2010-08-16

Ett ord för de hemlösa

Visst går det att stoppa hemlösheten. Visst går det att göra något åt den situation som råder i Sverige idag och där det inte är en självklarhet att ha tak över huvudet. Frågan om de hemlösa är en fråga som många glömmer bort nu när det är rätt så varmt ute för det mesta, då solen skiner som idag och då sossarna helt svänger om rörande RUT-avdraget och helst vill se butlers stryka skjortor i tunnelbanan. Samtidigt är det en fråga som drivits av Folkpartiet en tid och som exempelvis partisekreteraren Erik Ullenhag har arbetat för.

Det är tusentals människor som spenderar varje given natt utan tak över huvudet. Oavsett väder eller årstid. Den extrema vintern och de häftiga skyfallen nu nyligen har varit förödande. Det anstår inte ett land som Sverige att inte ta tag i ett sådant problem. Vi har råd att lösa det. Vi har inte råd att inte göra det!

Inom Folkpartiet pratar vi ofta om det glömda Sverige. Med det menar vi vad som sker där ingen normalt sett kikar efter. Vi syftar på de människor som lever som hemlösa, som papperslösa, som sexsäljare, drogbrukare och på andra vis har en mycket hårdare tillvaro än de skulle behöva ha om samhället bara för en gångs skull kunde ställa sig på deras sida.

Detta är något jag brinner väldigt starkt för. Jag gav mig in i politiken med en stark vilja att påverka och att arbeta med mänskliga fri- och rättigheter. Det kommer alltid att stå över allt annat jag gör politiskt och därför är det för mig skönt att känna att Folkpartiet vill driva dessa saker med mig och alla andra som känner att de vill förändra på allvar.

Nu har jag fått en oerhörd massa kritik av sverigedemokrater efter att ha givit mig in i getingboet kring de papperslösa, men jag kan lova att vi kommer fortsätta driva den frågan inom såväl Folkpartiet som Liberala Ungdomsförbundet. För att medmänsklighet inte har en prislapp.

Hemlösheten i Sverige fördubblades mellan 1999-2005. År 2005 beräknades den berörda gruppen bestå av 3600 individer. Nästa mätning kommer först nästa år. Vi vet alltså att under socialdemokratiskt styre fördubblades gruppen hemlösa, trots högkonjunktur. Vi vet ännu inte resultatet efter fyra år med Alliansen i regeringsställning, men uppskattningar från de tre största städerna antyder en svag minskning. En svag minskning är bättre än en fördubbling, men det är fortfarande under inga omständigheter försvarbart att flera tusen människor ska sakna ett tryggt hem år 2010. Det får aldrig någonsin vara ok.

Många av de som saknar bostad idag och som lever på gatan gör det på grund av psykiska besvär eller missbruk. Kan vi börja arbeta tillsammans för att underlätta deras situation, tror jag att vi kan komma åt stora delar av grundproblemen till att verkligheten ser ut som den gör.

På sistone har attityden förändrats gentemot drogbrukare inte minst i Stockholm. Det sprutbytesprogram som nu införs är ett led i detta. Det minskar dödlighet i blodburna sjukdomar. Men det ger också möjligheter till sociala kontaktytor där samhället har en chans att komma i kontakt med de berörda. Något som inte funnits tidigare.

Jag själv skulle också gärna se ett totalt stopp för det som kallas "terapeutiska vräkningar". Det vill säga vräkningar av drogbrukare och deras familjer (även barn) för att lära dem att bo. För att man lär sig mycket bättre hur man ska klara av att bo om man bor under Västerbron? Och miljön ute på gatorna i Sveriges städer är kanske inte den bästa alla gånger för att motverka ett beroende av droger heller. Ändå förekommer terapeutiska vräkningar litet titt som tätt idag. Jag vill se ett omgående stopp för denna omänskliga hantering av utsatta människor omgående!

Ullenhag skriver såhär:
"Om vi kan ge bra stöd och vård åt personer med missbruk och psykiska besvär kommer färre bli hemlösa. Platsbristen i psykiatri måste byggas bort. Det behövs även fler platser i missbruksvård. Samtidigt ska fokus ligga på att alla vårdbehövande så fort det är möjligt ska flyttas över till gruppbostäder eller egna lägenheter med stöd.

Det måste finnas behandlingar tillgängliga i hela landet där vård och socialtjänst klarar att hantera personer med mycket komplexa problem, till exempel missbruk, psykiska problem och hemlöshet samtidigt. Vi vill också sluta en uppgörelse mellan staten och kommunerna om en månads vårdgaranti till missbruksvård, och fortsätta utvecklingen mot en missbruksvård som bygger på de senaste forskningsrönen."

Isabel Sommerfeld skriver såhär:
"Det har med åren vuxit fram bra metoder som kraftigt skulle kunna minska hemlösheten. Det gäller bara att vi alla samarbetar. Vi liberaler tror att det inom en snar framtid skulle gå att minska hemlösheten till i alla fall en fjärdedel. De hemlösa är en del av "det glömda Sverige" - några av samhällets mest sårbara, som dessutom har svårt att göra sina röster hörda. Därför kommer vi i Folkpartiet inte glömma bort dessa, mitt i en valrörelse. Vi måste föra deras talan och satsa på att lyfta upp dem i samhället. Alla ska vara delaktiga i ett liberalt samhälle."

Word!

Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik