2010-08-14

If the Internet was #StarWars

If the Internet was #StarWars, then I think we just lost @Google to the "dark side".

Ibland har amerikanerna en förmåga att verkligen uttrycka sig "to the point". I detta fallet alltid charmige Jason Pollock.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik