2010-08-20

Nej, integritetsfrågan är inte död

... även om somliga gärna vill inbilla sig att så skulle vara fallet. Jag blev, liksom många andra rätt besviken då jag hörde att frågan nu inte längre är så vidare viktig i centerlägret. Det gör mig ont. För att detta är något som i allra högsta grad lever där aktivt kvar för många av oss.

Det är inte samma mängd demonstrationer längre, men däremot en ny gräsrotsrörelse som kommit till. Som sträcker sig från det ena partiet till det andra i en lång kedja av utsträckta händer. Vi pratar om den nya svenska frihetsrörelsen. Den som binder samman människorätt, folkrätt, digital rätt, integritetsfrågorna och sådana saker som hbt-rörelsen, den feministiska kampens förnyelse och modernisering och frågor som i grunden berör morfologisk frihet på ett eller annat vis.

Och idag är det ett annat samhällsklimat som möter oss. Vi har hunnit en bra bit på väg i vårt arbete med att befästa vår agenda inte som en enstaka liten sakfråga, utan som någonting som genomsyrar hela den politiska debatten. Kampen för vår frihet att styra våra egna liv, kommunicera fritt och dylikt har kommit att ge avtryck långt borta från de där numera litet mytomspunna demonstrationsvågorna rörande FRA för ett par år sedan.

Nu pratar vi papperslösas rätt till vård, stopp för tvångssteriliseringar, ett stopp för batongpolitiken, tvångskissningarna och de gredelina kuverten. Vi pratar om sprutbytesprogram och en omarbetad sexköpslag av hänsyn till de mest utsatta. Integritetsrörelsen har blivit den nya tidens frihetsrörelse. Den nya tidens människorättsrörelse. Bland människorna därute som tillhör såväl de verkliga som de overkliga folken.

Det finns fortfarande gott om goda skäl att engagera sig för en frihetsrörelse på frammarsch. En rörelse som går över alla parti- och blockgränser, som berör många av de tunga och komplicerade frågor vi möts av idag, men som till stor del kommer att påverka en mycket stor del av vårt framtida samhälle imorgon och i övermorgon.

Niklas Starow skriver bra om det här också. Lyfter bland annat den fascinerande historierevision som råder rörande Människorättsnätverkets Svart Måndag del i den här kampen då och nu.

Än idag är det så att bakom de portalfigurer för Svart Måndag som syns mest i olika sammanhang, däribland jag själv, så finns gott om personer som på olika vis stöder organisationen. Den är väldigt starkt bunden till ett personligt engagemang hos många. Arbetssättet och kulturen är relativt fri av rent praktiska skäl. Det är så man binder ihop grupper som har helt olika bakgrund och helt olika ideologisk bakgrund. Men förvånansvärt ofta är det till Svart Måndag länkade aktivister, debattörer, politiker och andra som uttalar sig i dessa frågor fortfarande.

Sedan får man ju hoppas att det finns de väljare därute som inte givit upp sitt engagemang helt och hållet sedan tiden det begav sig. Som kan tänka sig att leta reda på en bra kandidat att lägga sin röst på och som fortfarande står för frihet, demokrati, digital rätt och ett framtida öppet samhälle för alla. Vi finns där, men många behöver kryssas fram. Det är upp till er väljare därute att göra det.

För min del skulle jag på rätt många vis önska att partier som Piratpartiet och Feministiskt Initiativ kom in i riksdagen i år. Det kanske är önskedrömmar, om man ska tro på opionionsinstituten. Men jag tror att de bägge skulle göra nytta. Inte minst som de två partierna till väldigt stora delar förstått frågan om integritet bättre än många andra. Det skulle onekligen vara en blåslampa i häcken på alla oss som sitter i de etablerade partierna om så blev fallet. Det skulle kunna medföra en ytterligare förskjutning och förändring i det politiska klimatet och landskapet. Jag tror det vore positivt.

Oavsett vad. Då du har röstsedeln i din hand och ska göra ditt val. Tänk på att kampen för ett fritt samhälle inte är avslutad. Den är inte förbi. Det här är något som vi kommer få leva med och behöva ta ställning kring i framtiden - under en lång tid framöver.

Kryssa en kandidat som du tror på. Kryssa en kandidat som förstår och som verkligen förtjänar din röst. Någon som verkligen brinner för friheten, för folkrätten, för alla människors lika värde och för en värld fri från massövervakning, förföljelser och ett allt hårdare samhällsklimat som riskerar att skada oss alla. Kryssa en kandidat som tror på yttrandefrihet, ett fritt internet, ett frihetligt sinne och en känsla för att framtiden är något vi alla ska vara rädda om. Och varann. Vi måste bli bättre på att vara rädda om varann.

Vi finns därute. Vi är röda, gröna, lila, blå, orange och rosa.

Vi behöver alla din röst för att kunna skapa en framtid vi alla kan stå för och som vi verkligen vill leva i i en närliggande och mer långväga framtid.

FRA-frågan och arvet efter den tunga kampen 2008 och dessförinnan lever kvar, måhända i en ny form. Men kanske ser vi det tydligare i samband med valet den 19 september. Valet, mina vänner, är nu ändå upp till er.


Intressant.

1 kommentar:

  1. Visst är integriteten död - inom centern.
    http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/08/drogtestning-integritet-rattssakerhet.html

    Men den sprattlar knappast i resten av gammelpartierna heller.

    SvaraRadera

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik