolut ett demokratiskt haveri när demokratiska fundamenta inte respekteras. Utan dessa, ingen fungerande demokrati. Punkt.

  Att en åsikt är "vanlig" är inget argument. Det är vanligt att tända på behagfulla attraktiva människor också men för den sakens skull har jag ingen rätt att sätta på dem även om tanken pockar. Det är rätt vanligt att digga Melodifestivalen också...men låt oss inte ta det stickspåret.

  Vad är det för övrigt för säkerhet du pratar om? Det kan aldrig vara legitimt att demontera demokratin i fredstid. I synnerhet inte utan folklig förankring.

  "En brist på demokrati hade det varit om du inte hade fått ha dina åsikter i frågan, men åsikter verkar du ha gott om."

  Nej, hade jag inte fått ha mina åsikter hade vi inte haft tankefrihet och där är vi inte. Än vill säga. Skrämmande definition och tyvärr lite talande för ditt resonemang i övrigt.

  "Utnyttja din grundlagsfästa rätt och rösta på något om du är missnöjd, men försök inte hävda att det har något att göra med bristande demokrati."

  Har jag bara rätt att rösta så är allt frid och fröjd? Låter som Iran, tycker du inte? Den prunkande demokratioasen...

  Nej Johan, demokrati tarvar respekt inte bara från medborgarna utan av dess ledare. Uppfylls inte detta så får vi det som vi har det just nu.

  SvaraRadera
 8. När jag läser Johans syn på vad demokrati innebär så förstår jag verkligen uttrycket "vi får de politiker vi förtjänar"... :(

  SvaraRadera
 9. Skall man nå fram till Alliansen i den här frågan så behövs det nog en annan infallsvinkel, t.ex den här:

  Hur smart är det egentligen att lagstadga att skolungar har skyldighet att knäppa upp gylfen inför och på begäran av okända vuxna människor?

  Vilka åtgärder kommer regeringen att vidtaga för att säkerställa att alla provtagningsberättigade har kontrollerats mot pedofil- och sexualbrottslingsregister?

  SvaraRadera

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik