2010-10-20

FCKH8
OBS! Är du överdrivet känslig för vissa ord, så kanske du ska välja den pipiga versionen av den här videon istället. Just a thought. Jag är väldigt snäll och finkänslig ibland, på gränsen till det smärtsamma. Men ändå.

1 kommentar:

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik