2010-11-28

Newsmill idag: datalagringen och Beatrice Ask.

Svarar Beatrice Ask (igen) och diskuterar Datalagringsdirektivet på grund av det usla ekonomiska underlaget. Artikel på Newsmill

En inte oväsentlig del av omsättningen hos ett medelstort bolag inom IT-, telekom- och internetoperatörsbranschen viks redan idag åt lagring och underhåll av de uppgifter som krävs enbart för att kunna sköta fakturering. Dessa utgifter ökar dramatiskt med införandet av datalagringsdirektivet, vilket kräver att inte enbart information om vem du ringt eller mailat och när ska lagras, utan även var du befann dig vid varje sådant givet tillfälle.
Justitiedepartementet använder sig av fantasifulla och häftigt putsade kalkyler utan verklighetsförankring för att legitimera lagen. Att Beatrice Ask väljer att helt utesluta berörd branschexpertis vid framtagandet av beslutsunderlag är okonventionellt och synnerligen kreativt. Men framför allt väldigt korkat. Det hade exempelvis varit lämpligt att inte bara tillfråga dessa berörda grupper utan även säkerhetsbranschen i det fall man planerar genomföra en så genomgripande lagstiftning på deras område. Summan 200 miljoner kr, som presenteras utan seriösa underlag, förväntas i själva verket bli minst fem gånger så hög. Enligt branschens egen bedömning rör det sig om minst 1.1 miljarder bara i initialskedet.
Intressant.

Författare av artikeln är jag, Olof Bjarnason, Niklas Starow, Jens Odsvall, Alexander Bard och Michael Gajditza.

Majsan skriver om hur jag sakta men säkert arbetar på att förändra hennes syn rörande den goda staten och rätten för staten att avlyssna litet hur den vill. Opinionsbildning, demokrati- och MR-arbete i det tysta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik