2010-05-04

Alliansbloggarnas önskelista

Litet tankeexperiment kring hur en radda på nio vallöften skulle kunna se ut om de galna Allianstågsbloggarna fick som de ville. Efter hårda förhandlingar ombord på kampanjtåget idag har vi konstaterat att vi går aningen litet längre än våra moderpartier, eventuella ungdomsförbund osv. Detta är våra spår och våra tankar och de representerar inte nödvändigtvis våra respektive organisationer. Än. Men kanske snart om vi får som vi vill.


1. Reformera LAS, slopa turordningsreglerna.

2. Återupprätta andemeningen i skattereformen, minst hälften kvar av en löneökning

3. Inför en konstitutionsdomstol

4. Gynna kultursektorn genom att införa ett rejält grundavdrag för egenföretagare

5. Omreglera systemmonopolet enligt samma modell som apoteksreformen. Försäljningsställen ska förlora sina tillstånd om de bryter mot reglerna. Ge ett tydligt uppdrag till socialstyrelsen att arbeta mot langning

6. Inför en välfärdsinspektion med muskler och makt att kvalitetssäkra välfärdsverksamheterna, privata såväl som offentliga

7. En fortsatt ansvarsfull försäljning av de statliga bolagen

8. Samma statliga stöd oavsett barnomsorgsform, egen, privat och offentlig. Avskaffa maxtaxan i barnomsorgen

9. Vi lovar att göra allt vi kan för att alliansen ska vinna valet!

Alliansbloggarna:

Amanda Brihed (Fp)
Edvin Alam (M)
Johan Hedin (C)
Sakarias Winberg (Kd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik