2010-12-07

Silent All These YearsPassande titel på dagens bjudmusik med tanke på alla hemligheter som springer omkring därute sedan så många år och som nu börjar simma upp till ytan... ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik