2010-07-30

Christine Sahlström - Öppet brev till ärkebiskop Anders Wejryd

Här ett öppet brev från Christine Sahlström (transaktivist, ledamot i Svart Måndag och aktiv i Regnbågsmässan i Stockholm). Ger kanske en eller annan sak att fundera över för Svenska Kyrkan (pdf-varning) och de övriga kyrkliga grupperna i landet inför att nu Socialstyrelsens nya utredning rörande transpersoners hälsa och vård ska ut på remiss. Tydligen litet känsligt och kusligt, har jag hört, från somliga håll inom kyrkan. Men det åtminstone jag leva med. Det är dags att göra upp med omänskligheten i kyrkligheten och inse att det är dags att gå tillbaka till grundkonceptet för kristendomen.

- Medmänsklighet är A och O. Skulle Jesus Kristus dissa transsexuella eller förhindra dem att få bilda familj? När jag läser om alla mirakel i Bibeln, så har jag svårt att tro det. Vi transsexuella lär knappast vara mindre värda än de andra människor som Kristus hjälpte? Ge synen tillbaka, bota spetälska, värna den svage. Det var så det var tänkt, har jag för mig. Men hur gick det nu sedan?

- Skapelsen är helig enligt kristendomen. Om jag inte minns helt fel är det en stor anledning till tveksamheten i att tillåta aborter. Och för den delen preventivmedel. Men en av dessa svaga grupper som jag tror att kyrkligheten, åtminstone enligt Jesus Kristus själv, skulle värnat och skyddat ska alltså tvångskastreras (inte ens bara steriliseras) och förhindras att spara undan könsceller? Det saknar fullkomligt logik, är totalt oacceptabelt och under all värdighet! För mig som troende är det en ren skam!

Vilka möjligheter finns det att kyrkan kan mötas åtminstone en bit på vägen? Måste det till att bryta mot hela kyrkans värdegrund för att skydda sig mot något man uppenbarligen inte förstår och uppenbarligen inte har kunskap nog att påstå att man satt sig in i?

Jag hoppas att Anders Wejryd och vännerna i Svenska Kyrkan tar sitt förnuft till fånga när nu Socialstyrelsens utredning går ut på remiss. Det är dags att visa att Svenska Kyrkan inte helt och hållet förlorat sin medmänsklighet, sin värdegrund, sin aktualitet och sitt existensberättigande.

Är det möjligt?

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik