2010-05-28

Repskap

Mark Klamberg rapporterar från repskapet Folkpartiet håller för att enas om riktlinjer för den kommunala politiken. Jag tycker det känns rätt så lovande, faktiskt. 

"Stockholms stad bör ta initiativ för att en innovationshögskola etableras i Stockholm. De utbildningar på grund- och forskningsnivå i entreprenörskap och innovationskunskap som finns vid KI, KTH, Handels och Stockholms universitet bör föras samman till ett kluster som kallas innovationshögskola."
Den skrivelsen ska vi ha fått nu, inte minst tack vare Klamberg och Fp Östermalm. Det är en fantastiskt framgång på många vis. Vi behöver satsa mer på innovation om Sverige ska kunna fortsätta hålla sig i framkant i den allt hårdare internationella konkurrensen i framtiden. Utan bra produkter och tjänster att sälja kommer vi heller inte kunna hålla den svenska ekonomin flytande i någon större omfattning gentemot de "nya" jättarna i Asien, Afrika och Sydamerika.

En halv framgång var, enligt Klamberg, att vårdnadsbidragets effekter i Stockholm ska utredas.

Klamberg drev också frågor om att möjligheten för rörelsehindrade att välja bostad måste stärkas, samt att Staden måste verka för att inga psykiskt funktionshindrade eller barnfamiljer blir bostadslösa.

Vilket känns som en självklarhet, men hittills inte varit det. Det här är något som jag anser är otroligt viktigt och som jag gärna arbetar för att det ska bli något riktigt självklart även på riksnivå och utanför Folkpartiets egna skrivelser.

Representantskapet tog också ställning för ett yrkande inom kulturområdet som inom kort kanske kan komma att få mycket uppmärksamhet.

Jag antar att mer information kommer vartefter. Vi kan hoppas i alla fall.  Kultur och utbildningspolitiken hamnar annars självklart i centrum i Stockholms stad  eftersom de två främsta företrädarna för Folkpartiet, borgarråden Lotta Edholm och Madeleine Sjöstedt ansvarar för dessa områden. Det skulle förvåna mig om de vilar på lagrarna, så det ska bli spännande att se vad de och repskapet har tänkt sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik