2010-06-28

Medborgarskapet och den medborgarskapslöse transgenderisten

Jag har suttit och funderat litet grann under ett par års tid över de krav som ställs på transsexuella för att man enligt lag (1972:119) ska ha rätten att byta kön juridiskt.

På den som byter kön ställer man krav om att han/hon/hen ska vara ogift (man tvingas till skilsmässa även om man tänkt sig fortsätta leva tillsammans med en mångårig partner även efter ena partens byte och i praktiken tycks gälla att i vissa fall paret i fråga också måste visa upp att man gjort detta grundligt; det vill säga genom fullständig bodelning).

Man ska också vara steriliserad. Vi har pratat om det en stund nu. Socialstyrelsen utreder dessutom hur man ska kunna garantera att patienter i gruppen följer lagen om fortplantningsförbud om man bara steriliserar och om inte lagen ändras snart finns en risk att lagen tolkas om till att gälla även kastrering. Vilket förstås SOU 2007:16 föreslog av samma skäl. Även äggstockar ska alltså opereras bort, för säkerhets skull. Även om detta innebär en stark risk för komplikationer och i värsta fall dödsfall för de berörda patienterna. So much för det där med att Sverige inte ägnar sig åt fysisk kroppsbestraffning.

Man måste dessutom vara svensk medborgare. Och det kan ju förstås härledas till att en stat inte har rätten att göra vilka ingrepp som helst på en annan stats medborgare. Det kan bli känsligt? Eller kan det ha att göra med ekonomi - fel land: fel kostnadsställe? Humanism lämnar ofta walkover för ekonomiska intressen nuförtiden. Tyvärr. Vilket i sig är skamligt.

Eller kan det vara så att en transsexuell person som ber om hjälp ju faktiskt förlorar stora delar av de fri- och rättigheter som är förknippade med ett medborgarskap annars. Och kanske är det så att det kan vara oförsvarbart att utsätta ett annat lands medborgare för ingrepp för att förminska människan kroppsligt och även mentalt? Individen - den odelade - blir helt plötsligt divid; hon blir delad. Uppstyckad. Skändad. Hon blir oskadliggjord då den hela individen inte längre är hel. Hela samhällets läkningsprocess bygger på ett påtvingat utanförskap lastat på den normbrytare som svikit och som står upp för sitt eget varande. Skärandet är det enda kravet. Och genom skärandet genomgår samhället katharsis och kan därefter lämna avfällingen åt sitt öde. Oskadliggjord, tillintetgjord, sårad, skadad, halv. Utan rätt till fortplantning och med övergrepp gjorda för att decimera kroppen och dess inbyggda värde. Förty nog har vi tidigare ofta sett att en människa i avsaknad av förmåga till fortplantning även varit att betrakta som mindervärdig, inte fullt mänsklig, skamlig, syndig och värd att förkasta. Den barnlöse smädas, är inte riktig man eller kvinna. Kan inte uppfylla naturens mirakel och kan därmed ses ned på utan smärta för det omgivande samhället.

Den perversa avfällingen som samhället omkring fruktar så måste tas ned på jorden, skändas, förfördelas, styckas och avskäras från en stor del av personen själv ifråga (individ, odelad) för att kunna vara greppbar, hanterbar och ofarlig (oskadliggjord, inte längre hel, divid, halv).

En halv människa. Divid. Delad. Ofarlig.

Är det därför Sverige kräver medborgarskap för att genomföra juridiska byten för transsexuella? Rädslan för den hela individen som är bredare och har ett annat perspektiv och en annan levnadshistoria än hennes normativa syster intill?

För att inte skulle en annan nation gå med på att en människa måste styckas upp, delas, skändas och återskapas som enbart en halv människa (divid, untermensch)? Åtminstone finns ingen väg för staten Sverige att chansa. Att våga ta risken.

Därmed, måhända, ett svenskt medborgarskap som krav för juridiska könsbyten. Ett sätt att garantera att övergrepp och skändning av hela individers, hela människors, hela kroppar och deras rätt till sin egen kropp, sin egen sexualitet, sin egen förmåga till fortplantning inte ifrågasätts och att staten Sverige ska stå skadeslös om det visar sig att rädslan drivit den skrämda människan till att agera fel. Om det visar sig att det genomförda steriliserings- och kastreringskravet var fattat på fel grunder och att rädslan tog överhanden över humanismen, medkännandet och medmänskligheten som sådan.

Intressant.

Scaber Nestor, JensO, JensO, Helena von Schantz, Beijbom, AB, HBT-S, Bengt Held, Liberati, Svart Måndag, P2, Amanda S, Froby, Catrine Norrgård, Adam Cwejman, Mathias Sundin, Helena von Schantz, Sneibjerg, Louise P, Carina B,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik