2010-07-20

Transfrågan en framtida profilfråga för Liberala Ungdomsförbundet

Nu är det spikat. Det är klart. Liberala Ungdomsförbundet kommer börja driva transfrågan på bred front. Inte minst min egen lokalavdelning driver på hårt och kommer fortsätta ta frågan ut på gatorna och föra oväsen så länge det krävs. Om jag inte helt misstar mig har jag även ett väldigt fint löfte från min förbundsordförande om att Luf inte kommer vila förrän denna frågan är löst.Tvångssteriliseringar och tvångsskilsmässor ska upphöra. Vården ska förbättras. Utbildningsinsatser ska till för att förbättra transpersoners mottagande inom vården, från myndigheter och i skolan. Det är grundläggande. Det finns många andra frågor som är lika viktiga för att transpersoner och inte minst transsexuella och intersexuella ska kunna leva värdiga liv och vara fullvärdiga medborgare i detta landet.

Det finns gott om andra frågor som måste tas upp också för att vi ska komma hela vägen fram. Vi är medvetna om det och vi kommer inte vila innan detta är löst och innan vi fått en fungerande lagstiftning och en fungerande livssituation för alla, även de som har en könsöverskridande bakgrund.HBT-liberalerna kommer även att arbeta för möjligheten att utbilda samtliga riksdagsledamöter nog för att de ska kunna ta upplysta och rimliga beslut och stifta rätt lagar på rätt grunder. Bli inte förvånad om seminarier och temadagar rörande transfrågan sker under hösten. Mycket annat är på gång, förstås. Folkpartiet, HBT-liberalerna och Liberala Ungdomsförbundet ska dra en ny lagstiftning i hamn. Så enkelt är det.

Det ser ut som om jag kan säga det nu, utan att bara dagdrömma. Nu händer det. Nu har spärren lättat. Nu är glastaket krossat. Tröskeln är överträdd och de för så många livsnödvändiga förändringarna känns inte längre långt borta.

Nu är frågan... Vilka fler vill bidra till att skriva svensk historia? Vilka fler vill skapa förutsättningar för en radikal uppdatering rörande mänskliga fri- och rättigheter även för människor på transspektrat?

Självklart vill vi att fler ska driva detta med oss. Vill ni vara med? Vilka partier och vilka ungdomsförbund vill och vågar delta? Hur många av er ser detta som en självklar kamp?

Möt upp och gör detta till en parti- och blocköverskridande fråga. Se till att bygga förändring och att bygga framtid. Det är vad vi ber er om. Det är vad vi uppmanar till. Det är vad vi tror på och det är vad vi vill.

Vill ni?

Hör av er!

/Amanda Brihed
som aldrig varit så stolt över att kalla mig Liberal, Lufare och Folkpartist.Idag tror jag på Lex Amanda. Gör du?
Intressant.

2 kommentarer:

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik