2010-05-24

Gillar Moderaternas översyn av pumplagen

 Inte alltid jag känner att det ligger helt rätt, det som mina vänner i Moderaterna presenterar och driver. Men visst kan det finnas en point i att se över pumplagen så att den ger större utrymme för glesbygdsmackarna att slippa ha fullt utbud av alternativa bränslen.

Det gynnar knappast någon, om man inte vill gå tillbaka till häst och vagn ute på landsbygden, att man omöjliggör verksamhet för mackägare genom att lasta dem med krav på att erbjuda bränslen som knappast är aktuella på landsorten till att börja med.

Självklart är alternativa bränslen bra i sig och ska förstås gynnas. Men inom rimliga gränser. Och där det är på något som helst vis ekonomiskt försvarbart att man gör det. Större orter kan mycket väl ha kvar ett krav på sig att erbjuda bra alternativt utbud, men är det verkligen nödvändigt att driva varenda pump utanför större städer i konkurs på grund av att man ställer orimliga krav som de helt enkelt inte klarar av att uppfylla med mindre än en nedläggning till följd?

Kanske litet mindre utarmning och en omsorg om att hålla landsorten vid liv kan vara mer värt? Kanske även de arbetstillfällena detta rör sig om kan vara värt något. Och de skatteintäkter mackarna idag ändå åstadkommer och som stärker såväl lokalt som nationellt.

Bra förslag så som marknaden ser ut just idag. Det blir tummen upp. För att hela Sverige faktiskt ska få en chans att leva. Även utan att gå tillbaka till häst och vagn ändå.

.
I am very sociable.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik