2011-09-14

Gårdagens publicering om Bahrain

Igår publicerade New Renaissance en liten bit material rörande situationen i Bahrain på SVT Debatt. Vi har funderat länge och väl på huruvida vi borde släppa materialet vi kommit att ta del av och hur vi borde gå tillväga.


Naturligtvis är vi medvetna om hur känsligt detta är. Med alla affärer som görs i Bahrain och med tanke på dess geografiska läge, befolkningsuppbyggnad och allt annat så är allt som har med Bahrain att göra sprängstoff.

Vi valde likafullt att göra en publicering därför att det som händer i Bahrain är så otroligt grovt att vi helt enkelt inte kan låta bli. Övergreppen är enorma, bristen på respekt för människor är skrämmande och vi klarar helt enkelt inte att vara tysta längre. Vi har noterat tystnaden och den obekväma situation som uppstått kring publiceringen av videon som visar hur en svensk medborgare visar upp skador från tortyr och den tystnad som åtföljt vår publicering av en artikel som beskriver väl vad detta handlar om.


New Renaissance vill dock hävda att vi inte har något val. Då svenskar fängslas och uppenbart torteras i andra länder, så ska vi kunna förlita oss på att vi har en regering som står upp för våra rättigheter. Om ett folk massakreras och förföljs av en liten grupp maktmänniskor i toppen på den politiska hierarkin så kan man förvänta sig att en omvärld av medmänniskor ska reagera.


Jag vill tydliggöra att New Renaissance inte tar någon ställning rörande etniciteter, religiösa grupper eller dylikt i vårt arbete. Vi lägger oss heller inte i den världspolitik som vi är medvetna om att vi litet försiktigt ruckar på. Vi är intresserade av en enda sak. Att lidandet, terrorn och förtrycket i Bahrain och andra länder upphör.

Vi delar den bild av situationen för våra svenska medborgare och för alla som befinner sig i Bahrain som tydliggjorts på dagens SVT Debatt av nu avgående EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (V). Vi ser inte att tyst diplomati varken har hjälpt situationen eller kommer att göra det heller i fortsättningen. Det är grundorsaken till att vi kommer att publicera mycket omfattande material under den närmsta tiden.

Vi vore inte människor om vi inte gjorde det.


Om ingen annan tar den striden har vi, helt enkelt, inte något annat val. Vi har tillgång till en hel del mycket hjärtskärande material som kommer att publiceras under den närmsta tiden. Vi vill inte skapa ett totalt trauma hos er alla, men vi måste förhindra att det trauma som idag drabbar en befolkning i Bahrain om ungefär lika många människor som bor i Storstockholmsområdet ska få ett slut och få en chans att slippa bli än värre.


(L) är hittills de enda som annars svarat upp.Mer:

UD i kontakt med AlMuqdad.
Dömd till 25 års fängelse.


---------
Gårdagens publicering i sin helhet nedan.New Renaissance är en människorättsorganisation med ursprung i Nätverket Svart Måndag, ofta kopplat till motståndet mot massövervakning samt debatten om svenska tvångssteriliseringar av sexuella minoriteter. Vi arbetar även med liknande grupper runtom i världen och vi har noga följt utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern. När vi i dagarna tagit del av omfattande dokumentation av hårresande övergrepp begångna mot en försvarslös civilbefolkning i Bahrain har vi gjort bedömningen att den globala tystnad som omger landet och dess befolknings situation inte längre kan fortgå. Det är dags att bryta tystnaden och kräva att omvärlden uppmärksammar och agerar på de folkrättsligt vidriga förhållanden som råder.

Bahrain är beläget i övärlden utmed den saudiska kusten. Knappa 1,3 miljoner invånare, till stor del shi'iter styrs sedan länge med järnhand av en sunniminoritet. Protester och resningar är historiskt vanligt förekommande och det var föga förvånande att händelserna i Nordafrika skulle leda till ännu en resning i Bahrain, där hårda levnadsförhållanden och brist på politisk jämställdhet satt en mörk prägel. Upprörda över den enorma brutalitet och det omänskliga lidande som drabbat den samlade oppositionen bestående av såväl sunni som shi'a ser vi oss tvungna att agera och kräva tydliga svar från regeringen, EU och USA. Hur kan detta tillåtas fortgå? Vi har tillsammans med lokala organisationer valt att lämna över vårt material till SVT i ett försök att belysa katastrofen och hjälpa fram ett stopp för övergreppen.

I det material vi överlämnat finns bilder på 10-åriga pojkar som arresterats och torterats. Åtskilliga människor som träffats av hagel- och splitterammunition; internationellt räknat som olagliga stridsmedel. Andra bilder visar djupa huggskador, skador av elchocker från tortyr och civila kvinnor som skjutits till döds i sina bilar av regimens krypskyttar. Människor har drabbats av så omfattande övervåld att deras kroppar imploderat eller stora delar av deras huvuden saknas. Bland dem även en 14-årig pojke.

Den amerikanska tystnaden förklaras av att Bahrain är värd för en större amerikansk garnison, samt att risken för en konflikt med Iran hotar den sköra så kallade "stabiliteten" i området. Regimen har utökat sin övermakt gentemot de hundratusentals demonstranterna som sittstrejkat och protesterat sedan februari. Många tusen saudiska soldater följda av tunga vapen som tanks och stridshelikoptrar har nästan helt undgått världens medier tills nu. De deltar nu i mördandet, tortyren och de omfattande förföljelserna, vilket inte vore möjligt utan ett godkännande från USA, NATO och EU.

Tungt beväpnad utländsk militär agerar således aktivt för att bryta ned motståndet mot regimen, med följden att det enda större sjukhuset och samtliga övriga vårdinrättningar har arbetat under olidliga förhållanden sedan länge. I vården bryter personalen ofta ihop under vågorna av nya skadade och döda, samt de horribla scenerna som utspelas. Man har även agerat skydd för oppositionella, och som svar har sjukhuset stormats och stängts. Ambulanser och personal förbjuds att hjälpa skadade. De läkare och sköterskor som oavsett politisk och religiös hemvist tillsammans arbetat för att urskiljningslöst hjälpa alla som drabbats fängslas systematiskt och utsätts för oförsvarligt grova kränkningar, övergrepp och tortyr. Liksom på sjukhuset står folket enat mot regimen, men hämnden är oerhörd. Nyligen frigavs nära 50 läkare vilka hungerstrejkat under sin fångenskap. För dem väntar ännu politiska åtal med risk för livstidsstraff eller värre i stängda krigsrättsförhandlingar där öppna civila förhandlingar hade varit det enda acceptabla.

Bland de många som fängslats och torterats återfinns de svenska medborgarna Shaikh Mohammed Habib AlMuqdad och Khalil AlHalwachi. En video som visar skador från omfattande tortyr av AlMuqdad finns i materialet vi lämnat till SVT och publiceras under dagen. Kort efter inspelningen fängslades AlMuqdad igen och omständigheterna för svenskarna är idag osäkert.

UD håller en smärtsamt låg profil och regeringens tystnad är skrämmande. Trots otaliga rapporter och starka uttalanden från bland andra Amnesty och EU's utrikesminister Catherine Ashton fortgår mardrömmen. Ett lidande folks desperata rop går ohörda. Vad gör regeringen för att förhindra att svenska medborgare fängslas och torteras utan grund och för förhindra lidandet i Bahrain? Hur tänker omvärlden svara?

Amanda Brihed
Jens Odsvall

New RenaissanceInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Manuell trollkontroll är aktiverad. ;)


Statistik