2010-06-16

Byt kön med en genknuff

Kanske är det i framtiden möjligt att byta kön bara genom att stänga av eller slå på en enda gen. Det tror forskare som arbetat med genen FoxL2 sedan en tid tillbaka. Teamets arbete kommenteras av Robin Lovell-Badge, European Molecular Biology Laboratory.

We take it for granted that we maintain the sex we are born with, including whether we have testes or ovaries, but this work shows that the activity of a single gene, FoxL2, is all that prevents adult ovary cells turning into cells found in testes. If it is possible to make these changes in adult humans, it may eventually remove the need for surgery in gender-reassignment treatment... It's still very speculative, but it's possible that this approach could produce an alternative to surgery and the removal of gonads – ovaries and testes.

Tanken är att man kanske i framtiden helt eller delvis ska kunna ersätta behovet av könskorrigerande behandlingar genom att helt enkelt slå på eller stänga av denna enda gen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik