2010-11-16

Den allra bästa sortens hjälte

och den stackars dåre som antingen följer efter eller försöker åstadkomma under där inga under är självklara.



När en ung kille som bara är 14 år gammal ställer sig upp inför ett fullsatt skolstyrelsemöte för att försvara en lärare som blivit avstängd på grund av att han satt ned foten gentemot homofobi på skolan och då denna unga kille därigenom utsätter sig själv för allt vad det innebär att själv berätta om sin egen läggning, sin egen ångest och sina egna självmordsförsök... då smälter jag. Då måste jag föra det vidare. Det här är starkt. Vältaligt, oändligt begåvat och vasst på ett sätt som åtminstone jag känner går raka vägen in. Vi behöver fler Graeme Taylors därute! Det behövs fler Jay McDowells!

I helgen högtidlighålls för övrigt Transgender Day of Remembrance över i stort sett hela världen. En dag vars syfte är att uppmärskamma alla de som far illa på grund av transfobi, hat, övergrepp, hot och våld på grund av sin könsidentitet eller för att de ger uttryck för sidor av sig själva som strider emot fastlagda könsstyrda normer i samhället. Denna minnesdagen är stor bland oss som är direkt berörda, men inte ens våra nära känner särskilt ofta till att den finns. Få utanför den närmast berörda kretsen har särskilt ofta brytt sig. Jag skulle vilja ändra på det.

Om vi utgår från internationell forskning (det finns ingen motsvarande forskning i Sverige ännu, det är inget man forskar på i det här landet), så lär det finnas cirka 50.000 människor i vår lilla befolkning som är beroende av någon form av könskorrigerande vård på grund av transsexualism, intersexualism, intergenderism eller dylikt. I denna siffran räknas inte transvestiter, drugor, kings, queens, queers, genderbenders, genderfucks och andra in - då skulle siffran vara betydligt högre. Det är alltså en rätt omfattande minoritet vi talar om. Könsöverskridarna. Könsförbrytarna, enligt somliga. De som vågar strunta i det normativ som omger dem. De som inte har något val. De som hellre tar sitt liv än lever en dag till i fel kropp och med helt fel normer att leva upp till, klistrade i ansiktet på dem själva av en oförstående och ofta fördomsfull omvärld.

Av alla dessa 50.000 som i många fall lider av en hyfsat omfattande könsdysfori (en oförmåga att förlika sig med det fysiska och sociala kön man fötts in i) lär dock många redan vara förlorade för oss. Internationella studier visar på att vid uppnådda 20 års ålder har mellan 40-50% av alla transpersoner som är i behov av hjälp, men som nekats, antingen försökt ta sitt liv eller haft allvarliga tankar på att göra det.
Vid uppnådda 30 års ålder är mer än hälften döda för egen hand. Då talar vi om tiotusentals självmord på grund av könsproblematik bara i Sverige!

Inte en människa gör något. De vurmande orden i medierna från riksdagspartiernas ledare i somras är som bortblåsta. Ingenting händer. Detta förnekande som i bästa fall kan kallas uträknat, passivt folkmord får fortgå.

Än idag nekar Sverige dessa människor vård. Än idag villkoras den eventuella vård man får av staten med tvångssterilisering och kastrering. Än idag tillåts endast 50-60 personer per år genomgå könskorrigerande behandling med påföljande juridiskt könsbyte på det. Inte ens 900 personer har tillåtits göra en könskorrigering sedan slutet av 1960-talet. Den grupp som lämnas kvar offras av staten idag i en önskan att upprätthålla könsnormerna. En maktordning som slår mot en av de svagaste grupperna i samhället idag.

Även jag som är relativt välkänd och öppen med mitt medicinska förflutna far illa idag. Även jag nekas samma rättigheter som många andra idag tar för självklara. Jag får exempelvis i många fall inte välja mina läkare själv. Jag diskrimineras öppet av arbetsförmedling och andra instanser i samhället. Jag har haft mycket svårt att få ett arbete, trots att jag lär ha bevisat mig själv många gånger om vid detta laget. Jag har också råkat ut för hatbrotten. Försök att bränna upp min lägenhet, stalkers, överfall, övergrepp, misshandel, hot och mycket annat. Vid ett flertal tillfällen har jag försökt ända mitt liv. Med varierande relativ framgång. Men jag har hittills haft turen att ha klarat mig.

Men jag har envisats med att stå upp ändå. Att fortsätta då jag väl lyckats att hjälpligt resa mig igen. Jag har envisats med att kämpa vidare. Jag har envisats med att jag en dag ska lyckas. För min egen skull. Men också för alla de som kommer efter. Också för alla de som behöver de där förebilderna. Människor som står upp för sig själva, som är stolta, som är kloka nog att säga sitt hjärtas mening och som tar striden där striden behöver tas. Och jävlar vad jag känner mig liten ibland. Ovärdig. Löjlig. Men då få andra vågar är det upp till den som törs och den som inte längre har något att förlora att ställa sig upp och leda de första tappra att ta de där stapplande stegen. Det som ska bli en rörelse, en styrka, en stolthet och en framtid. Någon måste vara idioten som reser sig upp och vågar ställa kraven.

Kanske kommer inte jag lyckas nå ända fram. Men kan jag eller någon annan inspirera bara en enda själ till att våga ställa sig upp så som Graeme gjorde den där dagen... då är mycket vunnet.

När ska ni alla ställa er upp? När får jag fatta era händer och när kan vi tillsammans kräva samma rättigheter för alla landets invånare. När kan vi tillsammans kräva samma medborgerliga rättigheter för alla grupper i detta landet?

Det är dags att sluta döma och det är dags att börja arbeta tillsammmans för att förverkliga något mycket större, något mycket varmare, än det samhälle vi har omkring oss idag.

Ta striden. Hjälp mig att uppmärksamma de hbt-personer som far illa i Sverige och i Världen idag. Och ställ gärna upp även i samband med Transgender Day of Remembrance. För att vi behöver er och för att ni är mer än välkomna att delta i denna kampen. För att kärlek och medmänsklighet är så oändligt mycket viktigare än någonting annat. För att vi alla måste visa vilken värld vi vill leva i och vilken värld vi vill ha.

För friheten, mänskligheten och kärleken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik