2010-08-30

Skummis!Jag behöver väl inte säga så himla mycket mer än så angående varken debatten om burkor eller den fruktansvärda reklamfilm Sverigedemokraterna slängde upp för några dagar sedan? Jag tror att ni fattar min pik ändå. Men... nu kan jag ju faktiskt inte låta bli i alla fall.

Själv funderar jag ju på att söka en distansutbildning till nästa termin (...).

Nej, jag stöder alltså inte "partilinjen" riktigt här heller. Och tar mig dessutom friheten att mucka gräl med alla de där icke pålästa kalhyggena också.

Det är litet kul att ingen sverigedemokrat resonerar i banor som att det kan finnas skäl att tro att många pensionärer är rätt glada för alla de människor som har en utländsk bakgrund och som hjälper till att hålla Sveriges ekonomiska motor igång. Eller för den delen hjälper till att skapa en bra tillvaro för dem också på nära håll. Som i vården, till exempel. Som ju faktiskt inte riktigt skulle funka utan alla de människor som arbetar där idag och är en del av vårdapparaten lika självklart som den luft vi andas. Och också ska vara det. Liksom de självklart ska vara en del av hela samhället. Ett samhälle utan nya influenser och utan nytt blod tynar bort. Och Sverige är inte stort nog att leka mittens rike direkt.

För min egen del är jag betydligt mer orolig för att hamna i händerna på en fascistisk och främlingsfientlig bitterkrita då jag söker vård eller blir äldre än jag är för särskilt mycket annat idag. Jag kan inte köpa den människosynen. Jag kan inte köpa den världsbilden. Jag kan inte köpa den attityden. Men det finns väl inget vidare nytt i det. Jag vet ju hur människor med mitt ursprung historiskt har blivit sedda och har behandlats av den sortens människor. Och jag kan inte tolerera eller acceptera det. Aldrig någonsin. Därför att... det har jag inte råd med. Där fascistiska idéer frodas kommer människor alltid att sorteras ut och råka illa ut.

Jag tror inte vi behöver varken nödbroms för pensionärer eller utländskt härstammande människor. Själv är jag fullt upptagen med att leta efter gaspedalen istället. Lösningen är förstås mer utbildning, fler nya företagare, fler jobb och större intäkter för staten. Snarare än en massa idiotiska besparingar och stängda gränser.

När ska vi sluta se människor som invandrare och svenskar till att börja med? Människor är människor. Problemet ligger fortfarande inte i kultur, religion, gener eller dylika dumheter. Det handlar fortfarande inte om hudfärg. Vi borde lärt oss det vid det här laget.

Vi är alla människor. Vi äter, sover, skiter, knullar och dör. Det är liksom inte mycket mer mystik i det än så.

En som fattat är Eva Diesen, jurist och forskare på Stockholms Universitet, som deltagit i arbetet med en studie rörande 10000 förundersökningar av och 1200 domar rörande våldtäkter, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel och kvinnomisshandel inom relation samt barnpornografibrott. Ett underlag som dels är betydligt mycket större än Sverigedemokraternas i samband med deras uppmärksammade rapport. Och dessutom inte utsatt för samma godtyckliga urval för att skapa ett visst önskat resultat på beställning.

Problem som finns i samhället idag ska rimligen inte knuffas åt sidan och gömmas undan. Men vi måste börja se till orsakerna snarare än söka efter godtyckliga syndabockar. Rimligen måste vi snarare börja gräva i sociala och ekonomiska missförhållanden för att råda bot på en ickefungerande situation i det ena eller andra området. Att påstå att det har att göra med etnicitet och religion är trams. Att däremot våga se att en taskig grundsituation skapar taskiga förutsättningar för ett fungerande liv och därmed också kan agera som en utlösande faktor för oroligheter, missnöje, dåligt mående och så vidare... det är att börja nysta i verkliga problem som måste lösas.

Enda sättet att lösa problemen som finns idag är att sluta dela in människor i en massa olika grupper och att rangordna dem på olika vis. En människa är en människa är en människa. Ingen seriös utredning påvisar att människor med en utländsk härkomst är överrepresenterade när det gäller brott av olika slag. Däremot tycks fler människor med utländsk härkomst bli dömda vid en rättegång. Men det tycks snarare bero på att för få svenskar blir dömda, aka det är lättare att komma undan om man är svensk. Vilket i sig är ett enormt demokratiproblem som borde ses över. Och överhuvudtaget måste vi börja arbeta mer förebyggande i samhället för att komma tillrätta med problematiken istället för att hamna i total panik över en massa påhittade fördomar eller för den delen lappa något som redan havererat.

Det havererade systemet beror dock snarare på utanförskap än på någon annan udda faktor som födelseort eller religiös övertygelse. Bättre och betydligt mer utbyggd psykiatri skulle förmodligen kunna innebära stora skillnader över tid rörande brottsligheten på många plan. 

Jag är övertygad om att ekonomiska problem, bristande utbildning, avsaknad av arbete, obehandlade psykiatriska problem och andra tuffa sociala förhållanden spelar in otroligt mycket mer än etnicitet, religion, kultur eller något annat. Hopplöshet, uppgivenhet och sjukt dålig framtidstro är en viktig faktor. Ska vi rensa upp i de problem samhället står inför idag, så är det där vi ska börja. Helt enkelt.

Kanske ska vi rentav börja med Sveridedemokraterna själva?

Diesen skriver:
”Kriminella personer döms oftare för våldtäkt. Jag skulle inte förvånas om just Sverigedemokrater också var överrepresenterade i våldtäktsmål. De passar in i profilen för vilka som har lättast för att bli dömda.”


Åter till burkadebatten. Om en kvinna tvingas att bära en heltäckande ansiktsbonad så ska hon få stöd och hjälp att kunna bryta mot det tvånget. Ingen ska tvingas att bära burka eller liknande i Sverige. En kvinna som blir diskriminerad, förnedrad, förhindrad att leva sitt liv eller ta del i undervisning och arbete ska få all hjälp, allt stöd och alla möjligheter att bryta med den situation hon befinner sig i.  
Att som kvinna bli diskriminerad, förminskad, nedvärderad och attackerad på grund av sitt kön är aldrig någonsin ok!

Men en kvinna som har gjort ett eget val ska inte tvingas att avstå sin rätt att själv välja och styra sitt eget liv.
Det behöver inte vara så mycket svårare än så. Egentligen.

Det enda skälet till att inte tillåta ett sådant plagg är om det inte fungerar rent praktiskt med en yrkesroll. Om det kan leda till skada, bristande hygien i en känslig miljö eller liknande. Det är ytterst, ytterst få yrken som egentligen skulle vara berörda. Och i de fall det verkligen behövs, så litar jag faktiskt på att marknaden och de berörda parterna ska kunna finna en fungerande lösning.

Och om vi nu inte kan undervisa på grund av att någon i klassrummet bär burka, så borde vi fort som tusan förbjuda alla distansutbildningar också. Litet mer konsekvens, tack.
Helst innan jag hunnit skriva in mig på någon sådan själv. För min egen skull hoppas jag det. Så att jag inte i onödan ger mig in i en omöjlig undervisningssituation där jag absolut inte kan lära mig något på grund av att jag måste läsa böcker snarare än att begrunda mina medmänniskors vackra ansikten. Snälla samhälle... rädda mig från mitt dumma och ogenomtänkta beslut att plugga utan att se mina kursledares och kurskamraters ansikten. Jag förstår inte bättre och måste nog förlita mig på omvärldens kollektiva beslut om hur jag ska göra. För säkerhets skull...Intressant.

1 kommentar:

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik