2010-06-16

LUF's Emma Söderberg Majanen om papperslösas rätt till vård (SvD 2010-06-16)

Eftersom SvD inte  publicerar insändare annat än i pappersupplagan, har jag tagit mig friheten att publicera supercoola Emma Söderberg Majanens text här på bloggen istället.

Deta är en av de stora frågorna Liberala Ungdomsförbundet i Storstockholm valt att driva överhuvudtaget. Och något Luf länge brunnit för.

Jag tyckte helt enkelt att det var värt det för att föra hennes ord vidare ut till er alla som kanske inte köper pappersexen så vansinnigt ofta och som inte prenumererar. Men köp gärna ett ex av tidningen idag för att göra rätt för er. Sharing is caring.

Ett papper ska inte avgöra rätten till vård


Vård ska ges utifrån medicinska behov, inte vilken juridisk ställning en människa har. Så är det inte i dag.
I Sverige befinner sig tusentals människor som saknar tillstånd att befinna sig här, så kallade papperslösa, och som inte har rätt till sjukvård på samma villkor som andra människor. Den akuta vård som de enligt lag har rätt till måste de bekosta själva, och all övrig vård kan de nekas rätt till.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet med sjukvården att ge vård på lika villkor för hela befolkningen, och att den ska ges med respekt för alla människors lika värde.
Att en människa kan nekas vård därför att hon saknar ett giltigt pass strider mot såväl denna målsättning som mot den medicinska etikens mest grundläggande princip: att rätten till sjukvård ska utgå från medicinska behov.

Att somliga människor på grund av sin juridiska status nekas rätt till sjukvård är även en fråga om rättsosäkerhet.

En del landsting erbjuder vård utöver de lagstadgade miniminivåerna och vissa gör det inte, vilket innebär att den vård en papperslös person får blir beroende av var i landet denne befinner sig.
Eftersom det är svårt att avgöra vad som faller under kategorin ”omedelbar vård” (akut vård) skapas dessutom en situation där bedömningen av människors vårdbehov blir godtycklig, och huruvida en person ges rätt till vård beror på vem som gör bedömningen.

Den svenska lagstiftningen måste ändras så att alla människor ges rätt till vård på samma villkor, och ansvaret för att så sker ligger hos de svenska riksdagspolitikerna.
Ett system där en människas rätt till vård avgörs av hennes juridiska status är inget annat än djupt omänskligt.

Emma Söderberg Majanen
1:e vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Storstockholm

1 kommentar:

  1. Kan du berätta lite mer om vilken grundläggande läkaretik detta bryter mot? Jag hittar ingenting i läkareden som talar om just papperslösa flyktingar.

    SvaraRadera

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik